Nápis na náhrobku Melichara Balaššu

Text a foto: Martin Jurčo

Bližšie sa pozrieme na náhrobok zemepána z rodu Balaššovcov, protestantského šľachtica, ktorý bol prvým držiteľom Plaveckého hradu a panstva (teda aj Malaciek) z uvedeného rodu.

hpim0578.JPG

Samotný náhrobok zemepána Melichara (Melchior) Balaššu (Balašša/Balassa/Balassi) sa nachádza v kostole Všetkých svätých v obci Sološnica. Umiestnený je po ľavej strane bočného východu kostola. Pôvodný kostol, v ktorom bol tento náhrobok pôvodne inštalovaný, je dnes pod základmi nového kostola.

Výška náhrobku je 195 cm, šírka 100 cm, pričom výška písma je 3 cm. Na náhrobku je vyobrazený od hlavy do pol pása muž odetý brnením, v pravej ruke držiaci meč bez pošvy. Toto vyobrazenie je vytvorené ako socha umeleckou rezbou v červenom mramore. Nad ľavou rukou je nápis v tabuľke s rozmermi 23 x 15 cm.

hpim0588.JPG

Nápis je v latinčine:

HODIE MICHI, CRAS TIBE

hpim0577.JPG

Preklad znie:

Dnes mne, zajtra tebe. (Dnes sa stalo mne, zajtra sa stane tebe)

Pod ľavou rukou sa nachádza erb rodu Balašša. V erbe je vyobrazená hlava zubra. V dolnej časti zľava polmesiac a hviezda, v hornej časti sú iniciály MB.

hpim0587.JPG

Pod mužom sa nachádza väčší nápis zložený z venovania a epitafu s rozmermi 100 x 80 cm.

Text venovania je nasledovný:
SPECTABILI ET MAGNIFICIO HEROI MELCHIORI
BALASSI DE GIARMATH CONSILYS ILLVSTRI
DEXTRA MAGNANIMO VYCTORIS BELLICOSO
ANIMO INTERRIBILI AT ADMIRABILI PARENTI
SVO OBSERVAN STEPHANUS BALASI FILIVS HOTS
ONVMENTVM POSVIT OBYT WIENAE ANO CHRIS. M{D}
LXVIII, MENSE. 9 FEBRVARII AETATIS SVAE ANNO LVII

Preklad znie:
Znamenitému a významnému hrdinovi Melchiorovi
Balassimu z Gyarmat, osvietenému na rady,
veľkodušnému vernosťou sľubu,
tento pomník dal postaviť svojmu otcovi, vysoko si vážiacemu, syn Štefan Balassa.
Zomrel vo Viedni roku Krista pána 1568, v mesiaci 9. Vo svojom veku 57 rokov.

hpim0580.JPG

Poloha epitafu nedovoľuje nápis prečítať a preložiť dokonca, pretože je situovaný čiastočne v zemi. Inak je celý náhrobok veľmi dobre zachovalý. Typ písma je v oboch prípadoch rovnaký, pričom ide o renesančnú kapitálu.
Vznik tohto náhrobku môžeme len odhadnúť, pretože neexistuje žiadny primárny prameň, ktorý by poukazoval na vznik spomínaného náhrobku. Z textu venovania je zrejmé, že náhrobok, teda aj nápis, vznikol za života Štefana Balaššu, ktorý dal tento náhrobok vyhotoviť.

Z dostupných prameňov nie je známy rok úmrtia Štefana Balaššu, ale iba rok vymretia rodu Balaššovcov žijúcich na Plaveckom panstve. Tento rod, ktorého súčasťou bol Melichar aj Štefan, vymrel roku 1621 po meči smrťou Štefanovho vnuka Petra Balaššu. (V tomto roku pripadlo celé Plavecké panstvo uhorskej korune, keďže rod nemal mužského potomka). Môžeme teda konštatovať, že náhrobok vznikol najneskôr do tohto roku.

Zdroje:
– FOLTÝNEK, F.: Sološnica. Z dejín obce Sološnica. Bratislava: Gerlach Print, 2007
– GÚTH, T. – GÚTHOVÁ, H.: Levárky. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997
– http://www.solosnica.eu

2 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.