Entries by Matúš Dudáš

Jazyk médií na Slovensku

Jazyk médií a ich jazyková kultúra na Slovensku sa postupne vyvíja. No napreduje správnym smerom? A kto dnes túto kultúru tvorí? V mojom článku sa pokúsim o reflexiu zmeny jazyka médií a časté chyby, ktoré dnešní žurnalisti robia. Vopred upozorňujem a chcem, aby nasledujúca veta slúžila ako tzv. disclaimer. Nie všetky médiá môžem pozorovať, nie všetky médiá podľahli súčasným trendom, a teda stále držia vysokú kvalitu jazykovej stránky.

Slovensko (asi) nevie byť moderné…

Vedia byť Slováci slušní? A vedia vôbec, čo je to slušnosť? Je to prepustiť niekomu svoje miesto v rade v obchode, ak má menší nákup alebo vedieť odpustiť niekomu? Na slušnosť sú individuálne pohľady, no mala by byť kolektívnou záležitosťou.