V rubrike Genius loci sa postupne venujeme významným a zaujímavým miestam a objektom v meste Malacky. Bez ohľadu na to, či budova je zachovaná, či si udržala svoju podobu alebo nie. V povedomí obyvateľov si stále tieto lokality a objekty zachovali svojho „ducha“.

Genius loci (14) – Sokolovňa

Sokolovňu poznajú generácie Malačanov ako telocvičňu pri Maline, neskôr pri Malom námestí, kde trénujú rôzne oddiely TJ Strojár. V dnešnej rýchlej dobe pri pohľade na hranatú budovu len málokomu napadne, že ide o osemdesiatročnú budovu Čítať ďalej

Genius loci – Námestie padlých (13)

Dnes sa pozrieme na niekdajšie námestie, ktoré vzniklo aj zaniklo v minulom storočí a nachádzalo sa neďaleko kláštora. Jeho existencia trvala asi 50 rokov a názov znel Námestie padlých, istý čas aj Legionárske námestie. Čítať ďalej

Genius loci (12) – Okresňák

Malacky sa stali sídlom okresu v roku 1854. O niekoľko rokov neskôr bola postavená budova okresného súdu, v meste však dlho nemali budovu, v ktorej by sídlili okresné inštitúcie. Po prevrate v roku 1918 sa zakrátko otvorila otázka jej výstavby. Čítať ďalej

Genius loci (11) – Altánok pred kláštorom

Dnes v rubrike Genius loci predstavíme miesto, ktoré patrilo medzi príjemné a obľúbené miesta v Malackách len krátko, snáď päť rokov. Dnes už sa naň takmer zabudlo. Čítať ďalej

Genius loci (10) – Sporiteľňa

Medzi staršie malacké budovy, ktoré už neexistujú a ktoré patria do tejto rubriky, môžeme zaradiť aj sporiteľňu na Kláštornom námestí. Sporiteľňa stála v priestore medzi kláštorom a dnešnou Radlinského ulicou už v posledných desaťročiach 19. storočia. Čítať ďalej

Genius loci (9) – Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Bolo to neďaleko zámockého parku. Pred kaštieľom tiekla Malina, resp. jedno koryto potoka. Čítať ďalej

Genius loci (8) – Budova ZŠ Dr. Jozefa Dérera

V období prvej ČSR rástol počet obyvateľov Malaciek a nedostatok školských priestorov prinútil kompetentných uvažovať o novej budove školy. Obecné zastupiteľstvo dlho riešilo otázku postavenia novej školy, nakoniec rozhodlo, že na vlastné náklady novú školu postaví. Čítať ďalej

Už prišiel rad aj na kláštor

To, o čom sa pred pár rokmi hovorilo ako o pláne, sa stáva skutočnosťou. V týchto dňoch prebiehajú výkopové práce, po ktorých možno očakávať stavbu novej budovy Čítať ďalej

Keď ešte Malačania Malinu radi mali…

Maliscapotoca. Potok Malina. Raz uvedený ako miesto, raz ako vodný tok. Slová z listiny z roku 1206 sa považujú za najstaršiu zmienku o Malackách. Čítať ďalej

Genius loci (7) – Korzo

„Malacké nedeľné korzo bolo plné mladých ľudí po svätej omši. Približne od pol dvanástej do dvanástej. Na ceste bolo plno debatujúcich chlapov, občas nejaké auto. Sv. Severínek v strede cesty v parčíku, krásny kľud, pohoda. To boli tie správne bezbariérové chodníky. Rovná široká ulica, veľa zelene pozdĺž cesty, žiaden hluk, smrad od áut.“ Takto spomína na malacké korzo jedna z najstarších pamätníčok.

Čítať ďalej