L. Straská: „Vánok opúšťam, ale zostáva tam kus mojej práce a srdca.“

Vánok hľadá novú štatutárnu zástupkyňu

Materské centrum Vánok v Malackách založilo pred 16 rokmi niekoľko mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré sa spolu s deťmi stretávali u jednej zo zakladateliek. Časom založili občianske združenie a to sa rozrástlo do dnešnej podoby. Vánok funguje stále rovnako. Vedú ho mamičky, ktoré sa stávajú členkami a volia si jednu štatutárnu zástupkyňu, tá Vánok „vedie“ spolu s členkami. Momentálne má centrum našliapnuté na peknú budúcnosť: má zaistených sponzorov, ktorých členky prácne získavali. „Mesto Malacky je naším veľkým fanúšikom na čele s primátorom Jurajom Říhom, čo si nesmierne vážime,“ hovorí nadšene aktuálna, avšak odchádzajúca štatutárna zástupkyňa Vánku Lenka Straská, s ktorou vám prinášame rozhovor.

Prečo sa končí vaše štatutárstvo?

Moje radosti spojené s rodičovskou dovolenkou sa sčasti končia a už teraz sa pripravujem na pracovný život. Moja dcérka v septembri nastúpi do materskej školy a ja sa musím začať starať o to, aby som sa uplatnila na trhu práce. Ako štatutárka končím v závere apríla, avšak do septembra budem aktivačnou pracovníčkou cez úrad práce, a tak budem novej štatutárnej zástupkyni plne k dispozícii a so všetkým jej pomôžem.

MC Vánok

V materskom centre Vánok. (Foto: -naty-)

Kto by sa mohol stať novým štatutárom?

Štatutárnou zástupkyňou MC Vánok sa spravidla stáva mamička na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorá má čas a najmä chuť sa popri dieťatku venovať aj niečomu inému. Taká, čo by chcela využiť svoj potenciál a chcela by sa realizovať, a tiež nezabudnúť, aké je to pracovať. To ale neznamená, že to musí byť za každých okolností mamička na materskej/rodičovskej dovolenke. Mali sme aj zástupkyňu, ktorá sa nechystala do práce, len sa chcela niekde uplatniť a vôbec jej neprekážalo, že to bolo bez finančnej odmeny. Práve v MC Vánok môže mamička získať cenné skúsenosti a možno i priateľstvá na celý život. Cez túto inštitúciu sa jej môžu – podobne ako mne – otvoriť nové dvere.

Čo je úlohou štatutára?

Osobne som považovala za samozrejmosť, že ak som na čele nejakej organizácie, mojou snahou by malo byť čo najlepšie hospodáriť s financiami, šíriť dobré meno a starať sa o Vánok ako o svoju vlastnú firmu. Aj keď to v skutočnosti tak nie je. Vánok patrí všetkým, čo je aj odkazom jeho zakladateliek a nesie sa jeho existenciou už od konca 90. rokov. A práve preto by prístup k nemu mal byť citlivý a úctivý.

Úlohou štatutára je aj stmeľovanie kolektívu mamičiek. Členstvo je o spolupráci, súdržnosti, pomoci, priateľstve. Potom je to už jednoduché: vymýšľať aktivity a diskusie, pozývať rôznych hostí či organizovať pravidelné podujatia, ako sú napríklad burzy alebo Míľa pre mamu.

Vánok však nepracuje len na lokálnej úrovni. Úlohou štatutárky je aj komunikácia s Úniou materských centier.

Lenka Straská (Foto: -naty-)

Kde sa môže záujemkyňa o členstvo či štatutárstvo prihlásiť?

Každá záujemkyňa o členstvo vo Vánku by nás mala navštíviť. Sídlime na Ulici Martina Rázusa 30 v Malackách v areáli Centra voľného času. Informácie o otváracích hodinách a o všetkom, čo mamičky zaujíma, nájdu na www.mcvanok.com. Členkou či štatutárkou vo Vánku sa môže stať mamička z Malaciek, ale aj z okolia.

Na mieste je i rozlúčka… Čo vám práca vo Vánku priniesla?

Toto milé obdobie života ma priviedlo bližšie k mojim pracovným snom. Získala som skúsenosti, bez ktorých by som sa pravdepodobne nikdy nepokúsila naplniť svoje ciele. Naučila som sa obrovské množstvo vecí vrátane komunikácie s úradmi, ale aj s rôznymi ľuďmi. Získala som veľa užitočných kontaktov. Ale najviac si vážim cenné priateľstvá na celý život. Vánok síce opúšťam, ale zostáva tam kus mojej práce a srdca. 

Zhovárala sa: Natália Jánošová, písané pre Malacký hlas

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.