Spojenie minulosti s prítomnosťou

Text: Martin Macejka
Foto: Martin Macejka, Dominika Chrenčová, Zuzana Brajerová, Lenka Osuská a ďalší

S malým oneskorením prinášame (foto)reportáž z osláv 80. výročia založenia františkánskeho gymnázia v Malackách. To začalo svoje pôsobenie v septembri 1927 v prispôsobených priestoroch tunajšieho kláštora. V dňoch 2. až 4. októbra 1927 pri príležitosti výročia smrti sv. Františka sa konala slávnosť, v rámci ktorej bola škola slávnostne odovzdaná verejnosti. Súčasné Gymnázium sv. Františka Assiského, ktoré nadväzuje na tradície gymnázia z rokov 1927 – 1945 (kedy bolo odobrané františkánom), si výročie pripomenulo trojdňovými slávnosťami v dňoch 4., 5. a 8. októbra 2007.

21.jpg


Slávnosť sa pripravovala dlhší čas. Posledný deň pred oslavami prípravy vrcholili, trvali až do večera. Ponúkame vám na úvod niekoľko fotiek z bezprostredných príprav.

01.jpg

Úlohy mali rozdelené učitelia aj študenti.

02.jpg

Príprava stola na recepciu.

03.jpg

Improvizovaná jedáleň v jednej z učební.

04.jpg

Spoločenská miestnosť, bývalá kresliareň gymnázia.

05.jpg

Redaktori študentského časopisu Fičák tesne pred finišom najnovšieho čísla.

Prvý deň

Prvého dňa slávnosti, v deň sviatku sv. Františka – 4. októbra 2007, sa zúčastnili viacerí významní hostia. Svätú omšu, ktorou slávnosť začínala, celebroval biskup Mons. Štefan Vrablec. Koncelebrantmi boli provinciálny minister františkánskej rehole na Slovensku P. Juraj Mihály, malacký dekan vdp. Štefan Rusňák, bývalý dekan vdp. Michal Pokopec a ďalší kňazi.

07.jpg

Pohľad na sv. omšu z chórusu.

05.jpg

Zľava P. Juraj Mihály, Mons. Štefan Vrablec a vdp. Štefan Rusňák.

Prišli aj niekoľkí bývalí absolventi gymnázia z rokov 1935-1945 (aj neskorší maturanti, ktorí zažili v škole františkánov), ale aj absolventi obnoveného gymnázia. Na svätej omši spievala profesorka gymnázia Mgr. Kristína Morvayová a zbor študentov, na organe hral Martin Bako.

08.jpg

Pohľad na hlavnú loď kostola tesne pred začiatkom sv. omše.

09.jpg

Profesorky súčasného františkánskeho gymnázia.

10.jpg

V popredí sr. Tencerová.

18.jpg

Traja zástupcovia prvých maturantov po obnovení františkánskeho gymnázia.

11.jpg

Zatiaľ posledné absoventky gymnázia, ktoré maturovali v máji 2007.

Nasledovala akadémia v spoločenskej miestnosti gymnázia za účasti uvedených hostí, primátora mesta Dr. Jozefa Ondrejku, zástupcu primátora Ing. Jozefa Bullu, zástupkýň ministerstva školstva, riaditeliek niektorých malackých základných škôl, riaditeľov niektorých cirkevných škôl z Bratislavy a ďalších hostí. Z absolventov pôvodného gymnázia medzi najstarších patril bývalý študent, ale aj profesor Alfréd Bollardt a dvaja jubilanti – deväťdesiatnici P. Cecilián Szigeti a ctihodná sestra Tencerová.

12.jpg

Primátor Malaciek Dr. Jozef Ondrejka s riaditeľkou gymnázia Mgr. Martou Šimkovou.

13.jpg

Dvaja absolventi gymnázia vľavo moderátor programu Michal Jánoš, ktorý maturoval v roku 2005, a vpravo Dr. Ivan Budinský, ktorý maturoval v roku 1944.

14.jpg

Stretnutie starých známych. Vpravo P. Cecilián Szigeti.

Programom sprevádzal absolvent gymnázia z roku 2005 Michal Jánoš, študent 3. ročníka herectva na VŠMU. Okrem príhovorov riaditeľky gymnázia Mgr. Marty Šimkovej a niekoľkých hostí pozostával program z literárno-dramatického a tanečného pásma v podaní študentov gymnázia.

15.jpg

Michal Jánoš a Daniel Zámečník krátko pred začiatkom programu.

17.jpg

Účinkujúci sa v zákulisí psychicky pripravujú na svoje vystúpenie.

16.jpg

Divadelná scénka o pokušení v podaní študentov.

19.jpg

Hostia po skončení programu sa idú občerstviť.

Program slávnostného dňa ukončila recepcia v priestoroch školy na prízemí, ktorá trvala do podvečerných hodín.

20.jpg

Detailný záber na stôl plný dobrôt.

23.jpg

Zľava profesorky Mgr. Elena Hušková, Mgr. Kristína Morvayová, organista Martin Bako, provinciál P. Juraj Mihály, kaplán vdp. Pavol Póša.

22.jpg

Recepcie sa aktívne zúčastnili aj niekoľkí súčasní študenti, kto by odolal?

24.jpg

Príjmené posedenia a rozhovory najmä o minulosti.

25.jpg

Aj dievčatá, ktoré obsluhovali, sa museli posilniť, aby mohli pokračovať v práci.

Pre študentov aj pre hostí bolo pripravené špeciálne vydanie študentského časopisu Fičák, pohľadnica s motívom gymnázia a nová publikácia s názvom Františkánske gymnázium v Malackách 1927-2007 od autorov Martina Macejku a Miroslava Konečného, ktorí v tejto škole maturovali v roku 2000.

261.jpg

Časopisy, pohľadnice, knihy…

27.jpg

A bol o ne veľký záujem.

26.jpg

Michal Novák a Tomáš Richveis. Absolventi, ktorí sa do školy vždy radi vracajú.

29.jpg

Bývalé profesorky. Zľava Mgr. Ernestína Chudejová (učila tu v rokoch 1996-99), Mgr. Bohumila Oravcová (1996-2000) a Mgr. Anastázia Štanglerová (1997-98).

30.jpg

Súčasné profesorky. Zľava Mgr. Alica Mancová, Mgr. Kristína Morvayová, Mgr. Monika Oravcová (absolventka gymnázia z roku 2002), Mgr. Dagmara Pellerová a Dr. Mária Dršková.

31.jpg

Ochranka v podaní dvoch prváčok Lenky Slezákovej (vľavo) a Martiny Palkovičovej.

Druhý deň

V poradí deviaty ročník súťaží športového dňa o putovný Pohár riaditeľky školy tvoril druhý deň osláv 80. výročia založenia františkánskeho gymnázia v Malackách. V piatok 5. októbra 2007 študenti všetkých deviatich tried súťažili v rôznych atletických disciplínach (medzi nimi zaujali aj netradičné ako skok za roh a hod bremenom) a volejbale o trofej.

32.jpg

Tesne pred slávnostným otvorením športového dňa.

33.jpg

Lukáš Kovár v disciplíne nazvanej hod brvnom.

34.jpg

Štart štafety v plnom nasadení.

35.jpg

A únava po dobehnutí.

36.jpg

Neskrývaná radosť spolužiačok.

38.jpg

Takto vyzerá basketbal?

39.jpg

Profesor Dr. Martin Lipták ukazuje, ako sa súťaží v skoku za roh.

40.jpg

A ešte jedna fotka z tejto súťažnej disciplíny. V akcii Juraj Částek.

41.jpg

Finálový zápas medzi 3.A a 4.B.

42.jpg

Spolužiaci to sledovali s napätím.

43.jpg

A ostatní, nezainteresovaní, sa dobre zabávali.

44.jpg

Radosť 3. A po volejbalovom víťazstve. Ale na celkové víťazstvo to nestačilo…

Najúspešnejší boli starší študenti. Víťazom a držiteľom pohára sa stala 4. B (s atlétkami Anetou Hollou a Magdou Sršňovou a volejbalistkami Lenkou Poliačikovou a Martinou Kutákovou), druhá skončila 3. A a na treťom mieste sa umiestnila 4. A.

45.jpg

Po vyhlásení výsledkov sa mohla tešiť 4.B.

46.jpg

A odfotiť sa spolu s triednou Dr. Máriou Drškovou.

Celý program zabezpečoval ako hlavný organizátor telocvikár PaedDr. Martin Lipták, ktorému pomáhali ostatní pedagógovia.

Tretí deň

Všetci študenti Gymnázia sv. Františka Assiského sa v pondelok 8. októbra 2007 zišli v spoločenskej miestnosti, kde sa odohrával program záverečného dňa osláv.

48.jpg

Do spoločenskej miestnosti sa natlačilo viac ako 200 študentov.

Úvod patril študentskej hymne Gaudeamus igitur v podaní študentiek gymnázia pod vedením profesoriek Mgr. Kristíny Morvayovej a Ing. Zuzany Lepišovej.

47.jpg

Speváčky počas študentskej hymny. Vľavo Mgr. Kristína Morvayová.
Nasledovala prednáška Dr. Eduarda Kožucha, ktorej témou bol spoločenský vývoj v 20. storočí v našom regióne, podaný v širšom kontexte. Záverečná časť prednášky bola zamyslením nad súčasnou situáciou ľudstva.

49.jpg

Dr. Eduard Kožuch počas prednášky.

V ďalšej prednáške profesor gymnázia Mgr. Martin Macejka previedol študentov históriou gymnázia v rokoch jeho existencie pod vedením františkánov (1927-1945) a potom začiatkami obnoveného gymnázia, ktoré vzniklo v roku 1996. Prednáška bola sprevádzaná projekciou historických fotografií, dotýkajúcich sa tejto témy.

50.jpg

Prezentácia Martina Macejku.

Krátky kultúrny program, ktorý nasledoval, si pripravili študenti Nina Nováková, Róbert Szabó a Kristína Opolcerová.

51.jpg

Nina Nováková a Róbert Szabó.

52.jpg

Róbert Szabó predviedol aj electric boogie.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie cien víťazom dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnili v priebehu uplynulých dní. Víťazom športových súťaží o Pohár riaditeľky školy sa stala 4. B, ktorej riaditeľky Mgr. Marta Šimková odovzdala putovný pohár.

53.jpg

Štvrtá B v očakávaní víťaznej trofeje.

54.jpg

Ešte väčšie očakávanie.

55.jpg

A putovný pohár už putuje z ruky do ruky.

Víťazkou výtvarnej súťaže na tému Naša škola v minulosti a dnes sa stala Veronika Ježková.

—-

Máme sľúbenú aj reportáž z osláv výročia, ktoré prebiehali na štátnom gymnáziu. V priebehu najbližších dní by ste mali mať možnosť prečítať si ju.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.