Ako ďalej s mestskými lesmi?

titulne.jpg

Mesto Malacky vypracovalo v roku 2006 návrh na prehlásenie Vampilu z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia, momentálne sa ukončuje výber odbornej firmy na obhospodarovanie mestských lesov. Viete kde sa tzv. „mestské lesy“ v Malackách nachádzajú, ako to v nich vyzerá a aké sú ich perspektívy?

Vampil – lesný komplex, ktorého severná časť patrí do katastrálneho územia Malaciek by sa raz mohol stať prímestským lesom nielen na papieri, ale aj v praxi. Tento zámer je v plnom súlade s akčným plánom EÚ v oblasti lesného hospodárstva z roku 2006. Prispieť ku kvalite života zachovaním a zlepšovaním sociálnych a kultúrnych dimenzií lesov. Plánovanie, vytváranie a spravovanie mestských a prímestských lesov kladie nové požiadavky na správcov lesov, najmä v oblasti zapájania a reakcie miestnych komunít, na ktoré môže mať vplyv prevádzka lesov alebo z nej môžu očakávať nejaké výhody.

Mesto Malacky vypracovalo v roku 2006 návrh na prehlásenie Vampilu z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia. Tento fakt sa zohľadnil už aj v návrhu nového lesného hospodárskeho plánu na roky 2007-2016. Cieľom celého zámeru je, že by sa postupne v tomto prímestskom lese zdôraznili zdravotno-rekreačnej funkcie lesa než čisto produkčné a hospodárske. V neposlednom rade bude les plniť aj ochrannú funkciu pri narastajúcom objeme zastavanosti v PTP Eurovalley.

pekyma.JPG

juh.JPG

vinohr.JPG

Z hľadiska súčasného stavu: Les Vampil momentálne nie je v dobrej kondícii a celý zámer bude behom na dlhú trať. V spolupráci Mesta s poľovným združením Malačan sa ako prvý bod podarilo nainštalovať niekoľko závor a zásekov. Tie by mali eliminovať najhoršie negatíva – vývoz odpadu do lesa krádeže dreva.

skladky.JPG

zachod.JPG

Postupná likvidácia čiernych skládok aj formou brigád by mohla pritiahnuť pozornosť všetkých občanov s environmentálnym cítením. Zhodnotenie doterajšieho lesného hospodárenia by mali urobiť nezávislí odborníci. Spolupráca s lesníkmi, poľovníkmi, ochranármi a ekológmi môže dať dobrý základ pre budúci prímestský les.

nechceme.JPG

lesy.JPG

dreviny.JPG

Z hľadiska lesného hospodárenia: Našou predstavou je uchovanie najcennejších porastov, akými sú staršie dubové porasty, ktoré lemujú štátnu cestu Malacky-Pl.Štvrtok, ale aj podmáčaných jelšín v dielcoch č. 230 a 237 bez zásahu. Mladšie borovicové lesy musia naďalej podliehať prerezávkam a prebierkam, tak isto sa bude realizovať obnovná a výchovná ťažba v iných porastoch. Zámerom je postupná transformácia z čistých monokultúr borovice na zmiešané lesy s vyšším percentom listnatých drevín. Platí to aj v prípade zalesňovania. Tu sa však musia brať do úvahy aj pôdno-ekologické podmienky, niekde iná drevina ako borovica nemá šance. Treba zvážiť aj funkciu agátových porastov, napr. v dielci 215, pretože o tieto lesy by mohli mať záujem ako včelári tak aj odberatelia drevnej štiepky.

sance.JPG

Z hľadiska zvýšenia biodiverzity: Vampil poskytuje pomerne pestrú paletu biotopov. Zámerom do budúcna by malo byť túto biodiverzitu postupne zvyšovať. Ponechať niektoré staré stromy vrátane padnutých, pretože na ne sú naviazané ďalšie organizmy od pôdnych baktérií, cez huby, drobné živočíchy, hmyz pod. Mnohé staré stromy sú hniezdiskom vtákov aj lesných netopierov. Nezalesňovať nasilu všetky lesné svetliny, ponechať zoskupenia krovín (čremchy, krušiny, vtáčieho bobu), ktoré pre lesnú zver poskytujú úkryt aj potravu. Je záujem aby niektoré staré borovicové porasty a taktiež jednotlivé stromy zostali ponechané na koreni napriek tomu, že mesto tým prichádza o časť zisku za odpredaj dreva.

Z hľadiska rekreačného: Otvoriť výhľady a celé okolie turistických trás riešiť aj z estetického a krajinárskeho. V budúcnosti by sa cez územie vyznačili trasy pre bicyklistov a kone. Vybudovať miesta pre krátky oddych prípadne vytvoriť v území náučný dendrologický chodník. Celé územie je zároveň poľovníckym revírom. Preto treba aj pre túto funkciu pripraviť vhodné podmienky.

2 komentárov
  1. mival
    mival hovorí:

    nastastie informacia o padani stromov vo Vampile je trochu nepresna. Padli stromy iba tam, kde uz predtym zasiahol svojou rukou clovek, teda pri chatovej oblasti na Tancibockom potoku a za hydinarnou, kde sa ale masivne odlesnovalo okolo jazierka (vidno to aj z vlaku). Dalej padali stromy, takmer vsetko borovice, v oslabených pasoch, ktore zostali medzi vytazenymi plochami napravo za cestnym nadjazdom, smer Pl. Stvrtok. Samozrejme, borovice padli aj na golfovom stavenisku, nastastie menej nez som predpokladal. Pokial je les zapojeny a zakmeneny tak ako ma byt, dokaze odolat podobnej vichrici pomerne dobre. Preriedenie porastu sa bohuzial prejavilo v plnej miere aj v Zamockom parku. Ze ale islo u riadny fuker svedcia vyvratene ci polamane stromy v meste. Mnohe sa v zdravi dozili uctihodneho veku.

  2. Martin Marek
    Martin Marek hovorí:

    dnes som to konecne videl ako to vyzera v zamockom parku, je to dost smutny pohlad… prekvapilo ma, ze padlo aj niekolko dubov…

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.