Aké bude pokračovanie kauzy Kalendár? (doplnené)

Od vydania kontroverzného „mestského“ predvolebného kalendára na rok 2010 uplynulo už niekoľko týždňov. V diskusiách na internetových fórach, či už u nás alebo na stránke www.malacky.sk, sa napísali tisícky slov. Ozvali sa niektorí ľudia, ktorí sa cítia byť dotknutí zaradením fotiek, ktoré ich zobrazujú, v kalendári. Kombinácia vlastných fotiek v spojení s propagáciou tejto strany, alebo skupiny ľudí im vadí. Príčinou nie je kalendár samotný (komu by vadilo, keby sa videl na fotke v mestskom kalendári?), ale fakt, že je politicky zameraný. Ľudia z politiky (či už „veľkej“ alebo „malej“) alebo z marketingu by si mali uvedomiť, kde sú hranice.

Ako jediný z ľudí, ktorí sa na tvorbe kalendára podieľali alebo ktorých sa priamo dotýkal ako kandidátov, sa ku kalendáru verejne vyjadril primátor Jozef Ondrejka. Ospravedlnil sa ľuďom, ktorí sa cítia kalendárom dotknutí. Z jeho vyhlásenia vyplýva, že za podobu, akú kalendár má, je zodpovedný niekto iný. Je zrejmé, že mu tento kalendár skôr poškodil ako pomohol. Kto je skutočne zodpovedný? To z primátorovho vyhlásenia nie je jasné. Kým nie sú dôkazy, nikoho nemožno obviňovať. Ak sa kandidáti cítia byť podvedení niekým iným, otázka znie: kým? Niekto zodpovedný predsa musí byť. Ako hovorí klasik, mlčanie je veľmi zlá zbraň…

Mnohí diskutujúci vnímali priestor vo fórach ako potrebu obhajovať niektorých ľudí, resp. bojovať proti niektorým ľuďom. V tomto prípade však podľa mňa nejde o boj za alebo proti niekomu ako osobe. Ide skôr o to, aby si osoba zodpovedná za kalendár, nech je to ktokoľvek, priznala chybu a aby sa v budúcnosti nič podobné neopakovalo.

Z vyjadrení viacerých diskutujúcich, vrátane niektorých poslancov MsZ, je jasné, že kalendár bude tiež témou diskusie na najbližšom zasadnutí MsZ. Poslali sme e-mailom niekoľko otázok poslancom mestského zastupiteľstva aj primátorovi. Na ich oficiálne adresy zverejnené na stránke www.malacky.sk. Otázky sa týkali názoru na použité logo mesta a fotografie občanov bez ich súhlasu v politickej kampani. Ďalšie otázky zneli: Myslíte si, že je potrebné sa touto témou zaoberať? Aké dôsledky (závery) by mali byť podľa Vás vyvodené? Plánujete sa k tejto problematike vyjadriť počas najbližšieho zasadnutia MsZ na budúci týždeň? Do polnoci oddeľujúcej nedeľu od pondelka, sme dostali reakcie od dvoch poslancov – Ing. Pavla Spustu a Bc. Juraja Říhu. V pondelok pribudla odpoveď od zástupcu primátora Ing. Jozefa Bullu. Zverejňujeme ich v poradí, v akom sme dostali ich e-maily, bez komentára.

Ing. Pavel Spusta:

1, Kalendár ako taký je veľmi pekný a nemôže nikoho urážať

2, Sú tam použité fotografie z verejných podujatí. Podobných fotografií vlastním stovky. Pokiaľ by som ako poslanec urobil výstavu vlastných fotografií s názvom “ Môj pohľad na mesto Malacky a okolie “ tak by som asi nepotreboval povolenie na zverejnenie. Tak isto, ako keď príde na verejnú akciu redaktor novín , napíše článok a doplní tam fotografie.

3, Problém je ale ten, že je tam 5 stránok s politikou ! Ale aj tie sú viditeľné iba vtedy, ak si ich priamo otvoríte.

4, Veľa ľudí však uvítalo pekný kalendár z Malaciek a okolia a mnohí z nich si vôbec nevšimli, že sa jedná o politickú kampaň. To si všimli, až keď som sa ich pýtal na názor. Aj taká je pravda.

5. Kalendár podľa mňa nikomu vedome dramaticky neublížil , lebo keď je otvorený kalendár tak nevidíte politiku . Politiku vidíte iba vtedy, ak si otvoríte priamo tých citovaných 5 stránok. Problém by bol, keby tam bolo politické logo, ktoré by bolo stále viditeľné spolu s každou stránkou.

6. Pobúrený by som sa cítil, ak by to bol jednolistový kalendár, kde by bola súčasne politika aj fotografie vedľa seba.

Všade okolo je veľa nenávisti a zla. Ja osobne by som nehľadal problém tam kde nie je. Moje doporučenie: Vytrhnite si tých 5 problematických stránok (ak Vám to tak vadí) a pozerajte na svet z krajšej strany. Prajem všetkým krásne Vianoce!

Bc. Juraj Říha:

Osobne som kalendáre vnímal v dvoch rovinách. Keďže som ako občan – volič iného politického spektra, kalendár nevyvolal vo mne nejaké odozvy. Avšak ako poslanca ma kalendár zaujal z úplne iných dôvodov. Spýtal som sa sám seba, kedy prijalo mesto rozhodnutie vydať takto distribuovaný kalendár. Odpoveď som dostal hneď pri zhliadnutí jeho prvých stránok. Jednoznačne ide o politickú kampaň, v ktorej boli využité prvky ako nikdy doteraz. To vo mne vyvolalo obavu v rozsahu, ako ďaleko sú schopné zájsť kandidujúce subjekty v politickom boji. Titulná stránka s uvedením mesta a erbu bola podľa mňa zavádzajúca, čo mohlo byť práve jej účelom. Preto som oslovil okamžite prednostu mestského úradu s prosbou o vysvetlenie použitia erbu mesta. Ukázalo sa, že erb bol využitý v rozpore so Štatútom mesta. Treba jednoznačne bezodkladne prijať všeobecne záväzné nariadenie o používaní erbu mesta s uvedením sankcií, ktoré môže mesto podľa tohto nariadenia ukladať.

Vnímam, že niektorí ľudia sa snažia odviesť pozornosť od kľúčového, preto si myslím, že je dôležité venovať sa tejto téme. Ako mi už niektorý z poslancov odporučil, vytrhnúť stránky a označiť kalendár za pekný, nie je podľa dôležitou otázkou a riešením. Ďalej takisto nehodnotím stratégiu kandidujúcich subjektov v kampani. Mňa ako poslanca skôr zaujíma, ako je možné, že si niekto dovolil vyniesť fotografie z archívu mesta, ktoré boli určené najmä pre spravodajské účely, a použiť ich vo volebnej kampani. Použitie fotografií na tento účel hodnotím ako hlboko neslušné, dokonca v rozpore aj s Občianskym zákonníkom.

Svoj názor som už vyjadril na poslednom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a viackrát v diskusných fórach. Osobne by som bol rád, aby sme už celú vec uzavreli na poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok, pretože nás čaká v budúcom roku veľa závažných problémov na riešenie. Súkromný spor dotknutých občanov sa môže riešiť ďalej, ale na pôde iných orgánov ako mestského zastupiteľstva. Keďže sa táto vec dotýka a vychádza z prostredia mestského úradu, dokonca ešte horšie, že existuje podozrenie o účasti na tejto veci primátorom mesta, očakávam, že mestské zastupiteľstvo vyjadrí svoj postoj k tomuto problému na svojom zasadnutí, poukáže na chyby, ktoré sa stali, uloží mestskému úradu prijať potrebné opatrenia a voči zodpovedným vyvodí sankcie, ktoré môže uložiť zo zákona. S poslancom Valachovičom sme sa dohodli v spojitosti s touto veľkou diskusiou medzi časťou občanov, že navrhneme mestskému zastupiteľstvu, aby sa tento bod zaradil na jeho prerokovanie.

Ing. Jozef Bulla :

V postslušnej dobe si ľudia zvykli hovoriť (a vy-, či zne-užívať): Čo nie je zakázané, je dovolené. To je smutná realita.
Poznám totiž viacerých ľudí, ktorí sa ohradili proti tomu, že boli použité fotografie bez ich predchádzajúceho súhlasu.

V dobe slušnej sa ten vopredný súhlas považoval za niečo samozrejmé, normálne. Je to vlastne vyjadrenie úcty a rešpektu voči slobode toho druhého / tých druhých.
Vzdanie sa rozvirovania kauzy „post mortem“ bolo možno chladne zakalkulované do celého kalendárového ťahu. Dobre. Nech je tak, nerozvirujme. Lebo – komu to prospeje?

A okrem toho – Vianoce so svojím posolstvom Ježišovho narodenia sú (aspoň pre mňa) cennejšie, ako všetky politické posolstvá a kalkulácie dokopy.

Stíšme sa, veľmi Vás všetkých prosím, ináč nezačujeme ten krásny betlehemský spev anjelov: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

27 komentárov
 1. Dominik Dobrovodský
  Dominik Dobrovodský hovorí:

  Už je mi to jasné: niekto ľudom predkladá propagáciu politických cieľov, zneužije pritom tváre občanov tohto mesta, ktorých si vážime a nepochybujeme o ich morálnych kvalitách a potom dúfa, že si to ľudia nevšimnú. Keď som si prelistoval kalendár, bolo pre mňa neuveriteľné že títo čestní a slušní ľudia sú spájaní so stranou, ktorej čelný predstaviteľ je kauzou sám o sebe, stranou, ktorej ministri v miliardách rozkrádajú naše dane. Rád by som sa pána Spustu spýtal na čej strane vlastne je. Chcel by som zdôrazniť, že ako volený poslanec má zastupovať záujmy občanov tohto mesta a nie ľudí ako Slota či Fico. A medzi tých, ktorých zastupuje patria aj ľudia, ktorým nie je jedno, že ich tváre boli v kalendári použité v rozpore so zákonom. Prepáč Palo, ale za koho nás máš, keď si myslíš, že sme si „nevšimli, že sa jedná o politickú kampaň“?

 2. Dusan Rusnak
  Dusan Rusnak hovorí:

  Suhlasim s Dominikom. A k vyjadreniu p.Bullu – to mi iba pripomina, ako pred rokom chcelo vedenie mesta schvalit koncepciu sportu bez toho, aby sa vobec spytalo na nazor sportovcov.
  Mam pocit, ze politikom (uz aj na regionalnej urovni) ide presne o to, aby sme sa stisili a bolo nam to vsetko jedno, skratka aby sme im do toho nekecali. Zabudli pri tom, ze tam maju zastupovat zaujmy vsetkcyh obcanov, najma ked su plateni z ich dani.

 3. názor
  názor hovorí:

  Ing. Pavol Spusta – prototyp sociálneho demokrata 21.storočia!?
  Z jeho názorov ma zamrazilo a mrazí ma doteraz; takýchto „demokratov“ sa treba báť, mať sa pred nimi stále napozore, pretože sú veľmi pružní, ohybní a schopní prispôsobiť sa tomu, čo im práve vyhovuje, stupídnymi argumentami a dobrými radami stále obhajovovať to, čo je neobhájiteľné…

  Ing. Jozef Bulla – prototyp kresťanského demokrata 21.storočia!?
  Neozvať sa, znamená súhlasiť. Nepovedať nie, znamená ísť ruka v ruke s tými, od ktorých by sa každý slušný človek mal dištancovať…

 4. exp
  exp hovorí:

  V príspevkoch sa „striedajú“ pojmy : erb mesta a logo mesta. Erb je symbolom mesta. Je aj logo mesta ?. Logo niekto vykúzlil v súčasnosti. V kalendári teda išlo o zneužitie čoho ? raz píšete logo, raz erb. Upresnite to.To nie je to isté.
  Jožko a Palko k Vašim komentárom – Vy dvaja pokrytectvo a farizejstvo
  máte v krvi, ťažko sa Vám niekto vyrovná resp. sa Vám nevyrovná. Ale je dobré, že sta ukázali tvár. Veľa ľudí Vás nepozná čo ste za osoby.Pozrieme sa, na to čo budete stvárať na rokovaní zastupiteľstva.Tam, sa dúfam že vybúrite!!!

 5. beina reifova
  beina reifova hovorí:

  internet je skutocne zaujimavy fenomen a internetove diskusie zvlast. neobmedzena sloboda tohto media nas zastihla akýchsi nepripravenych. niekto sa na nazoroch a komentaroch dokaze bavit a niekto je rozcarovany z toho kam az mozu vyjadrenia prispievatelov ist. je teda fajn, ak sme mohli k celej zalezitosti, tykajucej sa napr. kalendarov, vyjadrit svoje postoje. urobili sme tak. z vyjadrenia j. rihu vyplyva, ze poslanci sa budu touto otazkou zaoberat na zastupitelstve a predpokladam, ze budeme i o tomto kroku jasne a na urovni informovani. Som presvedcena, ze je to v tejto dostacujuce a k tomu netreba nikoho hrubo napadat, osocovat a urazat, precizne sa piplať v „originalnych“ utokoch, navyse bez schopnosti podpisat sa pod vlastne hrdinske riadky. ved co v konecnom dosledku tieto prispevky prinasaju? su to podnetne pohlady, navrhy rieseni? v spolocnosti predsa existuju mechanizmy s garanciou slusnosti, ktore nam dovoluju vyjadrovat sa k veciam verejnym. a to nie je take jednoduche, to chce viac. sancu posobit vo verejnom zivote ma kazdy z nas, tak kto sudi, nech si to skusi:-)))) prajem vela uspechov

 6. M!ro
  M!ro hovorí:

  Ako som napisal uz pod inym clankom na MP, je treba klast otazky a vyzadovat na ne pravdive odpovede od zodpovednych, Na zasadnuti mestskeho zastupitelstva na to bude priestor. Chcem poziadat tych, ktori sa mozu zucastnit, aby ich polozili:

  Kto poskytol fotky z mestskych medii? Na ci prikaz?
  Boli zamestnanci mesta vo svojom pracovnom case nejakym sposobom zapojeni do pripravy kalendara?
  Malo mesto nejaku spoluucast na priprave kalendara a jeho nakladoch?
  Aky je postoj mesta k otazke neopravneneho pouzitia mestskych symbolov?
  Zaobera sa tymto pripadom kontrolor mesta?

  Diskusia posuva dopredu bez ohladu na to, ci navrhuje riesenia. Osobne utoky nie…

  Vyjadrenie pana Bullu ma sklamalo. Okrem stisenia sa je vhodne aj hladat pravdu a niest osobne obete pri jej obhajobe. Zatvaranie oci a umlciavanie kritickych hlasov (nerozvirovanie hladiny) je pokrytecke a vedie nas pred rok 1989. Mestski uradnici vratane tych volenych maju pracovat pre zaujmy obcanov, nie politickych stran.

 7. Petras P.
  Petras P. hovorí:

  Nebudem utocit ani komentovat odpovede tychto troch poslancov.Kazdy kto si to precita si urobi zaver.Ked som si to precital,hned som videl obrovske rozdiely medzi tymito poslancami.Je to vekom,zasadami,pristupom k zastupovaniu ludi,schopnosti vec riesit a nebat sa????Ako napisal dusan rusnak tusim uz treba zmenu lebo tito pani uz nezastupuju ludi ale seba.
  Ing.spustovi posielam toto video mozno zmeni na vec nazor.

  http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/34632

 8. Roger
  Roger hovorí:

  Po precitani odpovedi p. Spustu az zasnem nad tym,ako moze takyto clovek sediet v mestskom zastupitelstve. Kto voli takychto ludi ? Odpoved typu – vytrhnite si tych 5 problematickych stranok – to snad nie!!! Radsej ste mali mlcat, p. Spusta

 9. michal
  michal hovorí:

  zajtra bude niekto z vas na zastupitelstve?kto bude davat za nas otazky chystaju sa redaktori MP?ak to bude zaradene popoludni mozem prist aj ja.dolezite je aby tam bolo co najviac ludi nebude potom nikto cuvat a vyhibat sa odpovediam a primatorovi treba polozit otazky priamo do oci

 10. Maja
  Maja hovorí:

  Tak a máme to tu – zastupiteľstvo sa nekonalo, žeby naši poslanci nemali záujem o rozpočet mesta, alebo sa azda niekto obáva kritiky na volebný kalendár, alebo hrozí prasacia chrípka. občan to posúdi

 11. exp
  exp hovorí:

  Zloženie mestského zastupiteľstva je v posledných 2 volebných obdobiach alarmujúce. Občania – voliči zvolili, demokraticky.Či už zodpovedných kandidátov a následne poslancov,dokazuje aj prehľad o ich účasti na rokovaní mestského zastupiteľstva.Pozrite si to a zverejnite.Vystúpenia na rokovaní sú ešte zaujímavejšie, nie sú ale zverejňované.Účasť je zverejnená na internetovej stránke mesta.Napovie Vám veľa.
  Do počtu pre začatie rokovania, dnes chýbal jeden poslanec / medzi nimi aj pán Mračna /. Je to náhoda- stalo sa, zámer zvolať mestské zastupiteľstvo primátorom mesta na 9 hod. alebo ide o cielený zámer vyvolávať chaos v riadení mesta s tým, že sa poukáže že poslanci sa nezídu. Chýbala 1 minúta a mohlo sa začať. MsZ bolo uznášania sa schopné.Možno to je aj strach z pripravovaného bodu, ktorým bolo dodatočne zaradiť do programu, rokovanie o porušení ustanovenia zákona o obecnom zriadení o symboloch mesta,štatútu mesta a tým aj údajné porušenie zodpovednosti verejného činiteľa pri použití symbolu mesta Malacky vo vydanom kalendári zoskupenia Smeru- SD, HZDS-ĽS,SZS a HZD. Tento bod nebol zaradený medzi bodmi v návrhu programu na pozvánke.Bol pripravený navrhnúť ho do programu a schváliť.

 12. M!ro
  M!ro hovorí:

  Ak sa dnes nezislo MSZ kvoli obavam z diskusie o kalendari, tak to znamena, ze verejna mienka ma este svoju silu. Bohuzial ju nemaju ti, ktori by mali odpovedat na otazky okolo kalendara. Verim, ze na najblizsom zasadnuti bude pre tento bod priestor.

 13. občianka
  občianka hovorí:

  nebýva náhodou zastupiteľstvo poobede? zaujímavé že dnešné sa malo konať ráno…niekomu dobre lepí – len aby nedolepilo:-)

 14. Mival
  Mival hovorí:

  to 4 posledne prispevky: Netreba spekulovat. Pocet poslancov nebol naozaj dostatocny, ciastocne aj mojou zasluhou, kedze som hned na zaciatku musel sluzobne na tri hodiny odist. Stihol som iba podat navrh na zaradenie do bodu 18 “ Informacia o niektorych suvislostiach spojenych s volbou poslancov a predsedu VUC“. Hoci sa tento bod v novom programe neobjavil, budeme ho, tak ako bolo uz prislubene, opatovne navrhovat na prerokovanie 15.12.

 15. peto
  peto hovorí:

  boli ste tam niekto?aky bol zaver zastupitelstva?ako sa k tomu postavili poslanci?kto vyniesol z uradu fotky?aky postih urobilo zastupitelstvo?dik

 16. Mival
  Mival hovorí:

  Bol som tam. Informaciu, ako aj vsetky otazky, som polozil. Zatial predychavam vysledok. Prvy dojem z toho vsetkeho je, ze je to horsie nez som si myslel.

 17. Martin Macejka
  Martin Macejka hovorí:

  Mnohí sa ma pýtajú, ako prebiehalo posledné zastupiteľstvo – v súvislosti s kalendárom. Rovnako v tejto diskusii nebolo táto otázka zodpovedaná. Preto sa pokúsim stručne zhrnúť, ako som to vnímal. Bol som tam jediný z verejnosti, pritom tento bod sa dostal na rad o štvrť na šesť večer. Milan Valachovič predniesol návrh uznesenia, v ktorom bola žiadosť, aby sa primátor na stránkach miestnych médii k tejto téme vyjadril a zároveň aby bolo prijaté VZN o používaní erbu mesta. Do diskusie sa neprihlásil nikto. K tejto otázke sa vyjadril primátor, ale na otázky, ktoré sa tu objavujú, priamo neodpovedal. Pri hlasovaní som nestihol registrovať všetkých hlasujúcich, len viem, že traja nehlasovali, piati sa hlasovania zdržali a siedmi hlasovali za tento návrh. Takže uznesenie nebolo prijaté.

 18. Petras P.
  Petras P. hovorí:

  Na otazky ku kalendarom mi dal poslanec riha pri aktualite zo 17.12. takuto odpoved:
  Čo sa týka kalendárov, k veci som sa prestal vyjadrovať, pretože som svoj postoj prezentoval už viackrát aj na tomto mieste, nič nové by som nepovedal. Ja som si svoj názor urobil, nech tak urobí každý sám. Formálne vec podľa mňa uzavrelo MsZ na zasadnutí, podľa mojich informácií tým, že poslanci nevyužili priestor ani na diskusiu. Mestské zastupiteľstvo mohlo podľa mňa vyjadriť postoj aj k otázke začatia konania vo veci ochrany verejného záujmu (čiže konaniu vo veci konfliktu záujmov). Myslím si, že primátor Ondrejka sa dopustil tzv. vynesením fotografií z mestského úradu porušenia zákazu ustanoveného Čl. 4 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., tzv. zákona o konflikte zájmov, teda využil svoju funkciu či právomoc na získanie výhod pre svoj prospech. Za toto konanie mu hrozí pokuta. Konanie sa začína na podnet kohokoľvek či môžeme začať aj na základe vlastného zistenia. Podobné konanie bolo začaté na podnet práve pána Ondrejku v roku 2007 pri prerokúvaní zmeny právnej formy mestského centra sociálnych služieb voči niektorým poslancom MsZ.

 19. Mival
  Mival hovorí:

  Pokúsim sa sformulovať môj názor na celú vec, kedže tesne po hlasovaní som to nedokázal urobiť. Jednoznačne nejde o problém iba v našom meste a to som cítil aj v ospravedlňujúcej odpovedi primátora. S vysokou pravdepodobnosťou nešlo o jeho iniciatívu. Istý „Befehl“ resp. doporučenie starostom a primátorom išlo z krajského ústredia Smeru, ktoré takto organizovalo predvolebnú kampaň v celom VÚC. Starostovia a primátori mali dve možnosti – buď spolupracovať a udržať si tak pozíciu a šancu na pokračovanie, alebo sa vzoprieť a riskovať nielen svoju kariéru, ale aj prosperitu a fungovanie obce, mesta ako takého. V situácii, kedy jedna strana resp. koalícia drží v hrsti toky financií zo štátneho rozpočtu ako aj z fondov, prichádzajúcich z EÚ to nebolo jednoduché rozhodnutie. Nedávno to v rozhovore na TA3 povedal aj Dzurinda – primátori a podnikatelia su priamo upozornení, že ak sa vôbec chcú uchádzať o financie z EÚ musia ca. 20 percent odovzdávať tým, ktorí rozhodujú – dnešnej koalícii. A samozrejme vyjadrovať loajalitu dnešnej moci, kde sa to len hodí. Táto sofistikovaná korupcia a klientelizmus je dôsledok prostredia z ktorého Smer a spol. vznikli – mečiarovskí privatizéri, eštebácia a mladí komunisti vytvorili za pár rokov mentálne prostredie v ktorom sa nedá očakávať férová súťaž projektov a ideí. Bolo sa treba rozhodnúť. Chceme nenávratné finančné zdroje na kanalizáciu? Chceme budovať obchvat mesta? Stavať byty? Ak áno, musíme bozkať ruku ktorá drží mešec. V tomto marazme je kalendárik iba taká lapália. Stačí si vytrhnúť pár inkriminovaných stránok a ide sa ďalej, radí jeden poslanec, stačí sa stíšiť, radí druhý, stačí…dvadsať rokov od Novembra 1989 je to smutný výsledok. Sme opäť na začiatku.

 20. Maros
  Maros hovorí:

  Mam dojem, ze sa podarilo autorom kalendara dosiahnut presne to, co chceli: „Budeme ticho a ono sa na to zabudne“. Bohuzial, sme nedostali ziadne zaruky, ze sa nieco podobne nebude opakovat v buducnosti. Tak mozno musime len dobre zvazit, koho volit v nasledujucich komunalnych volbach. Ako pomocku prikladam vysledky hlasovania o bode, ktory sa spominal v predchadzajucich prispevkoch:

  Rôzne: informácia o niektorých súvislostiach spojených s volbou poslancov a predsedu do VÚC

  Alžbeta Dubajová Zdržal sa
  Anton Pašteka Zdržal sa
  Branislav Orth Za
  Dušan Galovčc Za
  Eva Savinová Zdržal sa
  Jozef Bulla Za
  Jozef Hoffmann Nehlasoval
  Jozef Mračna Zdržal sa
  Juraj Říha Neprítomný
  Ladislav Čas Zdržal sa
  Mária Tedlová Za
  Marián Haramia Za
  Milan Valachovič Za
  Miroslav Fruš Neprítomný
  Pavel Spusta Nehlasoval
  Vladimír Moravčík Za
  Vladimír Pullmann Neprítomný
  Vladimír Zetek Nehlasoval

 21. názor
  názor hovorí:

  pjekná obštrukcia chuapci! učíte sa velice vriško! pán starosta má z vás isce radost!
  Jozef Hoffmann Nehlasoval, Pavel Spusta Nehlasoval, Vladimír Zetek Nehlasoval

 22. Mival
  Mival hovorí:

  specialne u cloveka, ktory celu kauzu odstartoval je to na zamyslenie…mlcat je niekedy zlato, vsak ano?

 23. ianus
  ianus hovorí:

  len tak rozmýšľam, načo sú nám poslanci, ktorí nemajú názor, prípadne nechcú hlasovať

 24. názor
  názor hovorí:

  z webu dobréhomjestaproživot (trochu od témy, ale zajímavé čítaní):

  Pridal: Juraj Říha IP: 91.127.189.193 | Pridané: 18.01.2010 21:39:56 Reakcia na vyhlásenie prednostu úradu, Ing. Dušana Vavrinca:
  V nadväznosti na zverejnené vyhlásenie k mojim príspevkom a reakcie niektorých ľudí, si dovoľujem uviesť svoj pohľad na vec a aktuálne dianie. Nemilo zostávam prekvapený prístupom prednostu mestského úradu, ktorý vyjadruje vo svojom stanovisku len domnienky (či až fantázie), zároveň uvádza nepravdy a skreslené údaje. V prvom rade by som chcel uviesť, že o akejsi zaujatosti tu nemôže byť ani len reč. Odmietam videnie pána Vavrinca aj v tom, že by som mal vytĺkať nejaký politický kapitál. Za súčasného stavu a podmienok sa volieb nezúčastním a ak, tak by som vsadil na svoju trojročnú prácu v obvode, nie trápne otočky a objavenie sa náhle medzi občanmi vo volebnom roku, čo sa mi vždy protivilo. Do mestského zastupiteľstva som kandidoval s výzvou priniesť iný štýl práce poslanca. Byť otvorený k diskusiám, dať priestor občanovi, pričom dohliadať a kontrolovať činnosť mestského úradu. Za svojimi slovami si v plnej miere stojím, pretože moje komentáre vychádzajú vždy z konkrétnych skutočností. Napriek tomu som sa však doposiaľ nedočkal odbornej reakcie. Len v jednom prípade som postrehol náznak jednej odbornej vety Ing. Sokolovej, žiaľ, aj to so zavádzaním verejnosti nepravdivým údajom.
  Považujem za zvláštne uvádzať vo vyhlásení súhrn za tri funkčné obdobia, teda niečo, čo s mojimi názormi, ktoré som vyjadril v posledných príspevkoch, vôbec nekorešponduje. Poslancom som tri roky, pričom moje vyjadrenia sú konštantné a pravidelne sa objavujúce od počiatku funkčného obdobia. Snáď so mnou ľudia súhlasia, ak sa teraz vyjadrím, že nielen ako poslanec, ale aj ako občan mám právo verejne prezentovať svoje názory na dianie vôkol mňa. A čo ak by som tým poslancom nebol? Už je to v poriadku? Či tu neplatí princíp rovnosti? Práve naopak, mám pocit, že tu vzniká problém kvôli tomu, že do veci vidím viac ako by si niektorí priali.
  Ďalej zastávam názor, že obraz mesta nemôže poškodiť človek, ktorý sa snaží o nápravu vecí, s ktorými nesúhlasí, ale človek, ktorý vyvolá samo poškodenie mesta (nie obrazu). A už vôbec nie poškodenie obrazu mesta v rozsahu publicity, ktorú nám pán Vavrinec zabezpečil na celom Slovensku v priamom prenose Televíznych novín na Markíze po prvom kole prezidentských volieb. Poškodenie mesta môžu privodiť jednotlivci z mestského úradu, ktorí svojou nedôslednosťou spôsobujú problémy, ktoré sa v poslednom čase zakrývajú rozhodnutiami mestského zastupiteľstva (a pred tým náš žiadny procesný audit neochráni). Túto skutočnosť však nielenže, pravdepodobne vedome, pán Vavrinec prehliada, ešte ju aj svojím vyhlásením zakrýva. A keďže som sa pokúsil s ďalšími poslancami z mojej komisie o riešenie niektorých súčasných problémov, pričom naša snaha zostala prednostom neriešená, dokonca týmto vyhlásením úplne nepovšimnutá, vzdal som sa dnes členstva v komisii finančnej, majetkovej a právnej. Ďalej budem svoje názory, otázky a pripomienky uplatňovať priamo na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, kde už bude lepší priestor, aby som teda spoznával aj názory pána Vavrinca a jeho odborné návrhy na riešenie aktuálnych problémov.
  Poznámku o tom, že neprídem riešiť veci osobne , považujem za nepravdivú. Ak vec považujem za dôležitú, osobného stretnutia s prednostom úradu sa vždy zúčastním. Napríklad posledný raz po prepuknutí kauzy s kalendármi a vylepením volebných plagátov na mestských budovách. Výsledky a neplnenie dohôd z týchto stretnutí ma však prinútili k tomu, aby som im neprikladal už veľkú váhu.
  Záverom je potrebné ešte uviesť, že úspechom mesta sa nielenže teším, ale aj pri každej vhodnej príležitosti verejne oceňujem. Navyše mi nie je jasné, prečo sa snaží pán Vavrinec odviesť pozornosť vo svojom vyhlásení od podstaty veci, a prečo spája moje príspevky s pánom Ondrejkom. Snahu a prístup k práci konkrétnych ľudí podporujem a dokonca si vážim, vrátane primátora Ondrejku, čo pán Vavrinec zrejme prehliada. Z posledných, dokonca verejne prístupných, napríklad tu: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2252 a napríklad aj tu: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2190 . Čiže ďalšia nepravda uvádzaná vo vyhlásení. A preto si myslím, že nie je už potrebné k vyhláseniu pána Vavrinca viac dodať, snáď je už zreteľné, kto tu akým štýlom argumentuje, vedie úrad, dokonca kto tu má aký prístup k občanom tohto mesta.
  Zdôrazňujem, že mojím jediným záujmom je len to, aby sa tu veci nezametali pod koberec a netvárili sme sa, že všetko funguje ako má. A už vôbec nie, aby sme sa tvárili, že veci verejné sú vlastne pre občanov neverejné! Čo považujem za zdroj celého napätia a nervozity druhej strany.

  Pridal: Juraj Říha IP: 91.127.189.193 | Pridané: 18.01.2010 21:50:08 Práve si diskusie k iným článkom a postrehol som ešte jednu zaujímavú vec, ktorá sa začína opakovať. Preto chcem zároveň požiadať, nie občanov, ale práve prednostu mestského úradu a referentku oddelenia marketingu Tatianu Búbelovú, aby už prestali zastrašovať občanov tohto mesta vyhláseniami typu „doteraz sme k mazaniu príspevkov nepristúpili“. Považujem to za hrubú aroganciu, prejav moci a šikanovanie občanov tohto mesta, čo odmietam nielen ako poslanec, ale aj ako občan. Cieľom nových pravidiel, ktoré sa náhodne rýchlo prijali po rozsiahlej diskusii k prešľapu pri prezidentských voľbách, je umlčať časť nespokojných občanov. Veď nebol to sám poslanec Valachovič, ktorý ich nazval „nahubkovými“? Ďakujem.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.