Články

Rakárňa

Rakáreň. Miesto, kde sa chovajú alebo hojne vyskytujú raky. V Malackách máme Rakáreň východne od mesta pri potoku Malina vo vojenských lesoch. Presnejšie ju môžeme lokalizovať okolie rybníkov, označovaných ako Trojka a Štvorka. Malačania v minulosti túto lokalitu nazývali Rakárňa. Počiatok označenia lokality nie je známy. Bežne sa vyskytuje v matrikách a mapách z 19. storočia, ale môže byť starší. Čítať ďalej

Územia európskeho významu v širšom okolí Malaciek (2) – Rakáreň

V národnom zozname území európskeho významu Slovenska jepod kódom ÚEV 219 Malinavedené ekologicky vysoko hodnotné povodie potoka Malina Čítať ďalej