Dérerova škola má osemdesiat rokov

Požiadavka novej školskej budovy v Malackách sa objavila už po vzniku Československa v roku 1918. K realizácii prišlo o viac ako desaťročie neskôr. Nemalú zásluhu na tom mal aj politik a malacký rodák Ivan Dérer. Vyučovanie v novej škole, pomenovanej po jeho otcovi Dr. Jozefovi Dérerovi, začalo pred 80 rokmi.

Základný kameň školy položili 5. októbra 1930. Slávnosti sa zúčastnil aj minister školstva a národnej osvety Ivan Dérer, predstavenstvo mesta a okresu, ale aj viac ako 3500 obyvateľov mesta. V časopise Naše Záhorie o tomto podujatí okrem iného napísali: „Všetky prejavy boli triezve, vecné, nebolo parádnych fráz a predsa všetci účastníci mali dojem významného sviatku. Po dobe nečinnosti, bezradnosti, falošnej agitácie a umelých prekážok dočkali sa všetci priatelia školy a pokroku v Malackách radostného dňa, ktorý sľubuje byť počiatkom novej éry.“

Minister školstva a národnej osvety Ivan Dérer

Stavbu podľa projektu architekta Juraja Chorváta vykonávala firma Stern a Blaško.

Na začiatku školského roka 1932/1933 budova už stála a bola skolaudovaná, ale interiér ešte nebol zariadený, preto sa vyučovanie začalo v starých školských budovách na Záhoráckej a na Rádku. Dnes nepredstaviteľné bolo vtedajšie trojsmenné vyučovanie – ráno od siedmej do jedenástej, potom od jedenástej do druhej popoludní a od druhej do šiestej večer. Tento stav netrval dlho.

25. septembra odovzdali do užívania novú školskú budovu. Slávnosti trvali dva dni, začali už o deň skôr akadémiou žiakov a členov TJ Sokol v miestnej sokolovni. 25. septembra bola najväčšia slávnosť doobeda prišiel do Malaciek minister Ivan Dérer a po privítaní celý sprievod prešiel k novej škole. Žiaci boli oblečení väčšinou v krojoch.

Na školskom dvore prebiehal krátky kultúrny program a prejavy ministra a ďalších hostí. Dérer v prejave pripomenul význam kvalitného školstva pre Slovákov a poďakoval obecnému zastupiteľstvu za pomenovanie školy po jeho otcovi Dr. Jozefovi Dérerovi. Nasledovala prehliadka novej školy.

Ivan Dérer počas prejavu na tribúne na školskom dvore

Jedna z učební novej školy

Telocvičňa školy, ktorá zároveň slúžila ako miestnosť na akadémie a iné slávnosti
V nasledujúcich dňoch sa vyučovalo už v novej škole. Podľa slov ministra Dérera to bola prvá škola na Slovensku, v ktorej sa vyučovalo podľa plánu pražských reformných škôl. Riaditeľom školy bol Václav Lízner.

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.