Parkovací dom: NIE

V plnej kinosále Kultúrního domečka v Malackách sa 31. 5. stretli zástupcovia samosprávy, investora (LOOX, s. r. o.), vybraní poslanci a najmä občania dotknutej časti mesta (Bernolákova a Veľkomoravská ulica a Mierové námestie), aby verejne diskutovali o návrhu umiestenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici medzi bytovými domami a predajňou potravín CBA. Verejným prerokovaním tak mestský úrad splnil poslancami prijaté uznesenie č. 39/2010 z rokovania MsZ z 29. 4.

Informáciu o tomto zámere priniesli Malackého pohľady pred piatimi týždňami, kedy vďaka iniciatíve poslanca MsZ za 6. volebný obvod Juraja Říhu zverejnili článok Bude v centre mesta nový parkovací dom? V tomto roku išlo o zatiaľ najčítanejší a najdiskutovanejší príspevok (k 31. 5. – 1752 videní a 67 komentárov).

Pri vstupe do Kultúrního domečka obdržali občania tieto letáčiky

Stretnutie otvoril primátor Jozef Ondrejka a viedol ho skúsený facilitátor Ladislav Briestenský. Po odprezentovaní zámeru investorom, kedy odzneli základné informácie o možnej stavbe, prišla na rad diskusia. Dom je navrhnutý z typovej oceľovej konštrukcie, firma GOLDBECK uplatnila obdobné riešenie statickej dopravy napríklad na letisku Schwechat vo Viedni. Zastavaná plocha 1 467 m2 (v súčasnosti mestský pozemok), dĺžka 45 m, šírka 32,6 m, celková výška 9,39 m, celkový počet parkovacích miest 204.

Na začiatku takmer trojhodinovej diskusie vystúpil za petičný výbor proti výstavbe (petíciu podpísalo 284 obyvateľov Domkov) Milan Ondrovič. Z jeho úst zaznel jednoznačný nesúhlas s umiestnením parkovacieho domu uprostred sídliska. Rovnaký názor zdieľali všetci diskutujúci z radov občanov. Plochu treba zachovať pre voľnočasové aktivity. Aj obyvatelia bytovky, ktoré sa majú nadstavovať a k tomu je potreba rozšíriť parkovacie plochy, potvrdili, že na parkovacom dome sa s investorom nedohodli. Išlo o iniciatívu firmy LOOX, s. r. o.

Vpredu Milan Ondrovič s pripraveným príspevkom o nevhodnosti umiestnenia stavby, predné sedadlá prevažne obsadili poslanci

Z desiatich prítomných poslancov (M. Tedlová, M. Valachovič, A. Pašteka, J. Bulla, J. Mračna, V. Spusta, M. Haramia, A. Dubajová, J. Říha a V. Zetek) vystúpila väčšina. Rétorika niektorých už pripomínala frázy predvolebnej kampane. Na fotografii Pavel Spusta.

Jej zástupca Viliam Perknovský po vypočutí negatív povedal: „Nejde nám o parkovací dom. Uvítame aj iné námety a pomoc občanov pri hľadaní riešenia.“ Potrebné parkovacie plochy by mohli vzniknúť pozdĺž Veľkomoravskej ulice alebo čiastočným záberom zelene za obytným domom na Bernolákovej ulici. Odznel aj názor, že možno rozvíjať myšlienku nízkych parkovacích konštrukcií na viacerých jestvujúcich parkoviskách. Malacky potrebujú riešiť problém statickej dopravy. Tento záväzok sa nachádza aj v rozpise prioritných úloh pre roky 2007 – 2010 v časti 7 – Doprava. Do konca volebného obdobia sa však už jeho všetky body naplniť nepodarí.

Kompletný materiál – Rozpis prioritných úloh 2007-2010 – môžete nájsť na webstránke mesta v sekcii Občan – Samospráva – Smernice, stratégie a dokumenty

Obyvateľ sídliska pán Orgoň vystúpil vecne viackrát, jeho myšlienky sú zachytené na obrazovke dolu.

V závere sa do diskusie prihlásil poslanec Juraj Říha. Naznačil problém s nedostatkom informovanosti občanov o materiáloch, ktoré sa majú prerokovávať v zastupiteľstve. Podľa neho by mali mestské médiá o dôležitých témach informovať občanov ešte pred schvaľovacím procesom v MsZ. Jeho argumenty zachytáva obrazovka. Toto by sa dalo vyriešiť sprístupňovaním materiálov na rokovanie MsZ v elektronickej verzii na webstránke mesta s tým, že občan by mal „mediálny impulz“ si tento dokument vyhľadať.

J. Říhovi oponoval primátor J. Ondrejka. Podľa neho poslanci v minulosti žiadali, aby boli informovaní o dôležitých krokoch samosprávy skôr ako občania. Z obrazovky citujem: „Nie sme v štádiu oficiálneho konania. Poslanci boli informovaní prví, teraz sa o tom diskutuje.“

23 komentárov
 1. peto peto
  peto peto hovorí:

  retorika niektorych pripominala predvolebne frazy? na stretnuti som bol a to bol dobry teatr poslancov!! spominany dvaja pani sa nemaju nejak extra v laske.atmosfera zhustla ked poslanec riha zakrical na primatora ze klame ked sa o nicom nerozhodovalo 😀

 2. Anonym
  Anonym hovorí:

  Pán primátor sa dal zrejme na developerstvo. Je spoluvlastníkom spoločnosti Eurovalleya. s. a tak prečo nie už aj Loxx s.r.o.

 3. Vojto
  Vojto hovorí:

  Občania rozhodli, že parkovací dom nebude. Načo dalej mlátiť prázdnu slamu.

 4. Anonym
  Anonym hovorí:

  a vraj má podiel aj v Nemocničnej a.s ..aspon tolko z chýrov, ktore mozu ale aj nemusia sa zakladat na pravde..ale necudoval by som sa 🙂

 5. MR
  MR hovorí:

  Preco sa ide realizovat v Domkoch dalsia nadstavba, ked v meste je velke mnozstvo nepredanych novych bytov a ponuky na predaj starych bytov su tiez siroke?

 6. Ing.Naďa Hrdlovičová
  Ing.Naďa Hrdlovičová hovorí:

  Vecná otázka od MR.
  Mňa by však zaujímalo, kdo menovite vydal stavebné povolenia na tie dve predchádzajúce nadstavby, ( bez akéhokoľvej architektonického výrazu, organizované a presadzované viac ako amatérmi…), keď ZÁVAZNÁ , grafická časť ÚZEMNÉHO PLÁNU mesta MALACKY má na všetkých bytových domoch v sídlisku Domky označenie: BB4, t.j. bytové domy so 4-mi nadzemnými podlažiami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
  ( detto viď. príspevok Nataša a odpoveď poslanec J.Říha, ich správnosť práve odkontrolovaná na http://www.malacky.sk).

  Odpovie mi preto niekdo na nasledovné otázky?

  Kdo je zodpovedný za to, že v Meste Malacky sa v tomto prípade porušilo VZN mesta Malacky, ktorým bol ÚZEMNÝ PLÁN mesta Malacky schválený? (VZN je v tomto prípade pre mesto v polohe zákona .)
  Aká bola bola odpoveď odboru Územného plánu, stavebného poriadku a dopravy, MsU Malacky, na žiadosti o ÚZEMNOPLÁNOVACIU INFORMÁCIU prvým žiadateľom o nádstavbu bytového domu?
  Kdo je zodpovedný za to, že sa pri posudzovaní žiadosti o prvej nádstavbe bytového domu sídliska Domky neposudzovalo KOMPLEXNE, neriešila sa komplexne architektúra, výškové pomery a svetelnotechn.podmienky a všetkých domov, neriešili sa vôbec širšie vzťahy, a to nielen statiskej dopravy, ale aj kapacita všetkých prípojok sídliska bomky a ČOV.

  Plní zodpovedajúcu funkčnosť odbor Územného plánu, stavebného poriadku a dopravy, na MsU Malacky, alebo jeho úlohy majú živelne nahradzovať komisia Životného prostredia a územného plánovania, a sem tam ojedinelí aktívnejší poslanci???????????????????????????????

  Ďalej aj viď. vyššie, otázky v príspevkoch: Ianus, 13.I.10, MR 14.I.10,Miro 13.I.10 , Martin Marek 13.I.10,
  Záver: Prečo vôbec komisia Životného prostredia a územného plánovania, rokovala o investičnom zámere Parkovacieho domu (na najnevhodnejšom mieste v Malackách včítane s alternatívou predaja pozemku výmery 1467 m2 za 1,-EURo/m2), bez predložených podkladov a vyjadrení od odboru Územného plánu, stavebného poriadku a dopravy, MsU Malacky, ešte v 01.2010, a rokovanie pokračovalo aj na MsZ bez nich ?

  Skutočnosť, že firma LOOX s.r.o. vôbec o ÚZEMNOPLÁNOVACIU INFORMÁCIU nepožiadala potvrdil na verejnom zhromaždení 31.5.2010 na môj dotaz jej zástupca. ……..

  Nevyzerá to všetko naozaj TAJUPLNE, tak ako uviedol v súvisiacej diskusii tejto stránky Peter, a ďalšie podrobnosti v nej uviedol poslanec J.Říha……….
  Martin Marek v tej istej diskusii uviedol:
  ” Majú Malacky osobnosť, ktorá by do projektov priniesla trochu estetiky a vkusu?” Pýtam sa: KEDY TAKÚ OSOBNOSŤ KONEČNE BUDE MESTO MALACKY MAŤ ? Takú, ktorá by si z Územného plánu mesta Ma nerobila trhací kalendár, a zabezpečila aspoň dodržanie v ňom určených výškových pomerov, nielen na sídliskách ale aj v častiach rodinných domov, a riešila a posudzovala výstavbu v meste KOMPLEXNE , včítane dodržiavania stavebného zákona?

  Páči sa Vám ako napr. nová lokalita RD : Padzelek vyzerá ?

 7. Naďa Hrdlovičová
  Naďa Hrdlovičová hovorí:

  PS: ospravedlnenie, ANONYMOVI: neviem, ako sa k môjmu pokračovaniu neukončeného príspevoku po jeho odoslaní . Pomôže administrátor?

 8. Juraj Říha
  Juraj Říha hovorí:

  Dovoľte mi, aby som jemne upravil slová „peto peto“. Nepovedal som presne, že pán Ondrejka klame, ale že veci, ktoré spomínal v závere stretnutia, nie sú pravda. Zrejme to bolo nevhodné, keďže som mu skočil do reči bez udeleného slova. Za to sa ospravedlňujem. Ale už dlhšie by som nedokázal počúvať slová o tom, ako sa vlastne o ničom nerozhodovalo. Poukázal som na to, že materiál do mestského zastupiteľstva riešil niečo iné, dokonca dve komisie odporučili schváliť zámer umiestnenia. A keď pán Ondrejka tvrdí, že by mali občania možnosti aj po schválení, tak značne obmedzené. Akonáhle by sme predali pozemok (čo nebolo možné, keďže by obišli zákon o majetku obcí), už sotva by sme do toho mohli niečo povedať. Takže toľko na margo poznámky „peto peto“. Nie je to o láske, je to o férovom prístupe k občanom, tak ako on označil mestské zastupiteľstvo za neférový tým, že nespomíname občanom neschválenie plateného parkovania.

  Pani Hrdlovičová, prečítal som si Váš príspevok k územnému plánu. Viackrát ste spomínali moje meno, preto mi dovoľte pripomienku. Ja som sa vyjadroval k umiestneniu parkovacieho domu vo vzťahu k územnému plánu, nie nadstavbám. Ale súhlasím s Vami, územný plán sa stáva skutočne neúčinným. Postup stavebného úradu vnímam dlhodobo negatívne aj ja, niečo o tom uvádzam v 1. prezentácii o dianí v našom obvode za rok 2009, nájdete ju v článku http://malackepohlady.sk/?p=4288

 9. Vojto
  Vojto hovorí:

  Vážení! Je rozhodnuté, že parkovací dom nebude. Rozhodli o tom občania na stretnutí v kine. O čom to tu teraz rozprávate? Ja som sa vyjadroval, vy ste sa vyjadroval. Ako to rieši problém? Na tomto fóre som zatiaľ nepostrehol ani náznak riešenia situácie s parkovaním na Bernolákovej ulici v súvislosti s nádstavbou spomínanej bytovky. Je až dojímavé, ako veľmi leží na srdci situácia so životným prostredím na sídlisku Domky poslancom, ktorích to doteraz absolútne nezaujímalo. Dokonca poslancom z iného obvodu. Som dojatý z toho, ako všetkým na všetkom záleží. Neblížia sa náhodou voľby?

 10. Juraj Říha
  Juraj Říha hovorí:

  Vidím Vojto, že Vy máte problém sám so sebou. Aký bol doteraz problém v Domkoch? Pred pár týždňami bol na stole zámer, ten sa tu prezentoval, ľudia ho odmietli, výsledkom bolo zhromaždenie obyvateľov, tí ho odmietli definitívne. Keď som sa rozprával s ľuďmi na zhromaždení, nespomínali problém s parkovaním. Spomínali problém s udržaním ihrísk. Aj napriek tomu som vyslovil názor, že je treba oddeliť problém potreby parkovacích miest pre nadstavbu a problém s parkovaním v samotnom sídlisku. Som za riešenie druhého, ak sa ukáže oprávnenosť. Ale dovoľte mi otázku, ako myslíte to, že ste nepostrehli „náznak riešenia situácie s parkovaním na Bernolákovej ulici v súvislosti s nadstavbou“? Mám to pochopiť tak, že očakávate, aby mesto uvoľnilo plochu pre investora, čím by mohla pokračovať nadstavba?

 11. natasa
  natasa hovorí:

  Vojto, parkovací dom nebude, ale nebyť zverejnenia zámeru poslancom iného obvodu, bol by tam. Všetky kroky mesta a zastupiteľstva k tomu smerovali. Z vášho postoja a vašich doterajších príspevkov vyplýva, že ste boli jeho zástancom, na čo máte plné právo. Ostaní sú iného názoru, treba to prijať.
  Terajšia debata rozhodne nie je mlátenie prázdnej slamy, je o tom, ako sa podopným lapsusom v budúcnosti vyhnúť a ako donútiť meskské orgány naučiť sa informovať skôr ako o niečom rozhodnú a potom sa s tým „nedá už nič robiť“. Tak nám tú debatu doprajte….

 12. Vojto
  Vojto hovorí:

  Môj príspevok bol vo všeobecnej rovine, nikoho som nemenoval. Ale ako sa hovorí, trafená hus zagága. Je vidieť, že sa vyznáte v ľudskej duši. Odhalili ste pred verejnosťou, že mám problém sám zo sebou. Asi sa vykašlem na problém s parkovaním a zamyslím sa sám nad sebou. V prvej vete Vášho príspevku ste dehonestovali akúkoľvek debatu na túto tému.

 13. Vojto
  Vojto hovorí:

  Ešte raz. Občania na stretnutí v kine rozhodli, že parkovací dom nebude. To je fakt, ktorý musíme zobrať všetci do úvahy. Stretnutie v kine bolo užitočné a vyplynul z neho jednoznačný záver. Parkovací dom nie! Debata v kine mala svoj zmysel. Tým pádom toto diskusné fórum mláti prázdnu slamu (pre natasa). Kto si chce prihriať svoju predvolebnú polievočku, ten si spôsob nájde.

 14. Juraj Říha
  Juraj Říha hovorí:

  Vojto, nemám rád reči, či vlastne rečičky v neurčitosti a v množnom čísle. Vlastne také bláboly. Absolútne nemám problém s tým, keď mám dostať výhrady. Ale z Vašich príspevkov som doteraz cítil len zatrpknutosť. Už v predchádzajúcej diskusii ste ľudí poučovali ako a čo majú písať. Ale sám ste nenapísali to, čo ste očakávali od druhých (postrehol som to len v 1 príspevku). Zároveň ste sa dožadovali, aby ľudia rešpektovali iný názor (Váš?). A pritom Vy sám nerešpektujete názory iných. Možno mi len ušlo, že ste sa stal moderátorom diskusií. Takže som si vyhodnotil, že ten problém máte asi Vy sám. Aj napriek tomu som sa Vás v dobrej viere pýtal, neodpovedali ste. Budiš. Ja som svoj názor na problém parkovania vyjadril na zhromaždení, som za výstavbu parkovania pozdĺž Veľkomoravskej ulice. Nie za riešenie parkovísk pre nadstavbu. Scenár možného vývoja som napísal v poslednom príspevku v predošlej diskusii. Bodka.

  Ale keď už tu neustále píšete, že sa tu diskutuje o niečom, čo je rozhodnuté, triafate úplne mimo. Pani Hrdlovičová riešila otázku územného plánu, ja som považoval za potrebné reagovať na slová „peto peto“, ktorý neuvádzal presnosť. Kto tu rieši parkovací dom? Ten sa vyriešil na zhromaždení občanov, to máte pravdu. Anonymné príspevky neberiem do úvahy, väčšinou nič dôležité. Už ste ma viackrát posielali za hranice 6. obvodu, z akého dôvodu? A o tej predvolebnej polievočke, opäť trápnosť hodná úrovne anonymných príspevkov. Neviem o čom boli príspevky kolegov poslancov na zhromaždení, ale ak by mala byť pravda to, čo ste napísali, a malo by sa to týkať mňa, by som sa musel chvieť z volieb každý jeden mesiac počas uplynulých štyroch rokov.

 15. Vojto
  Vojto hovorí:

  Je mi úplne jedno, či má niekto rád reči, či vlastne rečičky. Ešte raz a naposledy píšem, nikoho som nemenoval, ak je niekto frustrovaný z mojich príspevkov, to je jeho vec.

 16. Anonym
  Anonym hovorí:

  na malackych pohladoch vladne CENZURA!!!!! preco nemozme napisat slobodne co si o kom myslime? preco mazete prispevky? tlacite sa poslancovi do riti!!! je to namyslenec a rypak co nic nedokazal v zivote..uz mu to povedzte!nech sa nesere do toho po com ho h****!!! ako hovori vojto doteraz mu boli domky u riti a zrazu pred volbami sa serie do vsetkeho!!! organizuje stretnutia s ludmi pred volbami a 4roky na nich ani nezakopol!

 17. iveta
  iveta hovorí:

  Tolko nenavisti a spinavosti som dlho nevidela.Sa ukryvas za anonymnu stranku.Cim si to zasluzil tento mlady poslanec?On sa za nic neskryva a hovori ako to citi.V tomto meste si nepriatelov ziska len ten kto robi a kto sa vezie tu je najlepsi.Anonymne zhadzujes jeho snahu riesit veci.Cim ta tento poslanec urazil?Prekazil ti plany v domkoch preto tolko urazok?Pises ze tento poslanec nezakopol o ludi?Nevies co pises.Pozri si dokumenty,ktore pan poslanec Riha zverejnil v inej diskusii.Aj ked nie som z jeho obvodu pozrela som si to s nadsenim.Nikto este nevystavil ucet svojej praci ako on a to je malo?S pokorou prijal nazory ludi.Postavil sa pred nich,aby prijal kritiku.A ty ho ides sprosto urazat?Kto ti dal to pravo?Ked by si anonym mal stipku zdraveho rozumu nepises take nezmysly o niekom kto ma snahu.Mlady chalan mohol travit cas niekde na diskotekach a miesto toho pomahal ludom z domkov.Za to si zasluzil tvoju kritiku?Podla teba poslanci Pasteka a Frus su vynimocny?Sa uvedom a nauc sa slusne hovorit s ludmi.V zivote by som si nedovolila nekomu napisat ze nic nedokazal.Ako sa moze citit ked to cita?Uvedom sa a prestan urazat slusnych ludi!!!

 18. MS
  MS hovorí:

  Vyjadrujem úplný súhlas s ivetou. Anonym, čítala som aj tvoje predchádzajúce príspevky, ktoré len svedčia o ľudskej hlúposti a som vďačná redakcii, že ich odstránila. Nie cenzúra, ale právo vymazať príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, nechutné a iné urážajúce výrazy a tie slová, ktoré bez hanby a kúska pravdy útočia na ľudí. Boja proti obmedzenosti sa nemožno vzdať, lebo potom by zamorila celý svet.

 19. MR
  MR hovorí:

  Anonym vobec nepozna pracu JR, inak by take blbosti nepisal.
  A Vojto ma nejaky svoj divny dovod odradzat ludi od diskusie.

 20. Vlado
  Vlado hovorí:

  Pre Juraj Riha
  Uprimne zavidim obcanom Vasho obvodu. Ste vzorom neskorumpovaneho poslanca, ktory svoju pracu chape ako sluzbu obcanom a pre obcanov. To pichnutie do osieho hniezda je dokazom, ze ju robite dobre, ste spravny chlap na spravnom mieste.Som si isty, ze Vasi volici to ocenia.
  Zelam Vam vela uspechov.

 21. annava
  annava hovorí:

  Vrátim sa ešte k stretnutiu 31.5.2010. Parkovací dom v lokalite domky sme odmietli, čo ma teší. Vypočuli sme si návrhy, že by sa mohli vytvoriť parkovacie miesta na Veľkomoravskej ulici. Rada by som si bola aj vypočula stanovisko pani Rehákovej alebo niekoho z prítomných, či s návrhom vytvorenia parkovacích miest nebudú mať problém. Vyzdvihla by som stanovisko pána Bullu. Ale chcela by som sa opýtať pána Pašteku, pani Dubajovej,pána Fruša, teda poslancov za náš obvod, kde boli celé 4 roky!! Pán Pašteka horlivo rozprával, len na škodu, že sa nevyjadroval vtedy, keď bol mailom vyzvaný, aby riešil problém, aby nám včas oznámil, že sa chystá postaviť parkovací dom. Nebyť poslanca p. Říhu, tak by sme sa ani nedozvedeli!! Pán Spusta odprezentoval, že nesúhlasí so zahusľovaním obyvateľstva v tejto lokalite. Pýtam sa, v iných lokalitách mu nevadí? Alebo kde bol, keď sa už niektoré domy nadstavovali?
  Vrátim sa ešte k parkovacím miestam. Vedela by som si prestaviť aj parkovanie na Veľkomoravskej, existujúcom betónom ihrisku, ktoré je veľmi blízko cesty prechádzajúcich vozidiel. Detské ihrisko presunúť viac do zelene. Podporí niekto tento návrh?

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.