V rubrike Fotky pod lupou uverejňujeme väčšinou veľmi staré fotky Malaciek. Sú odfotené tak kvalitne, že sa po zdigitalizovaní dajú zväčšovať bez straty kvality niekoľkonásobne viac ako bežné fotografie. Jedna fotografia je tak rozdelená na 5-10 menších obrázkov, pričom si všímame najmä zaujímavé detaily ulíc, budov, ľudí a podobne.

Škôlka v Malom kaštieli pod lupou

Malý kaštieľ bol v prvej polovici 20. storočia sídlom ženského kláštora vincentiek. Kláštor plnil aj vzdelávaciu funkciu – rehoľníčky viedli dievčenskú školu, ale aj materskú školu. dodnes žije v Malackách niekoľko desiatok odchovancov legendárnej óvody. Čítať ďalej

Dolňí konec pod lupou

Dnes podrobne rozoberieme kvalitný záber z veže farského kostola na „Dolňí konec“ v Malackách, ktorý bol približne v polovici 30. rokov 20. storočia vydaný ako pohľadnica. Čítať ďalej

Mierové námestie po druhej svetovej vojne

Polovica 20. storočia. Pohľad z budovy niekdajšieho okresného úradu, resp. vtedy už asi okresného národného výboru, na námestie. Viac takých v archíve nemáme. Takýto záber by dnes kvôli stromom zrejme nebol možný. Pozrieme sa naň podrobnejšie. Čítať ďalej

Čierna brána zámockého parku

Bráne do zámockého parku, označovanej v minulosti ako Čierna brána, sme sa venovali už mnohokrát. Pozrieme sa na ňu detailnejšie v rubrike Fotky pod lupou, konkrétne na jej podobu okolo roku 1930. Čítať ďalej

Presbytérium františkánskeho kostola

6. júla 1925 v Marcheggu po dlhej chorobe zomrela manželka posledného malackého Pálffyho Margita, rodená Zichy. Hoci Pálffyovci už v tom čase v Malackách nebývali, stále boli vlastníkmi veľkých majetkov a patrónmi Čierneho kláštora. Čítať ďalej

Prvé motocykle v Malackách

Pred pár rokmi sme sa venovali prvým automobilom v Malackách. Teraz prejdeme na motocykle, v rámci rubriky Fotky pod lupou. Využijeme fotku, ktorá sa už na Malackých pohľadoch v minulosti objavila. Pozrieme sa na ňu detailne. Čítať ďalej

Refektár v Čiernom kláštore

Pozrieme sa bližšie na fotografiu, zachytávajúcu refektár – jedáleň františkánskeho kláštora v Malackách v prvých rokoch existencie gymnázia, okolo roku 1930. Čítať ďalej

Ručné práce v Malom kaštieli

V rubrike Fotky pod lupou pokračujeme už v minulosti publikovanou fotografiou z vyučovania z kláštora vincentiek, sídliaceho v minulosti v Malom kaštieli. Pozrieme sa na túto fotku bližšie. Čítať ďalej

Pálffyovské izby ako gymnaziálny internát

Pokračujeme v detailnom prezeraní kvalitných starých fotiek. Z 30. rokov 20. storočia sa zachovala fotografia zachytávajúca až tri izby pálffyovského zámku. V tom čase slúžiaceho ako internát františkánskeho gymnázia. Čítať ďalej

Bicykelclub Františka Hanuša

Prichádzame s novou rubrikou Fotky pod lupou. Budú v nej postupne uverejňované veľmi staré fotky, odfotené tak kvalitne, že sa po zdigitalizovaní dajú zväčšovať bez straty kvality niekoľkonásobne viac ako bežné fotografie. Čítať ďalej