Aký bol rok 2015 pre malackých atlétov?

Blíži sa koniec roka 2015 a aj náš Atletický klub AC Malacky bilancuje. Tento rok bol z pohľadu nášho klubu veľmi úspešný, pretože sme získali dovedna 34 medailí (!) z majstrovstiev Slovenska rôznych vekových kategórií. Z toho 13 zlatých, desať strieborných a 11 bronzových. V rámci Slovenska sme sa umiestnili na deviatom mieste, čo považujeme pre náš malý klub za veľký úspech. Rozoberať dopodrobna celý rok by bolo veľmi náročné, takže si zhodnoťme toto obdobie plusmi, ale aj mínusmi.

Atletický klub AC Malacky

1. Tešíme sa z toho, že sme sa umiestnili v prvej desiatke najlepších slovenských klubov.

2. Najviac medailí získal Marcel Žilavý, z toho osem zlatých od kategórie žiactva po kategóriu juniori. Okrem toho reprezentoval Slovensko na rôznych medzinárodných podujatiach a za jeho najväčší úspech treba považovať tretie miesto v štafete 4x100m, ktoré chlapci vybojovali v Gruzínsku na EYOFE, čo sú majstrovstvá Európy vo všetkých olympijských športoch do 16 rokov. Marcel utvoril aj niekoľko slovenských rekordov.

3. V roku 2015 sme mali v našom klube osem slovenských reprezentantov – Baňovičová, Chvílová, Martinusová, Smreková, Žilavý, Mecháček, Havlík a Pribil.

4. Stále nám dobre pracujú športové triedy na našej škole ZŠ Záhorácka, kde máme sídlo, čoho dôkazom je aj tretie miesto, ktoré dosiahli v celoslovenskom hodnotení športových tried. Zároveň nám už pár rokov pracuje PZPM (Prípravka zväzovej prípravy mládeže), kde sú umiestnení žiaci, ktorí nie sú na našej škole, ale prichádzajú za tréningami z okolitých škôl.

5. Rozbiehame prípravku detí prvého stupňa, kde sa angažujú tréneri Filip a Valachovič a vytvárajú si skupiny detí, ktorých tréning je vedený všeobecne, ale hlavné je, že tieto deti už vedia, čo je to atletika.

6. Sme radi, že veľa našich pretekárov, ktorí odišli z AC, ostalo pri atletike. A či už ako pretekári, ale aj inou formou sú v tejto kráľovnej športu zaangažovaní. (Štuková, Hladíková, Baňovičová, Drozda, Koch, Beňa).

7. Aj v roku 2015 sme boli zapojení do medzinárodného projektu HIP YA, kde sme nadviazali priateľstvo s klubmi z Chorvátska, Slovinska, Talianska, Maďarska a Česka. Absolvovali sme spoločné sústredenia pri mori na Makarskej či v Splite. Vďaka projektu, ktorý bol financovaný z fondov EU sme získali nových priateľov v iných krajinách. Súčasťou tohto projektu boli okrem sústredení aj lekárske pozorovania a vyhodnocovania. Dúfame, že v tomto projekte budeme pokračovať aj v budúcom roku. Zatiaľ to vyzerá sľubne.

Atletický klub AC Malacky

A čo sa nám nepodarilo?

1.Spolupráca s mestom Malacky viazne. Aj keď Malacky reprezentujeme nielen na slovenskom, ale aj na medzinárodnom poli, atletika v Malackách nemá takú tradíciu ako ostatné športy a my to bohužiaľ cítime. Prvá lastovička však prišla. Nový primátor nám prisľúbil pomoc a možno sa aj atletike v Malackách dostane adekvátneho postavenia vzhľadom na jej výsledky.

2. Nedarí sa nám propagovať atletiku tak, ako by bolo vhodné. Chýba nám ten ťah na bránu, ktorý je v dnešnom svete tak dôležitý. My síce dosahujeme výsledky, venujeme sa atletike na 100%, ale bohužiaľ sa nevieme predať. A to je jedna z našich najväčších rezerv. Ak by sme si mali dať do nového roka záväzok, tak to by malo byť určite zapracovanie na zviditeľnení nášho klubu.

3. Nadviazať na vyhlasovanie ankety Atlét roka Malaciek. Toto vyhlasovanie malo vždy cveng a jeho obnovenie bude v nasledujúcom roku jednou z našich priorít.

Ako je vidieť, tých negatív nie je zase až tak veľa a už teraz sa tešíme na nový rok, aby sme ho naštartovali čo možno najúspešnejšie.
Aby sme o rok, keď budeme opäť bilancovať, mohli skonštatovať, že naše predsavzatia sa nám splnili.

A tých máme neúrekom. Rozbehnúť prípravku, skvalitniť športové triedy, venovať sa naplno našim dorastencom a juniorom, pripravovať pôdu pre prvú atletickú ligu s časovým horizontom tri roky. To je len zopár cieľov, ktoré máme pred sebou. Je toho ešte oveľa viac a ak nechceme mlátiť len prázdnu slamu, už teraz by sme si mali vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce. Aby sme sa o rok na vyhlasovaní najlepších atlétov Malaciek všetci stretli a mohli bilancovať. Už teraz všetkých priaznivcov malackej atletiky na toto podujatie srdečne pozývame.

Atletický klub AC Malacky

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.