Novinky o postavení pôvodnej sochy Štefánika

Pred desiatimi rokmi bola odhalená obnovená socha Milana Rastislava Štefánika. V roku 2009 sme publikovali článok o soche. Medzičasom sme v dobovej tlači zo 40. rokov 20. storočia natrafili na podrobnejšie informácie o vybudovaní pôvodnej sochy, vrátane menoslovu darcov, ktorí prispeli do zbierky na jej vybudovanie.

Noviny Slovák z 22. apríla 1943 priniesli informáciu o súťaži na Štefánikov pomník v Malackách. Súťaž vyhlásila miestna odbočka „Sväzu vyslúžených a frontových bojovníkov v Malackách“, na čele ktorého bol obchodník František Riška. Záujemcovia mali podávať návrhy spolku do 2. mája. Zväz vyslúžilých vojakov pripravoval sochu k desiatemu výročiu existencie spolku. O súťaži nepoznáme podrobné informácie, ale realizáciou sochy bol poverený akademický sochár Vojtech Ihriský.

V tom roku sa priebežne konali zbierky na pomník. Slovák o tom informoval – našli sme tri zoznamy darcov – dva z mája a jeden z júla 1943.Celkovo sa v rámci týchto troch zbierok vybralo približne 24 tisíc korún. Dobová tlač uvádza, že zbierky vyniesli o tri tisícky viac, teda nenašli sme kompletné zoznamy. Tie tri, ktoré sme našli, publikujeme v plnom znení na konci článku.

Denník Gardista 26. novembra 1943 informoval o tom, že v predchádzajúcich dňoch bola slávnosť, v rámci ktorej bola do pripravovaného podstavca sochy vložená zakladajúca listina. Miesto už teda bolo určené, dokonca aj dátum odhalenia sochy – výročie Štefánikovej smrti v nasledujúcom roku.

Socha mala výšku 6,6 metrov. Jej autor Ihriský zhotovil podobnú sochu, o niečo väčšiu, v Považskej Bystrici. Celkové náklady na vybudovanie malackého pamätníka boli 106,7 tisíc korún. Mesto prispelo sumou 15 tisíc, členovia spolkov na Slovensku 21 tisíc, verejné zbierky vyniesli 27 tisíc. Spolu sa podarilo získať takmer dve tretiny potrebných peňazí. Zvyšnú sumu uhradila miestna pobočka Sväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov. Na úprave priestoru pri vtedajšom okresnom úrade (dnes súde) pracovali vyslúžilí vojaci, podľa dobovej tlače každý odpracoval desať hodín.

Ma samotnú slávnosť odhalenia sochy v máji 1944 prišiel vtedajší šéf Úradu propagandy Tido J. Gašpar a ďalší hostia. Noviny priniesli obsiahle reportáže, z jednej vyberáme: “Pred budovou Okresného úradu očakával príchod vzácnych hosti okresný náčelník Dr. Repáň, krajinský predseda Sväzu vyslúžilých vojakov František Riška, starosta Malaciek Martin Spusta a pplk. Hrubiško. Pri príchode hostí zahrala vojenská hudba z Bratislavy štátnu hymnu, načo plk. Kuna i so svojím sprievodom vykonal prehliadku nastúpenej čestnej stotiny vojska ako aj jednoty nastúpených vyslúžilých vojakov, ktorí sa tu sišli z Trenčína, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Bratislavy, Trnavy, Modry, Pezinku, Sv. Jura a z okolia Malaciek, ako aj nastúpené početné jednotky hasičstva z celého malackého okresu a pracovnej služby z Jakubova. Po prehliadke odobrali sa vzácni hostia na tribúnu na Hlinkovom námestí pred pomník gen. M. R. Štefánika, kde sa predstavili Dr. Alex Heretik, okresný predseda HSĽS, Vojtech Budinský, okresný veliteľ HG, riaditeľ gymnázia Dr. Lepáček, zdravotný radca Dr. Jozef Straka, škôldozorca a okresný vodca HM Peter Straka, ako aj ostatní prítomní zástupcovia miestnych úradov, spolkov a korporácii.” Príhovor Gašpara v plnom znení priniesli noviny Slovák aj Gardista. Slávnosti sa napriek nepriazni počasia zúčastnilo viac ako desať tisíc ľudí.

Z uvedeného i z pohľadu na mená niektorých darcov, je zrejmé, že nešlo len o poctu Štefánikovi, ale postavenie sochy sa stalo témou spojenou s politikou. V kontexte zmenených pomerov po skončení vojny môžeme práve tu vidieť korene nevraživosti ústiace do búrania sochy v 50. rokoch….

Socha Štefánika v Malackách

Zoznamy darcov:

1. zbierka

Michal Trnčík, Malacky, 1000 Ks (korún slovenských)
Štefan Beňka, Malacky, 500
Avenárius, Malacky, 100
Ing. J. Rabas, Malacky, 100
Dr. Vasil Romanyšin, Malacky, 100
Aladár Gregus, Malacky, 100
Mikuláš Malý, Malacky, 100
Jozef Studeník, Malacky, 100
Med. vet. Felix Lobpreis, Malacky, 200.
Faczinek a spol., Malacky, 50
Rudolf Javorek, Malacky, 150
Max Prümmer, Malacky, 100
Adolf Vágner, Malacky, 200
Filip Bodnár, Malacky, 50
Plavecký a Kozel, Malacky, 300
Jozef Krajčovič, Malacky, 50
František Iszer, Malacky, 200
Štefan Maryniak, Malacky, 100
Gézá Friedrich, Malacky, 100
Jozef Hoz, Malacky, 200
Štefan Bičan, Malacky, 100
Augustín Elinger, Malacky, 100
Arch. Alojz Nouza, Malacky, 300
Zandárska stanica, Malacky, 90
Sväz. hosp. družstiev, Malacky, 500
Dr. Ján Profota, Malacky, 100
Dr. K. Mihailovič, Malacky, 50
Aug. Matušek, Malacky, 50
Miloslav Adamec, Myjava, 20
Ján Juraš, Myjava, 20
Myjavská Banka, Myjava, 100
F. Hlávková a spol., Myjava, 50
Ľudovít Veselý, Senica, 50
Stefan Čenteš, Senica, 300
G. Levius, Senica, 10
Cirán Rechtoris a spol., Brezová, 100
Matej Šurák, Brezová, 100
Alojz Sokol, Borský Sv. Jur, 100
Ján Sokol ml., Borský Sv. Jur, 50
Odbočka vyslúžilých vojakov, Borský Sv. Jur, 500
Gustáv Hôlz, Veľké Leváre, 10
Ferd. Tihlárik, Veľké Leváre, 100
Pávol Hoz, Veľké Leváre, 100
Vilibáld Mihátsch, Veľké Leváre, 10
Ján Jankovič, Jabloňové, 100
Leopold Rác, Stupava, 100
Fma Zelina, Bratislava, 200
Július Meinl, Bratislava, 50
Martin Lacko, Gajary. 20
Kornel Špelitz, Kiripolc, 100
Eugen Heksch, Uhorská Ves, 100

2. zbierka

Dr. Ľud. Repáň, okr. náč., Malacky, 100 Ks
Ernest Bílik, preds. MOHSĽS, Malacky, 100
Belo Budinský, okr. vel. HG, Malacky, 100
Dr. Alex. Heretik, ver. not., Malacky, 100
Vincent Albrecht, Malacky, 400,
Ant. Živica, Malacky, 150
Ant. Jurník, Malacky, 100
Ed. Táborský, Malacky, 100
Frant. Zúbek, Malacky, 200
Vojenské lesné podniky, Malacky, 500
Aug. Matúšek, obch., Malacky, 200
Jozef Záhradník, Malacky, 100
Drogéria Mešťan, Malacky, 100
Karol Löbl, Malacky, 100
Ernest Boltižár, Malacky, 50
Aug. Novotný, Malacky, 60
Jozef Gschill, Malacky, 100
Frant Schäfer, Malacky, 100
Dr. Robert Mardlak, Malacky, 100
Slov. elektrárne, Malacky, 100
Ing. Štefan Kapsa, Malacky, 100
Brat.I. Sporivá banka, Malacky, 200
Dionéz Németh 100
Jozef Bernhauser, Malacky, 50
Jozefa Pullmanová, Malacky, 50
Ján Valent, Malacky, 50
Mik. Štiftner, Malacky, 50,
Ľ. Kolman, Malacky, 50
Ján Kmeť, Malacky, 100
Dr. Jozef Straka, Malacky, 500
Slov. lieh. priemysel, Malacky, 200
Aladár Mlynárik, Malacky, 30
Śtefan Chrupka, Malacky, 100
Rudolf Chrupka, Malacky, 50
Ľud. Suchál, Malacky, 50
Frant. Gajdár, Malacky, 50
Pavol Kočíšek, Malacky, 50
Karol Vavrík 100,
Ant. Ondrejka, Malacky, 100
M. Ondrejičková, Malacky, 40
Frant. Haba, Malacky, 100
Andrej Darnay, Malacky, 150
Jaroslav Petrik, Malacky, 100
Kláštor sv. Františka, Malacky, 50
Jindřich Čtverák, Malacky, 50
A. Hrúzová, Malacky, 50
Anton Osuský, Malacky, 50
Štefan Šefčík, Malacky, 60
Ant Tichý, Malacky, 50
Ján Jurica, Malacky, 50
Pavol Gašpar, Malacky, 50
Júlia Gelingerová, Malacky, 50
Ant. Blažíček, Malacky, 50
Foto Hajdin, Malacky, 100
Hostinec HG II, Malacky, 100
Jozef Jursa, Malacky, 50
Alex. Bakó, Malacky, 50
Henrich Hirner, Malacky, 40,
Frant. Bernca, Malacky, 50
Správa smolárne, Rárbok, 100
Centrolomy, Rárbok, 100
Jozef Bojkovský, Borský Sv. Jur, 200
Jozef Sokol, Borský Sv. Jur, 50
Ján Schreiner, Borský Sv. Jur, 50
Anton Jaroš, Plav. Podhradie, 300,
Obec Plavec. Sv. Mikuláš, 100
Bratia Kopecký, Brezová pod Bradlom, 500
Samuel Tatara, Brezová pod Bradlom, 60
Mr. Ph. Zolo Harťanský, Senica n. m., 100
Rudolf Banský, Senica n. m., 20
Ing. František Vávra, Mariatál, 100

3. zbierka

Frant. Demetrovič, Malacky, 100 Ks,
Živnostenský úverný ústav, Malacky, 500
Obchodná spoločnosť, Malacky, 1000
Roľnícky družstevný liehovar, Malacky, 200
Tatra banka, Malacky, 100
Roľnícka vzájomná pokl., Malacky, 200
Jozef Novák, por. žand., Malacky, 50
Štefan Hrubiško, pplk. jazd., Malacky, 100
Alex. Borodajkovič, predseda okr. súdu, Malacky, 100
Štefan Júza, Malacky, 100
Ing. Jozef Rippel, Malacky, 90
Vendelín Marek, Malacky, 50
Obec Borský Sv. Jur, 100
Spolok vysl. vojakov, Borský Sv. Jur, 420
Spolok vysl. vojakov, Pezinok, 700
Spolok vysl. vojakov, Dúbravka, 140
Spolok vysl. vojakov, Trenčín, 1000
Spolok vysl. vojakov, Svätý Jur, 510
Spolok vysl. vojakov, Račišdorf, 100
Spolok vysl. vojakov, Modra, 300
Spolok vysl. vojakov, Trnava, 120
Spolok vysl. vojakov,, Karlova Ves, 100
Spolok vysl. vojakov, Trenčiansky Teplá, 500
Ján Dokupil, Veľké Leváre, 400
Jozef Masopust, Veľké Leváre, 50
Dr. Ivan G. Bodický, Liptovský Sv. Mikuláš, 100
Ferdinand Cincík, Liptovský Sv. Mikuláš, 50
Ján Gavora, Brezová pod Bradlom, 50
Ján Sadák, Brezová pod Bradlom, 20
Martin Ciran, Brezová pod Bradlom, 200
Národný slov. spolok, Brezová pod Bradlom, 200
Štedan Cilik, Brezová pod Bradlom, 100
Dušan Nižňanský II, Turčiansky Sv. Martin, 50
Štefan Vláššek, Nové Mesto nad Váhom, 50
Ľudovít Rešovský, Pernek, 300
Vincenc Zajíček, Pernek, 50
Obec Myjava, 50
Obec Senica, 200
Rudolf Apoštol, Stupava, 500
Viktor Werner, hl. účtovník fy Apollo, Bratislava, 200

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.