Genius loci (31) – Pošta v Malackách

Malacká pošta sídli v jednej budove na Zámockej ulici už takmer 80 rokov. Článok v rubrike Genius loci nadväzuje na text venovaný susedným bytovým domom na Partizánskej ulici, ktoré boli postavené na bývalom pálffyovskom pozemku. Pozemok bol rozľahlý a po postavení uvedených domov a vybudovaní cesty pred nimi zostala ešte dosť veľká parcela pre ďalšiu stavbu – práve tam postavili poštu. 

Pošta v Malackách – stručná história

Pošta v Malackách má históriu od roku 1771. Vtedy sa naše mesto stalo súčasťou poštovej trasy z Holíča do Bratislavy. Miestom poštového spojenia bol údajne horný hostinec, pre ktorý sa podľa posledného nájomcu v 20. storočí zaužívalo pomenovanie Bersón. Dovtedy zabezpečovali doručovanie dôležitých zásielok poslovia. 

V 19. storočí sa možnosti rozšírili otvorením železničnej trate, ktorá viedla pri rieke Morava na rakúskej strane. Poštové spojenie pre Malacky zabezpečovala dedinka Dürnkrut neďaleko Gajár. Pred koncom 19. storočia bola v prevádzke už aj železničná trať prechádzajúca cez Malacky. Tým sa možnosti poštového doručovania opäť zlepšili. 

Niekedy v priebehu 19. storočia sa poštový úrad presťahoval z uvedeného hostinca do samostatného domčeka stojaceho medzi synagógou a budovou okresného úradu a súdu. Tam vydržala do 20. storočia. Po roku 1918 boli v Malackách dvaja poštoví doručovatelia.

V medzivojnovom období počet obyvateľov Malaciek narastal a zvyšovali sa aj nároky na priestory poštového úradu. V druhej polovici 20. rokov 20. storočia sa otvorila otázka potrebnej novej budovy.

Potreba novej poštovej budovy v Malackách

Koncom roka 1929 podalo Riaditeľstvo pôšt a telegrafov mestu Malacky žiadosť o zabezpečenie vhodných priestorov. Otázkou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Kým v roku 1926 sa rátalo s využitím pozemku v aleji pre veterinára Profotu, neskôr sa presadil návrh, aby pozemok slúžil pre stavbu poštového úradu.

Obecný notár Hugo Mayer v máji 1930 napísal o vtedajšej budove pošty v časopise Slovenské Záhorie: „Miestnosti, kde sa úrad nachádza, sú horšie než stredoveké žaláre a chceme-li mať raz z Malaciek mesto, musíme sa postarať i tu o nápravu.“ Hovorí o zdravotníckych a bezpečnostných zreteľoch. Ďalej upozorňuje, že zabezpečiť vyhovujúce priestory je záležitosť štátnych úradov, ale obec by mala byť prostredníkom medzi nimi a verejnosťou. Uvažuje o presťahovaní do budovy školy na Záhoráckej ulici (dnes ZUŠ).

Je zrejmé, že spomenutý notár, resp. okruh ľudí okolo neho a okolo časopisu Slovenské Záhorie, využíval médium na prezentovanie svojich názorov, podobne ako dnes využívajú ľudia webstránky a fejsbúkové stránky. Priestory pre poštu patrili medzi ich agendu. V auguste 1931 priniesli noviny informáciu, že “terajšie miestnosti poštového úradu hrozia sosutím, zakročilo min. pošt, aby ešte pred zimou boly provizorne prenajaté miestnosti nové. V dôsledku toho presťahuje sa poštový úrad pravdepodobne od 1. septembra t.r. do kancelárií Všeobecnej stavebnej spoločnosti pri nádraží.”

Nevieme, či sa poštový úrad presťahoval do provizórnych priestorov. Zo strohých informácií v dostupných prameňoch však usudzujeme, že pošta zostala zatiaľ v pôvodných priestoroch.

Výstavba pošty v Malackách
Výstavba budovy poštového úradu v Malackách
(Foto: archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Novostavba poštového úradu

Citovaný článok z leta 1931 pokračuje: “Vo veci stavby nového poštového úradu bola sjednaná plná dohoda medzi min. nár. obrany a min. pošt. Stavbu prevedie MNO ako dvojposchodovú budovu. Prízemok bude prenajatý poštovému úradu, v prvom posch. bude byt prednostu. … So stavbou sa započne v nabližšej dobe (v Alii, na pozemku pri dome voj. gážistov).” Nepodpísaný autor článku optimisticky uvažoval, že v prípade priaznivého počasia by mohli byť murárske práce dokončené ešte v tom istom roku. 

Celá záležitosť sa však natiahla o rok, v júli 1932 priniesol ten istý časopis správu, že nový poštový úrad už bol definitívne prerokovaný – bolo dohodnuté, že ministerstvo vybuduje na uvedenom “pozemku v Aleji, pri dome vojenských gážistov, ďalšiu dvojposchodovú budovu pre dočasné ubytovanie dôstojníkov a vybuduje ešte jednu jednoposchodovú budovu osobitnú pre poštový úrad.” S prácami sa malo začať v “najkratšej dobe, aby novú budovu do zimy dostali pod strechu”.

Zaujímavá je aj zmienka o tom, že od júna 1932 sa začalo s doručovaním zásielok dvakrát denne – dopoludnia o pol desiatej a popoludní o pol štvrtej. Pre celé Malacky vtedy stačili štyria “listonoši”.
 

Pošta v Malackách
Budova poštového úradu na Zámockej ulici. Za ňou je vidieť dom štátnych úradníkov na Partizánskej ulici
(Foto: archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Nová budova pošty

V lete bola vyhlásená súťaž na obe spomenuté stavby, uzávierka ponúk bola 31. augusta. Stavebné povolenie bolo vydané 18. augusta 1932.

Nová budova bola postavená podľa projektov, ale vnútorné usporiadanie bolo zrkadlovo otočené. Na prízemí bola miestnosť pre verejnosť, miestnosť pre telefón a telegraf, kancelária prednostu úradu, dve úradné miestnosti, sklad a toalety. Na poschodí bol priestranný dvojizbový byt prednostu, menší jednoizbový byt, miestnosť dozorcu a archív. Polovica budovy bola podpivničená.

Projekt je datovaný v Bratislave v júli 1932. Meno architekta nepoznáme. Budovu stavala miestna firma Stern a Blaško. Ako zadávateľ stavby vystupovala vojenská stavebná správa, v zastúpení poštového riaditeľstva. Dôvodom bola súčasná výstavba susednej budovy – prístavby domu vojenských gážistov.

Budova bola dokončená v roku 1933, kolaudácia prebehla 21. septembra. O dva dni neskôr sa tam už presťahoval poštový úrad.

Po postavení novej poštovej budovy sa zlepšili aj podmienky doručovania: doručovatelia listov boli stále štyria pre celé Malacky, jeden poštár doručoval balíky a jeden doručoval na Vinohrádek a do Kostolišťa. 

Budova poštového úradu v Malackách
Pôvodná budova pošty z roku 1933 pred poslednou prestavbou (Foto: Martin Macejka)

Prestavby a prístavby poštovej budovy

Budova prešla v ďalšom období úpravami, ktoré zmenili jej podobu najmä z vonkajšieho pohľadu. Prvou úpravou bolo postavenie prístavby, ktorá mala približne rovnaký objem ako pôvodná budova. Prístavba pokračovala pozdĺž uličnej čiary v západnom smere (ku kláštoru). Bola dvojpodlažná a výška podlaží bola zhodná s pôvodnou budovou. Tam, kde sa prístavba spája so staršou stavbou, vznikol spoločný hlavný vstup do oboch budov. Povala novej budovy sa potom upravila, aby bola využiteľná na bývanie, resp. kancelárske priestory. Podľa ústnych informácií tam istý čas bol internát spojárskeho učilišťa. Presný účel prístavby sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. 

V roku 2009 spoločnosť Slovak Telekom, ktorá bola vlastníkom budovy od roku 1992, predala celý objekt spoločnosti Benzina Slovakia. Začiatkom roka 2010 mal nový vlastník stavebné povolenie a následne sa začalo s rekonštrukciou a prístavbou budovy. 

Prístavba sa realizovala na pozemku smerom na východ (k železnici). Nadstavba sa týkala najstaršej budovy. Súčasťou rekonštrukcie bola úplná premena fasády oboch existujúcich objektov, čím sa dosiahlo farebné zjednotenie. Nová prístavba, dokončená v roku 2011, má komerčné využitie, pošte neslúži. 

Pošta v Malackách
Pôvodná budova pošty (vľavo) a neskoršia prístavba. Stav v roku 2009 (Foto: Martin Macejka)

Pošta v Malackách v súčasnosti

Komplex budov na Zámockej ulici sa stále ľudovo nazýva pošta, hoci poštový úrad využíva len malú časť objektu. Interiér bol v roku 2011 modernizovaný. Medzičasom pribudla ďalšia pobočka pošty na sídlisku Juh (2007) s dvoma priehradkami, ktorá nezabezpečovala doručovanie zásielok. A neskôr ďalšia pobočka v obchodnom centre Kaufland, ktorá slúži na posielanie zásielok.

Rozšírila sa elektronická pošta a bankovníctvo, mobilné telefóny a kuriérske služby, ktoré do značnej miery nahradili služby klasickej pošty. V opačnom prípade by kapacita priestorov pošty v súčasnosti nestačila. 

Budova poštového úradu v Malackách
Nadstavba a najnovšia prístavba pôvodnej poštovej budovy v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Zdroje

– BÚBELOVÁ, Tatiana. Pošta na Zámockej – skončí či zostane? In MH 8/2009, s. 7
– HALLON, Pavol. 220 rokov poštovej dopravy na Záhorí. In Malacký hlas 7-8/1991, s. 2
– ŠÍPOVÁ, Simona. Pošta zostáva na svojom mieste. In MH 1/2010, s. 
– Múzeum Michala Tillnera. Pamätná kniha Malaciek, dotazník 11
– Slovenské Záhorie 1/1930, s. 10; 4/1930, s. 1; 8/1931, s. 9; 7/1932, s. 5; 9/1932, s. 8
– ŠABA, Modra, Zápisnica obecného zastupiteľstva 24. 9. 1927
– ŠABA, Modra, OÚ Malacky, Administratívne spisy, šk. 75

Pošta v Malackách
Foto: Martin Macejka
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.