3D a zdravé mesto

V predvolebných materiáloch občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky (LPM) sa v časti Zdravé mesto objavil aj bod venovaný lokalite Tri duby „V pláne je „rozpracovať projekt náučného chodníka s oddychovou zónou v lokalite Tri duby.

Kostru oddychovej zóny by mali tvoriť v súčasnosti čistený potok Malina s jeho upravenými brehmi a samotný lesný porast s viac ako 100-ročnými vzácnymi drevinami. Budeme podporovať prepojenie tejto lokality cyklotrasou ako aj jej sprístupnenie chodníkom pre peších. Náučný chodník by tu mohol ukázať rôzne druhy drevín, ktoré sa tu vyskytujú“.

Nuž, zámer je to šľachetný, aj keď treba pripomenúť, že nie nový. Marián Novota už ako mestský poslanec v minulom storočí (presnejšie 1998) predložil zámer skoro navlas podobný tomuto. Neuspel, pretože nápad nebol dotiahnutý do podoby projektu a vlastník pozemkov (VLM Malacky) sa k takýmto aktivitám nestaval kladne. Prišli noví poslanci, pripravili sa opätovne materiály a podklady pre vybudovanie oddychovej zóny a prepojenie Zámockého parku cyklochodníkom s lesoparkom v lokalite Vampíl. Podali sa projekty, oslovili sa vlastníci pozemkov, informovalo sa v miestnych médiách (napr. aj na našej stránke). Hoci odozva od občanov bola kladná, kompetentní si tento zámer neosvojili natoľko, aby sa mohol zrealizovať. Poslanci mohli len opätovne zaraďovať do zmien územného plánu aj lokalitu Tri duby a živiť tak myšlienku lesoparku. Odpoveď VLM zatiaľ vždy znela“ nesúhlasíme s návrhom zmeny uvedených lokalít na lesopark“. Tvrdenie na stránke LPM, že „pred pár dňami bola táto lokalita v rámci územného plánu mesta preklasifikovaná na lesopark“, nie je preto pravdepodobne celkom presné, hoci bohvie. Po tom, ako správca toku pred dvoma mesiacmi vyhovel niekomu (ponúka sa špekulácia komu?) a vymastil brehové porasty v štýle nie nepodobnom holorubu, sa možno podarí v torze lesíka čosi z pôvodných plánov presadiť. Fakt, že územie Maliny patrí do miestneho biokoridoru sa jednoducho opomenul.

Je pravidlom, že takýto zásah sa často obhajuje protipovodňovou ochranou životov a majetkov občanov. Neraz ale ide o legalizovanú rabovačku dreva na objednávku. Na Slovensku bežný jav. A v našom okolí tiež – stačí pár fotografiami dokumentovať protipovodňové opatrenie na Tančibockom potoku za Vampílom v roku 2008. V zásade sa neriešil problém citlivého čistenia koryta (napr. pravidelným vyťahovaním napadaných stromov), ale sa po obidvoch brehoch vyrúbali zdravé jelše.

Dokatované brehy Maliny sa už zrejme revitalizovať nebudú. Prípadná realizácia lesoparku sa technokratický uspôsobí viac na park v štýle RiverPark na nábreží Dunaja než na ekologický lesopark, kde by mali zostať zachované aj biologické funkcie (migračné trasy, biokoridory, hniezdiská a pod.). A radosť budú mať aj na druhej strane cesty investori v zóne Sadová. Čím menej stromov pozdĺž brehov Maliny zostane, tým slabšie budú argumenty ochranárov a prírodovedcov, aby sa k tomuto zvyšku prírody pristupovalo rozumne. Zvíťazí technické riešenie – okolité územia treba vydrenážovať, spustiť výstavbu domov, kanalizáciu zapustiť do Maliny, poprípade jej celý tok skanalizovať od diaľnice až po plánovaný Retail Park (viď http://eia.enviroportal.sk/detail/retail-park-malacky). To bude ten najlepší park pre našinca.

Súvisiace články:
Pohľady na priemyselný park
Ako ďalej s Tromi dubmi?
Čistenie neriadených skládok v okolí Troch dubov

3 komentárov
 1. jozo
  jozo hovorí:

  je mi z toho smutno a zle.-… bol som sa tam pred dvomi dnami pozret znova a bolo mi z toho do placu…. utal by so m im za to ruky jak to tam dkoalicili…

 2. ianus
  ianus hovorí:

  Vojenské lesy s týmto majú bohaté skúsenosti. Spomeňte si, ako nedávno „chránili“ život a zdravie občanov Malaciek výrubom stromov pri nadjazde za LIDLom. Samozrejme, selektívne občanov mesta ohrozovali tie topole, ktoré susedili s pozemkom VLM. Stromov sa zbavili a teraz stavajú garáže, alebo iný garážam podobný objekt, samozrejme vysunutý na miesto, kde predtým rástli topole. Topole, ktoré mali to šťastie, že nerástli za chrbtom VLM, stále stoja a majú sa k svetu.

  Motorovej píle zdar, v dobrom mieste pre život zvlášť

 3. Jozef Ivan
  Jozef Ivan hovorí:

  Bol by to skutočne dobrý nápad, aby sa juhovýchodná časť mesta, teda lokalita Tri duby trošíčku skultúrnila, sprístupnila a mohla slúžiť ako oddycová, či relaxačná zóna.
  Kedysi sa tam poriadali aj lesnícke zábavy (naposledy 24.6.1972), čo je už nenávratne preč.
  Ešte zostáva otázka prístupovej cesty: Totiž ulica Ota Kožucha je ako verejná komunikácia v súkromných rukách. Keď sa tam objaví niekto, kto nemá tu trvalé bydlisko, z posledného domu s kamerami vybehne akýsi chlapák a vyčíta okoloidúcim, že nevedia čítať…
  Že mesto Malacky predáva aj ulice do osobného vlastníctva, to je novinka. Na dotazy okolo predaja tejto ulice mesto ešte neráčilo odpovedať. Nedala by sa kúpiť napr. aj Záhorácka? Ak sa mi niekto znepáči pekne-krásne mu odrežiem prístup k jeho nehnuteľnosti a basta fidli.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.