Blíži sa Beh oslobodenia

V utorok 8. mája sa v Zámockom parku v Malackách koná jubilejný 40. ročník behu oslobodenia Malaciek a 6. ročník pohára Centra voľného času. Preteky sa konajú v peknom prostredí a kto má chuť si zabehať a zistiť, ako na tom kondične je, nech neváha a príde.

Priaznivci behu poznajú hlavne Malackú desiatku, ale aj tieto preteky majú niečo do seba. Hoci 3 km je trať o niečo menej náročná, prostredie stojí za to. Možno sa tieto preteky časom dostanú do kalendára väčšieho počtu rekreačných bežcov, pretože štáb, ktorý tieto preteky organizuje, vynakladá veľké úsilie, aby sa všetci účastníci cítili čo najlepšie. Takže neváhajte a v utorok je prezentácia do 9.30hod, ale dospelí behajú až o 10:45hod, takže nejaké to meškanie pri prezentácii sa bude tolerovať.

P R O P O Z Í C I E XXXX. ročníka Behu oslobodenia a VI. ročníka Pohára Centra voľného času

pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ Malacky

1. Usporiadateľ:

Mesto Malacky, STROJÁR, ŠK, AC, CVČ a AD HOC Malacky

2. Termín:

8. mája 2012 / utorok / o 9.30 hod.

3. Miesto:

futbalový štadión v Zámockom parku

4. Funkcionári preteku:

riaditeľ – Mgr. Anton Pašteka

tajomník – Mgr. Alžbeta Šurinová

hlavný rozhodca – PaedDr. Petr Filip

5. Program:

8.00 – 9.30 hod. prezentácia, nástup, otvorenie

9.30 – 10.30 hod. súťaže žiactva

10.30 – 10.45 hod. súťaže dorastu

10.45 – 11.00 hod. súťaže dospelých

11.15 slávnostné vyhlasovanie výsledkov

6. Vekové kategórie a dĺžka tratí :

najmladší žiaci 1. a 2. roč. ZŠ 200 m

najmladšie žiačky 1. a 2. roč. ZŠ 200 m

mladší žiaci I. 3. a 4. roč. ZŠ 300 m

mladšie žiačky I. 3. a 4. roč. ZŠ 300 m

mladší žiaci II. 5. až 7. roč. ZŠ 400 m

mladšie žiačky II. 5. až 7. roč. ZŠ 400 m

starší žiaci 8. a 9. roč. ZŠ 800 m

staršie žiačky 8. a 9. roč. ZŠ 600 m

(bez žiakov, ktorí opakujú ročník a prechádzajú tým vekovú kategóriu)

dorastenky 15 až 18 ročné 1000m

dorastenci 15 až 18 roční 2000 m

ženy od 19 rokov 1000 m

muži od 19 rokov 3000 m

7. Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Najlepších päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať (5,4,3,2,1) a súčet stanoví víťaznú školu.

8. Prví traja v každej kategórii získajú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu získa i najmladší a najstarší účastník pretekov. Ocenená bude i účasť rodín s najväčším počtom účastníkov (rodičia a deti).

9. Pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Všetci štartujú na vlastné náklady. Štart je v pretekoch na vlastné riziko. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení preteku príslušnej kategórie s vkladom 2 € .

10. K dispozícii sú neuzamylkateľné šatne len na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.

Organizačný výbor Behu oslobodenia

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.