Hľadanie miest, ktorých názvy sa časom vytratili

Motiváciou na napísanie článku do Malackých pohľadov môže byť v podstate čokoľvek. Pre mňa je to hlavne termín, desiateho v mesiaci. A dnes ešte aj ten Martinov kostlivec, čo sa na mňa vyškiera z obrazovky vždy, keď si otvorím webovú stránku. Bŕŕŕŕ.

Keď zavesíme tento článok, kostlivec sa aspoň posunie o stupienok nižšie.

Konkrétnou motiváciou k dnešnému príspevku je hľadanie. Presnejšie hľadanie miesta, ktorého názov sa časom vytratil z pamäti ľudí. Občas dopĺňam v práci aj sto rokov staré údaje o rastlinstve Záhoria a pokúšam sa lokalitám v databáze priradiť čo najpresnejšie súradnice. Moderné pomôcky ako sú GoogleEarth a mapy v GIS sú mi nanič, ak neviem, ktoré miesto sa ako volalo v minulosti. Neraz treba pátrať v starých mapách, prvorepublikových aj rakúskouhorských, písaných švabachom alebo aj po maďarsky.

Vedieť staré názvy má aj praktický význam – napríklad pre hubárov, aby sa nestratili v lese. Mimochodom, huby z úvodnej fotografie sme našli cez tento víkend medzi Nivkama a Henrichovýma honama. Že neviete kde to je? Tak sa chcem s vami podeliť o pár názvov. Zrejme nie každý Malačan si vie vybaviť, kde ležia… Je to výber z materiálu, ktorý pripravil ako rukopis dr. Eduard Krippel. Vybral som len názvy z najbližšieho okolia Malaciek a susedných dedín.

BABÍ JAZERO
Veľké Leváre N asi 1,5 m, pôvodne malé jazierko, dnes zazemnené

BAHNA
Malacky NE 3km (hájovňa Červený kríž S 0,5km pri ceste Malacky – Studienka), slatinné jazierko v medzidunovej zníženine s porastami trste na okrajoch, uprostred boriny

BARANÍ VŔŠEK
Zohor NEE 2,5km, pri železničnej trati vpravo pred potokom

BAŽANTNICA
Malacky SE 1km, pri ceste do Perneka pri diaľničnom cestmajsterstve, hájovňa

BIČISKO
Veľké Leváre E 2,5km, časť chotára v borine

BOREC
Závod W 5,5km, lúky pri rieke Morave

BORNÍK
Kostolište N 3km, borina

BORNÍKY
Malé Leváre W 1,5km, borina

CENTNÚZ
Plavecký Štvrtok W 6km, mŕtve rameno rieky Moravy smerom na Záhorskú Ves

CIRNO
Jakubov NW 5km, časť chotára

CISÁRSKY BORNÍK
Zohor – Plavecký Štvrtok 3km pri železničnej trati, borina

ČEKER= ČERTOVÁ STUDŇA
Veľké Leváre 5-6km pri štátnej ceste V. Leváre – Moravský Ján, vľavo pri okraji boriny, pôvodne mŕtve rameno rieky Moravy, dnes spojené kanálom s inými ramenami.

ČISTÁ
Kostolište SW 3km, hájovňa

FELDWASER
Jakubov SW 3-5km, pôvodne mŕtve rameno Moravy, dnes prepojené kanálom

GRÓFSKY MOST
štátna cesta Jakubov – Záhorská Ves, 1km za Jakubovom, most

HARASEK
Moravský Ján SE 2km, časť chotára pri ceste do Závodu, vľavo za železničnou traťou

HLADÍK
Závod NE 4km, starý mlyn

HOLBIČKOVCI
Veľké Leváre E 9km, osada v nive rieky Rudavy

HOSENPOLSKÝ MOST
Gajary N 1,5km, most cez mŕtve rameno

HUSÍ DOLINA
Jakubov NNE 2km, časť katastra obce Jakubov v okolí kóty 154

CHVÁLOV
Studienka SE 2km, osada v doline rieky Rudavy (kóta 179)

JAZERO
Pernek, železničná stanica W 2km, v medzidunovej zníženine, močarisko

KADÚBEK
Malacky N 5km, časť boriny napravo od železničnej trate

KAROLÍNSKÝ DVOR
Malacky NEE 2km, hájovňa

KNOTEK MLYN
Gajary W 4,5km, bývalý mlyn na rieke Morave, 0,5km pod mostom do Dürnkrutu

KOMORDEK
Studienka E 2km, most na lesnej ceste v dlhej medzidunovej zníženine

KONOPIŠTE=Konopiská
Rohožník S 1km, pri ceste do Kuchyne, časť chotára

KOZÁNEK
Malacky S 4km, hájovňa vľavo od cesty, 1km za železničným podjazdom

KRAMÁRKA
Malacky NEE 4km, časť boriny pri bývalej úzkokoľajke do Rohožníka

KRÍŽNICA
Rohožník NW 5km, kóta 207, pieskový presyp v borine

KUČOVANICA
Malacky A 3km, hradlo pri železničnej trati Malacky – Veľké Leváre

LEDOVŇA
Jakubov SE 2km, borina

MACEJKOV MLYN
Zohor NE 2km, vpravo od železničnej trate Zohor – Lozorno

MANDELÍK
Hájovňa pri ceste Malé Leváre – Gajary za mostom cez Rudavu

MEŠTEROVÁ LÚKA
Malacky NE pri ceste Malacky – Studienka, vľavo od cesty, za hájovňou Červený kríž

MIKOHÁL
Veľké Leváre E 7km, na pravom okraji nivy rieky Rudavy, hájovňa

OLŠA
Malacky SW 3km, majer

ORLOVE VŔŠKY
Malacky NE 6km, pieskové presypy, kóta 207

PAPAI VŔŠEK
Jakubov NW 3km, kóta 151

PETERLÚKA
Moravský Ján W 2-3km, časť chotára

PRAFELD
Malacky NEE 2km, stará tehelňa, pri bývalej úzkokoľajke do Rohožníka

ROHLÍČEK
Malacky N 4km, vpravo od cesty Malacky – Veľké Leváre, stará tehelňa

SINFERSKÝ MOST
Malé Leváre W, 3,5km, bývalý most cez mŕtve rameno

SLÁVKY
Jakubov E, 1,5km majer

SVÄTÝ ANTON
Malacky N 4km, vľavo pri starej ceste Malacky – Veľké Leváre božia muka pri slanisku Rohlíček

ŠIFERD
Malé Leváre W 3km, časť chotára, polia

ŠINTÁRŇA
Moravský Ján SE 1km, časť chotára pri železničnom priecestí na Závod

ŠIPOLT
Plavecký Štvrtok NW 2,5km, močiar, niekedy i menšie jazierko

ŠMALZÉ
(= Schmalensee, Šmanzí), Jakubov SW 2km, mŕtve rameno rieky Moravy, križujúce cestu Jakubov – Záhorská Ves.

TÁBORISKO
Malacky E 2,5 – 3,5km, medzi bývalou úzkokoľajnou železničkou do Rohožníka a cestou k Rakárenským rybníkom

TEPLICA
Malacky NNE 7km, kóta 194, pieskový presyp v borine

TŔNÍ
Studienka N 2km, majer s bývalým liehovarom vpravo od cesty

U ČISTÉHO JAZERA
Malacky NE 6km, kóta 192, pieskový presyp

U ZABITÉHO
Malacky SEE 5km, rybník na Perneckej Maline, niekedy označovaný ako Rakáreň 1

UHLISKO
Malacky SW 4km, hájovňa

UHRINEC
Malacky N 2km, vpravo od cesty Malacky – Veľké Leváre, stará tehelňa

VALCHOVŇA
Plavecký Štvrtok N 3km, bývalý mlyn

2 komentárov
 1. PaV
  PaV hovorí:

  Centnúz sa spomína už v roku 1206 (Zutus, Zutuche) ako miesto, kde sa spájajú tri vodné toky.
  V roku 1378 sa medzi Jakubovom a Gajarami spomína jazero alebo rybník s nemeckým názvom Prukze (žeby od Brückesee?).

 2. Bobák Karol
  Bobák Karol hovorí:

  Jakubov -Záhorská Ves most,,,-Šmolzký: voda smerom ne Centnúz-Šomolzý,drustevná „cesta Dolečková -Honberský kríž-smerom na Kostoličte -Hromavý Vršek Jakubov dedina -Starý mlyn,, Plevníky-za školou ihrisko,,pri cintoríne Husí rinek oproti str.štrkovhi po kanálku-Močideuka,, bytovka (školská)-Pančula

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.