Cyklo-zásahy by nemali v rozpočte 2016 chýbať

Na úvod dovoľte jeden nelichotivý fakt: Pre cyklistov sa v Malackách neurobilo v uplynulých rokoch takmer nič. Preto je pre nás pohyb po meste nebezpečný až život ohrozujúci, ako sa v jesennej ankete vyjadrilo 76% cyklistov. Chýba na uliciach priestor, rešpekt aj podpora. Logicky preto prevláda trend „zosadni z bicykla“.

infografika_2015_BEZPEČNOSŤ

Iniciatíva Malacky na kolo vznikla, aby to zmenila. Združuje malackých cyklistov a má snahu pomôcť rozvoju cyklodopravy v meste. Ešte v septembri sme prezentovali návrh, aby bola v mestskom rozpočte vytvorená stála položka pre cyklodopravu – napríklad pod názvom CYKLO-ZÁSAHY. Z nej by sa dali realizovať malé rýchle neinvestičné mestské intervencie v prospech cyklistiek a cyklistov. Tieto opatrenia by mali byť povzbudením pre väčšie využívanie bicykla na mestskú dopravu a voľný čas.


Pre rok 2016 sme navrhli sumu 10 000 EUR na malé opatrenia. Tento návh bol podporený spoločnou cyklojazdou 19.9.2015 a tlmočený na stretnutí s primátorom J. Říhom 14.10.2015. Jeho odpoveďou bolo, že s návrhom súhlasí a mesto vyčlení viac, ako požadujeme. To nás naplnilo optimizmom. Po zverejnení návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 sme však márne hľadali zmienku o cyklistike, cyklodoprave, cyklistoch, alebo cyklistkách. Môžte to skúsiť aj vy.


Výdavky rozpočtu sú naplánované na 11 828 584 EUR, priestor na 10 000 EUR pre cyklistiku sa však v úvodnom návrhu nenašiel (jedná sa o 0,084% z ročných nákladov mesta). Nechceme sa s tým zmieriť, pretože by sme zmeškali ďalší rok, kedy sa dá ZAČAŤ. Veď práve v roku 2016 vládne svetovej cyklistike náš krajan Peter Sagan.

Takmer všetky navrhované opatrenia by sa mohli zrealizovať už v jarných mesiacoch, aby ich verejnosť mohla začať využívať čím skôr. Budeme sa naďalej usilovať získať pre náš návrh podporu a pridať do rozpočtu položku pre cyklodopravu. Sme radi, že sa na MsÚ pripravujú veľké investičné projekty, ale tie sú ďaleko – začnime niečím menším a rýchlo uskutočniteľným.infografika_10k_2016

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť o akých aktivitách hovoríme, v komunite cyklistov sme pozbierali návrhy na cyklo-zásahy – malé rýchle aktivity, ktoré prinesú okamžitý efekt. Pomôžte nám z nich prosím vybrať, ktoré sa vám zdajú najužitočnejšie:

 • Organizácia 3 verejných diskusií s predstaviteľmi miest, kde cyklodoprava funguje lepšie o ich skúsenostiach. (1 000 EUR)
 • Motivačná súťaž pre stredné školy v Malackách na využívanie bicykla na dochádzanie do školy. (1 500 EUR)
 • Vytvorenie cyklo-mapy mesta (aspoň elektronickej), kde by boli jednotlivé ulice označené podľa bezpečnosti pre cyklistov – odporúčané / lepšie sa vyhnúť. (1 500 EUR)
 • Týždeň mobility – realizácia motivačnej a informačnej akcie v meste pre používanie bicyklov na cestu do práce a voľný čas. Zakončený cyklo-happeningom.  (2 000 EUR)
 • Značenie miestnych komunikácií v prospech cyklistov – cyklista v protismere, pozor cyklisti – na identifikovaných úsekoch sa tým zosúladí prax s pravidlami cestnej premávky. (2 000 EUR)
 • Cyklostojany pre 40 bicyklov slúžiace aj pre ŠH Malina (pod nadjazdom medzi Billou a Lidlom). Vaše bicykle nebudú vystavené slnku ani dažďu, kým športujete alebo nakupujete. (2 000 EUR)

 • 4 bicykle pre mestskú políciu. Prinesú cyklodoprave nový význam, bližší kontakt s občanmi, uľavia boľavým nohám policajtiek a policajtov a možno aj ušetria trochu pohonných hmôt. (2 500 EUR)
 • Zakúpenie 6 bicyklov a sady náradia pre TIK – zriadenie požičovne pre návštevníkov aj domácich za symbolický poplatok, ktorý rozšíri služby turistickej kancelácie. (3 000 EUR)
 • Mobilné dopravné ihrisko využiteľné pre všetky malacké školy – prevádzkované v spolupráci s mestskou alebo štátnou políciou – naučí žiakov ako sa bezpečne pohybovať na uliciach. (4 000 EUR)
 • Oprava lávky cez Malinu za diaľnicou – pri Padzelku. Vyhľadávaná cykloturistická lávka vás opäť bezpečne prevedie ponad potok Malina. (4 000 EUR)
 • Nákup a osadenie vyhovujúcich stojanov pre 5 inštitúcií v meste. Aby ste si nezlomili ráfiky na nebezpečných stojanoch a mohli rýchlo vybaviť, čo treba. (4 000 EUR)

 • Cykloklietka pre železničnú stanicu Malacky s kapacitou 80 bicyklov. Klietka môže byť s kartou na vstup, alebo monitorovaná kamerou mestskej polície. (10 000 EUR) + sponzorsky v spolupráci so zamestnávateľmi.
 • Realizácia bikrosovej (pumptrackovej) dráhy v lesoparku by vytvorila originálne športovisko pre malých aj veľkých (10 000 EUR) + sponzorsky ďalšie prostriedky.
odpovedzte
Uvedené ceny sú odhadované a môžu sa brať ako maximálne. Na aktivitách ponúkajú pomoc organizácie združené v Malacky na kolo. Mali by byť realizované štandardnými postupmi pre výber dodávateľov Mesta Malacky, keďže sa jedná vo väčšine prípadov o podlimitné zákazky, malo by byť aj verejné obstarávanie realizovateľné v krátkom čase.

Ďakujeme, Malacky na kolo!

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.