V cirkevnej škole diskusia o slovenskom školstve

„Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo na okraji politického záujmu. Ministerstvo školstva je dlhodobo podriadené pokusom o nové koncepcie často sa striedajúcich ministrov z rôznych politických zoskupení. Za 25 rokov sa v kresle ministra vystriedalo 17 ministrov z 10 politických strán/hnutí. Desať z nich zotrvalo v úrade menej ako rok.“

, znejú argumenty v úvode web stránky kampane A DOSŤ!, ktorá vyzýva nie len politické strany a vládu, ale „všetkých,
ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, aby pomohli spraviť zo školstva a vzdelávania kľúčovú tému“ celej spoločnosti.

Vďaka iniciatíve riaditeľa SŠ FA v Malackách Mgr. Daniela Masaroviča a v spolupráci s Komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ v Malackách, dostávajú pedagógovia i občania mesta a blízkych obcí možnosť diskutovať
s dvomi predstaviteľmi kampane nie len o problémoch, ale i pohľadoch na budúcnosť školstva v SR.

Pozývame všetkých na stretnutie so signatármi výzvy A DOSŤ!

Jánom Orlovským a Stanom Boledovičom

7.12.2016 o 14.30 v spoločenskej miestnosti

Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách.

Témou stretnutia bude 9 alarmujúcich faktov, ktoré sa dotýkajú súčasného stavu nášho školstva:

1. V kvalite vedomostí detí sme jedným z najhorších štátov v Európskej únii a na chvoste vyspelých štátov.
2. Naše deti nie sú v školách šťastné. V celosvetovom hodnotení patria slovenské školy do trojice najmenej obľúbených.
3. Dlhodobo investujeme do vzdelávania a budúcnosti našich detí najmenej financií spomedzi vyspelých krajín.
4. V porovnaní s inými krajinami dáva náš vzdelávací systém deťom najmenšie šance prekonať sociálne nerovnosti a tento stav sa d’alej zhoršuje.
5. Najmenej si ceníme prácu učiteľov. Ich platy v porovnaní s inými absolventmi vysokých škôl sú len polovičné, čo je najmenej spomedzi krajín vyspelého sveta.
6. Dramaticky sa zvyšuje počet žiakov, ktorých náš vzdelávací systém nevie pripraviť na život a dať im šancu na úspech v zamestnaní.
7. Naše univerzity patria k najslabším. Do zahraničia odchádza študovať päťkrát viac maturantov a vysokoškolákov ako z okolitých krajín.
8. Výdavky na výskum a vývoj sú dlhodobo zahanbujúce a predstavujú len jednu tretinu priemeru HDP krajín OECD.
9. Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo na okraji politického záujmu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.