Súsošie sv. Anny s Pannou Máriou pred kláštorom

V parku pred Čiernym kláštorom sa medzi stromami nachádza súsošie sv. Anny s malou Pannou Máriou. V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok sa uvádza, že vznikla na prelome 18. a 19. storočia. V knihách o Malackách sa však dočítame niečo úplne iné.

Záznamy ju podľa Pavla Hallona spomínajú už v roku 1783. V. Šíp uvádza, že pôvodná socha sv. Anny stála na tomto mieste od polovice 18. storočia. To by údajom od pamiatkárov neodporovalo. Ako vidno na historických fotografiách, na začiatku 20. storočia bolo súsošie biele, pokryté vápenným náterom. V polovici storočia bolo pre zmenu tmavé.

Na začiatku 90. rokov minulého storočia bolo súsošie sv. Anny s malou Pannou Máriou v narušenom stave. Bolo preto demontované a reštaurované, odliate do umelého kameňa. Opravili aj murovaný podstavec. Originál je vystavený ako súčasť expozície v kryptách pod kostolom.

Doteraz však zostal prakticky nepovšimnutý úryvok z korešpondencie medzi historikom Vladimírom Šípom a františkánom P. Štefanom Muškom z októbra 1991, ktorý prináša nové informácie o súsoší pred kostolom. Doteraz bol originál považovaný za historické dielo. No Š. Muška, ktorého si mnohí Malačania pamätajú z jeho pôsobenia u nás, vysvetľuje, že to bolo inak.

Uvádza, že v čase jeho pôsobenia v Malackách bola socha úplne rozpadnutá a nedala sa zreštaurovať. Zostal z nej, podľa neho, len kýpeť, ktorý sa pri demontovaní rozpadol. Národný výbor ho chcel, spolu s pôvodným podstavcom, odstrániť. Aby sa tomu zabránilo, vytvoril Š. Muška novú sochu, ktorú odlial Bernard Ecker a ktorá bola umiestnená na mieste pôvodnej sochy. Š. Muška ako autor o novej soche napísal: „Terajšia nemá cenu, bol to iba pokus o zachránenie sv. Anny pre budúcnosť.“

P. Štefan Muška v Malackách v 50. rokoch 20. storočia

Citovaný úryvok bol publikovaný v roku 1996 v knihe Malacky. Kapitoly z dejín mesta 2. Navštívili sme P. Štefana Mušku a uvedenú informáciu nám potvrdil. Socha vznikla v čase, keď bol správcom farnosti Ignác Belica, teda po roku 1957. Páter Muška v Malackách pôsobil ako kaplán v rokoch 1950-1963.

O okolnostiach umiestnenia sochy povedal: „Chcel som ju tam dať, ale bol tam Belica. On nechcel mať s tým nič, tak som ju tam dal sám. Pán Ecker mi pomáhal.“ Socha, ktorá sa nachádza v kryptách a ktorej kópia stojí pred kostolom, má teda približne 50 rokov.

Písomné záznamy z tohto obdobia, ktoré by sa uvedenej soche venovali, nie sú známe. V priebehu 20. storočia sa kronika mesta neviedla pravidelne, resp. oblasť cirkevných pamiatok nebola hodná zápisu. Preto sa vo všetkých ďalších dostupných zdrojoch uvádza socha sv. Anny ako pôvodná.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.