Do materskej školy na Rakárenskej nastúpia deti neskôr

O necelé dva týždne končia veľké prázdniny nielen pre školákov a študentov, ale aj škôlkarov. 2. septembra do malackých škôlok nastúpi do šesťsto detí. Pre stoosem z nich prijatých do nových tried na Rakárenskej ulici začne školský rok provizórne Čítať ďalej

Prioritou je otvoriť škôlku na Rakárenskej v septembri

Zamietavé stanovisko k prijatiu dieťaťa do materskej školy dostalo minulý školský rok 85 rodičov, v tomto 22. Ide o deti, ktoré budú mať tri roky až v roku 2012. Riaditeľka MŠ Mgr. Mária Hudecová však predpokladá, že ich bude môcť prijať už v priebehu školského roka Čítať ďalej

Štatistika malackých „komunálok“

Tak a je to za nami. Zvolili sme si. Štyri roky ukážu, či bolo naše rozhodnutie správne. Každopádne právo hodnotiť by mala mať necelá tretina oprávnených voličov, počtom 4932, ktorá vyjadrila svoj postoj Čítať ďalej

Komunálne voľby 2010 – doplnené

Nie, nechceme robiť predvolebnú kampaň na poslednú chvíľu. Ani nikoho kritizovať ani chváliť… Len dať priestor pre aktuálne postrehy z volieb v podobe vašich komentárov. Čítať ďalej

Malacky – voda v uliciach

Malackám sa povodne aj extrémne dažde našťastie vyhýbajú, avšak vody je v meste aj tak viac ako zvyčajne. Odhaľuje slabé miesta na cestách, parkoviskách aj chodníkoch. Čítať ďalej

O škôlkach vyše hodiny

Krátko po 15.00 h sa na rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného na 25. júna (17. júna sa nezišiel potrebný počet poslancov, viď príspevok http://malackepohlady.sk/?p=4488) dostal bod č. 15 – Návrh na riešenie nedostatočnej kapacity priestorov MŠ Kollárova ul. 896 Čítať ďalej

V Malackách prebieha občiansky prieskum

Text a foto: Milan Ondrovič
Udalosti z posledných mesiacov ukázali, že občanom mesta nie je dianie v našom meste vôbec ľahostajné. S priateľmi sme si všimli, že viacerí ľudia začínajú diskutovať Čítať ďalej

Poslanci mali rokovať aj o škôlkach, nezišli sa

Zasadnutie MsZ zvolané na 17. júna sa neuskutočnilo pre nízku účasť poslancov. Rokovanie o dvadsaťbodovom programe je presunuté na piatok 25. júna o 8.00 h (zmena oproti pôvodnej informácii v príspevku, bližšie http://www.malacky.sk/index.php?page=uradtab_archiv&id=2247). Čítať ďalej

Parkovací dom: NIE

V plnej kinosále Kultúrního domečka v Malackách sa 31. 5. stretli zástupcovia samosprávy, investora (LOOX, s. r. o.), vybraní poslanci a najmä občania dotknutej časti mesta (Bernolákova a Veľkomoravská ulica a Mierové námestie), aby verejne diskutovali o návrhu umiestenia parkovacieho domu Čítať ďalej

Šiesty obvod pod lupou

16. mája sa o 15.00 h v zasadacej miestnosti MsÚ uskutočnilo 3. výročné stretnutie občanov 6. obvodu. Necelé štyri desiatky obyvateľov najmä tejto časti Malaciek získali informácie od pozývateľa – poslanca Juraja Říhu –  o riešení občianskych podnetov za uplynulý rok, investičných akciách Čítať ďalej