Prednáška o Štrečke

Pred týždňom sa v galérii Mestského centra kultúry stretlo približne 50 návštevníkov, ktorí si prišli vypočuť prednášku mgr. art. Tomáša Haviara o niekdajšej pálffyovskej lesnej železničke, nazývanej Štrečka.

T. Haviar uviedol poslucháčov do problematiky. Vysvetlil vlastnícke vzťahy, týkajúce sa píly a lesov okolo Malaciek, ako aj fungovanie správy lesov na pálffyovskom panstve. Spomenul, aké píly sa v okolí Malaciek vyskytovali pred vybudovaním železnice, a tiež uviedol základné údaje o ťažbe dreva. Zaujímavé bolo počúvať o vzťahoch medzi Pálffyovcami a spoločnosťou StEG, ktorá stavala železnicu a mala továreň na výrobu lokomotív.

MP-strecka21

T. Haviar ukázal, kadiaľ išla trať z Malaciek do Rohožníka, a vysvetlil, aký bol vývoj trate priamo v Rohožníku. Významným medzníkom pre ďalší vývoj Štrečky bol rok 1911, keď do Rohožníka priviedli župnú železnicu.

Dôležitým okamihom bol tiež prevrat v roku 1918, ktorý určil smerovanie pre nasledujúce obdobie. Pozemková reforma, ktorá sa týkala Pálffyovcov, zasiahla aj lesnú železnicu. Trať na úseku Malacky-Rohožník prešla do rúk vojenských lesov, Pálffyovcom zostal úsek z Rohožníka do Karpát. Keď chceli previezť drevo do Malaciek, nastala paradoxná situácia. Za použitie trate, ktorú vybudovali, museli platiť.

MP-strecka13

V rámci prednášky bola ukázaná Štrečka v širších súvislostiach – bola zakreslená v mape spolu s ďalšími podobnými traťami na oboch stranách Malých Karpát. Vlastníkom siete tratí na východnej strane Malých Karpát bol príbuzný kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho gróf Jozef Pálffy.

Ďalším dôležitým rokom bol rok 1924, keď boli v Československu zrušené rodové zverenstvá, tzv. fideikomisy. Práve Jozef Pálffy sa po zrušení pálffyovského fideikomisu stal na istý čas správcom spoločného rodového majetku. Spôsobil však dve veľké aféry, ktoré poškodili meno rodu.

V 20. rokoch 20. storočia v lesoch na našej strane Karpát pôsobili aj súkromné spoločnosti, zaoberajúce sa ťažbou dreva. Tieto využívali motorové vozne. Motorové lokomotívy sa začali používať aj na Štrečke. T. Haviar vymenoval a podrobne popísal všetky lokomotívy (či už motorové alebo predtým parné), ktoré na pálffyovskej železničke jazdili.

Trať medzi Malackami a Rohožníkom bola zrušená v roku 1936, zvyšná časť bola v prevádzke až do roku 1960. Pálffyovci ju predali, neskôr bola v rámci arizácie prevzatá štátom a začlenená pod štátne lesy a majetky.

MP-strecka22

Na prednáške i v následnej diskusii odznelo množstvo zaujímavých informácií. Tí, ktorí sa o tému železníc či Pálffyovcov zaujímajú, sa môžu tešiť na koniec tohto roka. Príspevok z prednášky bude zaradený do zborníka, ktorý vydá Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera. Tomáš Haviar zároveň plánuje vydať knihu, venovanú pálffyovským lesným železniciam na oboch stranách Karpát. V prípade, že niekto z čitateľov má zaujímavé materiály k tejto téme, môže ich poslať na adresu mp@malackepohlady.sk, alebo priamo Tomášovi Haviarovi, prípadne priniesť osobne do Múzea Michala Tillnera na Záhoráckej ulici.

Prednášky, ktoré na pôde MCK Malacky odzneli v priebehu uplynulých piatich rokov, sú dostupné v Múzeu Michala Tillnera a v Turistisko-informačnej kancelárii vo forme zborníkov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.