Kde boli v Malackách v minulosti verejné studne?

Pokračujeme v rubrike Zo starých máp. Dnes sa pri hľadaní zameriame na staré verejné, resp. obecné studne, ktoré zabezpečovali v minulosti pitnú vodu pre obyvateľov.

MP-studne04

Vahadlová studňa. Ilustračný obrázok z maďarských novín

Studňa je definovaná ako zariadenie slúžiace na získavanie podzemnej vody. V minulosti boli studne kopané, dnes sa vyskytujú aj vŕtané. V minulosti, kým nebol samozrejmosťou vodovod, boli studne nevyhnutné. Existovali verejné studne, ale aj súkromné vo dvoroch rodinných domov.

V Malackách bolo niekoľko verejných studní, rozmiestnených v rôznych častiach mestečka, aby ich mohli využívať všetci obyvatelia. Nedostali sme sa k žiadnym informáciám o studniach z 19. storočia a starších. Ani na starších mapách nie sú zaznačené. Zdrojom poznania je preto katastrálna mapa z roku 1914, fotografie a spomienky pamätníkov.

MP-studne01

Studňa na Rádku na mape spred sto rokov

MP-studne02

Studňa pri tehelni na severnom okraji Malaciek

Na základe toho vieme, že v Malackách v rôznom čase v prvej polovici 20. storočia bolo päť verejných studní. Spomenutá mapa uvádza len jednu z nich – na Rádku. A okrem nej ešte jednu v priestore jednej z tehelní na severnom okraji malackého katastra.

MP-studne03

Všetky známe malacké studne farebne označené na mape z konca 19. storočia

Fotografiu studňe na Rádku sme nedávno zverejnili, nachádzala sa oproti dnešnej nemocnici. V období okolo roku 1920 siahala po úroveň terénu, bola prikrytá drevenými latami, vychádzal z nej stĺp, tvoriaci súčasť systému, pomocou ktorého sa naberala voda. Na stĺpe bolo umiestnené rameno (vahadlo), na ktorého jednej strane sa zavesilo vedro a pohybom druhej časti ramena sa posúvalo vertikálnym smerom. Tento typ studne sa označuje ako vahadlová studňa. Studňa na Rádku bola lemovaná drevenými „šrankami“, ohraničenými štyrmi stĺpikmi.

MP-studne09

Studňa na Rádku

Podľa spomienok pamätníkov sa ďalšia studňa nachádzala na Dolnom konci, pred dnešným hostincom U koňa. Zrušili ju zrejme ešte v prvej polovici 20. storočia.

Tretia studňa bola na kraji Dolného konca, na Záhoráckej ulici oproti farskému kostolu, pri ceste tesne vedľa odbočky na dnešnú Cestu mládeže. Táto studňa mala pôvodne tiež drevenú nadzemnú časť s podobným princípom ako na Rádku, neskôr ju nahradila ručná pumpa. Táto studňa fungovala až do začiatku 60. rokov 20. storočia, zrušili ju pri budovaní kanalizácie.

MP-studne05

Studňa na Dolnom konci oproti kostolu

Štvrtá studňa sa nachádzala na Záhoráckej ulici pred hotelom Tatra. Bola tiež vahadlová, Lemovala ju drevená ohrádka. Studňa je zachytená na najstarších fotografiách, neskôr už nie. Bola zrušená zrejme okolo roku 1920.

Piata studňa sa nachádzala v Domkoch, v priestore dnešnej ulice Ferdiša Kostku, približne v mieste bytovky, vzdialenejšej od Hviezdoslavovej ulice. Žiadna z verejných studní sa do dnešných dní nezachovala.

Zo súkromných studní spomenieme nedávno zrekonštruovanú studňu v strede nádvoria zámku a tri studne v areáli Čierneho kláštora. Jedna z nich bola zrekonštruovaná pred piatimi rokmi.

MP-studne06

Jedna z kláštorných studní počas čistenia v roku 2008

MP-studne07

Pumpa studne v strede nádvoria zámku. Okolo roku 1930

Po zavedení vodovodu sa význam verejných studní stratil. Súkromné studne sú v prevádzke dodnes, predstavujú zdroj úžitkovej vody.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.