včelnica Malacky

Genius loci (23) – Včelnica

Koncom roka bude objekt malackej včelnice “oslavovať” 25. narodeniny. Toto miesto asi najlepšie pozná stredná generácia, ktorá zažila obdobie jeho najväčšej slávy. Včelnica dnes už neslúži svojmu pôvodnému účelu, bez pochýb ju však môžeme označiť ako genius loci.

MP-vcelnica11

Areál mal pôvodne názov Stanica mladých prírodovedcov, medzi ľuďmi sa však zaužívalo zjednodušené pomenovanie včelnica. Projekt včelnice bol vytvorený koncom 80. rokov pre pionierov. So stavbou sa začalo na jar 1988. Podnetom bola politická výzva „Dar pionierom k založeniu ich organizácie“.

MP-vcelnica07

Dodnes sú v interiéri včelnice diplomy, pochádzajúce z éry činnosti pionierskej organizácie

Podľa článku v novinách Malačan z roku 1989 na uvedenú výzvu “reagovali závody, podniky mesta Malaciek a Slovenský zväz včelárov združením finančných prostriedkov, socialistickými záväzkami a brigádnickou činnosťou k vybudovaniu Stanice mladých prírodovedcov pri MsDPM v Malackách.”

MP-vcelnica10

O včely sa staral pán Milan Dobrovodský, deťmi prezývaný „ujo Včelička“

Slávnostne bol objekt otvorený 26. septembra 1989. Poďakovanie v novinách, ktoré obsahovalo veľa skratiek, typických pre tú dobu, uvádzame v plnom rozsahu: “Pionieri mesta Malaciek ďakujú za dar k 40. výročiu PO SZM týmto organizáciam: ŠM, BPšp prevádzkareň Malacky, PHŠ, Kablo, VLaM, ZŤS, ÚV SZV, MO SZV, ZO SZM Nafta Gbely závod Malacky, predstaviteľom mesta a pracovníkom MsDPM. Sľubujú, že budú využívať uvedené zariadenie na rozvíjanie svojich záľub v prírodovedných útvaroch.“

Krátko po vybudovaní a odovzdaní objektu do užívania padol komunistický režim a s ním aj pionierska organizácia, ale účel zostal zachovaný.

MP-vcelnica09

Včelnica v časoch svojich začiatkov

Na začiatku 90. rokov 20. storočia slúžila včelnica voľnočasovým aktivitám milovníkov prírody, boli tu úle so včelami a v klietkach pri plote viac druhov zvierat.

Neskôr sa situácia zmenila, včelnica prestala slúžiť mladým prírodovedcom. Objekt však je vyhľadávaným miestom, počas roka sa prenajíma na rôzne príležitosti, napr. oslavy, opekačky, rodinné stretnutia, stretnutia spolkov a podobne. Dal by sa charakterizovať ako kombinácia príjemného prostredia lesa s budovou dýchajúcou socializmom. Výhodou samotnej budovy je relatívne veľký priestor, vhodný na večierky, ponúkajúci možnosť prespať.

MP-vcelnica08

Izby neposkytujú žiaden luxus, ale svoj účel splnia

MP-vcelnica01

Prázdne klietky

MP-vcelnica02

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.