Významné pálffyovské výročie

Pred 380 rokmi vydal panovník Ferdinand II. Pavlovi IV. Pálffymu donačnú listinu na Plavecké panstvo. Zároveň mu udelil grófsky titul. Zmenilo sa tým pre Malačanov veľa?

MP-panstvo02

Pálffyovský erb s grófskou korunkou na podstavci sochy sv. Floriána

Situáciu v Malackách v prvej polovici 17. storočia do podrobností nepoznáme. Hľadanie odpovede preto nie je jednoduché. Keď vezmeme základné informácie, Pavol IV. sa 13. februára 1634 stal vlastníkom Plaveckého panstva. Ale pre Malačanov sa toho veľa nezmenilo, keďže už od roku 1622 bol držiteľom panstva a tým pádom zemepánom. Po právnej stránke to bol rozdiel, z praktického hľadiska pre bežných ľudí nie. Dokonca de facto zrejme ani pre Pavla IV., ktorý vzhľadom na zvyky tých čias a vzhľadom na svoju úspešne sa rozvíjajúcu kariéru  mohol očakávať, že panstvo bude pod jeho správou aj bez udelenia vlastníctva.

MP-panstvo05

Zrúcanina Plaveckého hradu v roku 2013

Napriek uvedenému je nepochybné, že z právneho hľadiska bola listina významná. Okrem toho, že sa Pavol IV. stal vlastníkom panstva (so všetkými oprávneniami, ktoré s tým súvisia), panovník určil, že dedičmi panstva mohli byť potomkovia oboch pohlaví – v prípade vymretia mužských potomkov mali nastúpiť ženské línie. Predchádzajúci vlastníci Plaveckého hradu a panstva takúto možnosť nemali.

Ďalším dôležitým faktom, ktorý je obsiahnutý v donačnej listine, je udelenie grófskeho titulu. Dovtedajší barón Pavol IV. Pálffy, označovaný v listine z roku 1622 ešte ako „magister“, mohol od 13. februára 1634 používať titul „comes“ (gróf).

MP-panstvo04

Zámok v Malackách

Na Plaveckom panstve sa v 17. storočí nachádzali viaceré šľachtické sídla – Plavecký hrad, zámok v Malackách (neskôr Pavlom IV. premenený na kláštor) a nové zámky v Malackách a pod Plaveckým hradom. Otázka, ktorý z týchto objektov bol sídlom panstva v období Pavla IV., nie je zatiaľ zodpovedaná.

MP-panstvo07

Zámok v Plaveckom Podhradí

Napriek tomu, že v súčasnosti vieme o uvedenom období len málo, isté je, že vplyv Pavla IV. a jeho potomkov na Malacky a okolie bol veľký. Dodnes sú zreteľné hmotné stopy po Pálffyovcoch, rovnako ako tie nehmotné.

Mesto Malacky a MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera si toto výročie pripomenuli prednáškou a prehliadkou zámku. Účasť približne sedemdesiatich návštevníkov (podobne ako na iných podujatiach za posledný rok) naznačila, že záujem o históriu Malaciek začína rásť.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.