Alarmujúci stav malackého nadjazdu

Text a foto: Jakub Valachovič, Ivana Potočňáková

Nadjazd v Malackách je v havarijnom stave! Konštatujú to zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie

, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie. V utorok „vyslal“ nadjazd svoje posolstvo – v pravej časti vozovky vznikla diera. Tá skomplikovala dopravu a kompetentným priniesla samé starosti.

img_0721a.jpg

V pravej časti vozovky na cestnom privádzači z Bratislavy do Malaciek je diera! To bola prvá vec, ktorú sme sa dozvedeli v utorok 24. februára. Priamo na mieste bolo v čase našej uzávierky cítiť napätie. Tým, že pravý jazdný pruh sa približne na dvadsiatich metroch stal neprejazdným, sa skomplikovala doprava. Diera vo vozovke sa nachádza nad piatym pilierom mosta, má priemer asi 30 cm. Cestné teleso je obnažené až po armovacie železá. Úsek nie je smerom od križovatky príliš prehľadný. Pri vstupe na nadjazd informuje vodičov o výnimočnej situácii dopravná značka, prikazujúca znížiť rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu. Vedúca Oddelenia dopravy a stavebného poriadku Mestského úradu Gabriela Reháková prostredníctvom tlačovej správy požiadala vodičov o trpezlivosť počas prejazdu inkriminovaným miestom. Pri plnom vyťažení nadjazdu sa vodiči musia spoliehať na svoje skúsenosti s cestnou premávkou, miestami vidieť chaos v prekonávaní tejto prekážky.

img_0727a.jpg

Dnes večer (25. februára) sa podľa tlačovej tajomníčky Mestského úradu v Malackách Ivany Potočňákovej mali začať opravy. „Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekryť poškodené miesto dvoma ukotvenými oceľovými platňami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedziť rýchlosť v tomto úseku na 30 km/h a osadiť dopravnú značku Pozor hrboľ. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožňujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keďže je hlavnou obchádzkovou trasou počas začínajúcej opravy ďalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2. Ten je taktiež v havarijnom stave,“ znie tlačová správa.

img_0724a.jpg

V utorok (24. februára) nebolo isté, či sa doprava na poškodenom nadjazde nepreruší na čas úplne. Rozhodujúce bolo stanovisko statika. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, v tomto roku plánuje komplexnú rekonštrukciu mosta. Je predpoklad, že poškodenie vozovky rekonštrukciu urýchli. Mesto Malacky požiadalo Železnice SR o sprejazdnenie železničných priecestí na Vajanského a Kollárovej ulici. Priecestia sú pre autá uzavreté, slúžia len na prechod chodcov, či cyklistov. Rekonštrukcia mostu na ceste II/503, ktorý je priamym spojením Malaciek s diaľnicou D II.

img_0731a.jpg

Po dlhých rokoch sa možno (výnimočne) sprejazdní železničné priecestie na Vajanského ulici

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaoberať Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príčin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta začať v auguste tohto roka. Dovtedy je podľa expertov nevyhnutné most denne monitorovať. Príčinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.