Odborníci opäť hľadali odpovede o Mackovi z Malaciek (Druhá časť)

Pred takmer polrokom bola v Malackách druhá medzinárodná konferencia skúmajúca život a dielo legendárneho Macka, ktorý podľa ľudovej piesne išiel do Malaciek. Po publikovaní správy o prvej polovici konferencie teraz prinášame pokračovanie týkajúce sa ďalších štyroch odborných príspevkov a prezentácie Záhoráckeho slovníka.

Divadelná dramaturgička Zuzana Šajgalíková uviedla svoj príspevok slovami, že “na prvý pohľad by sa … mohlo zdať, že vzťah Macka k divadlu je otázka dosť bizarná, ak nie rovno pritiahnutá za vlasy. Ako sme však už u Macka zvyknutí, presný opak je pravdou.” Toto tvrdenie dokazovala na mnohých príkladoch zo slovenského i svetového divadla. Mackov príbeh bol inšpirácou pre postavu lady Macbeth, Macka Uška a iných postáv. Potom skúmala príbeh Macka v kontexte výskumu amerického vedca Joespha Cambpella, ktorý zovšeobecnil zásadné literárne príbehy.

Zuzana Šajgalíková, Konferencia o Mackovi Malacky

Zuzana Šajgalíková

Prekvapené publikum sa dozvedelo, že príbeh Macka obsahuje všetkých dvanásť bodov obsiahnutých v teórii spomenutého vedca. A že Macek inšpiroval veľkých dramatikov. Na záver príspevku zhrnula Z. Šajgalíková poznatky z tejto problematiky: “Nikto neovplyvnil svetové divadlo viac ako práve Shakespeare. Ale keďže dnes už vieme, že Shakespeare by si bez Macka ani neškrtol, môžeme s hrdosťou konštatovať, na počiatku bol Macek…” Svoj príspevok ukončila krátkym zostrihom najväčších príbehov svetovej drámy v slávnych filmových spracovaniach, v ktorých je obsiahnutá postava Macka a jeho príbehu.

Konferencia o Mackovi Malacky

Konferencia o Mackovi Malacky

Konferencia o Mackovi Malacky, Lanšper

Folklórna skupina Lanšper zo Závodu

Po prestávke vystúpila s piesňou o Mackovi chlapská Folklórna skupina Lanšper zo Závodu.

Nasledovalo uvedenie do života obnoveného Záhoráckeho slovníka od Konštantína Palkoviča. Slovne ho uviedol Stano Bellan, ktorý bol autorom myšlienky opäť po 20 rokoch slovník vydať. Na záver jeho príhovoru zaznel aj hlas autora slovníka K. Palkoviča – z archívneho záznamu. Potom sa na pódiu vystriedali “sudičky” Anton Gúth, malacký primátor Juraj Říha a grafička – spoluautorka novej podoby slovníka Mária Mareková.

 

Konferencia o Mackovi Malacky, Záhorácky slovník

Prezentácia Záhoráckeho slovníka. Zľava Stano Bellan, Mária Mareková, Juraj Říha a Anton Gúth

Jazykovedec Andrej Závodný najskôr zhrnul poznatky, ku ktorým prišiel prvý ročník konferencie. Následne skúmal pieseň z teoretickoliterárneho a lingvistického hľadiska. Uviedol, že nie je nič výnimočné, keď ľudová pieseň migruje rôznymi regiónmi a domáci obyvatelia si ju jazykovo prispôsobujú, obohacujú o svoje regionálne prvky a preto “je prirodzené, že sa z pôvodnej verzie známej piesne utvára niekoľko variantov, čím sa môže zastierať odkaz na originálnu pôvodinu.” Ako príklad okrem známych verzií uviedol aj rusínsku verziu, ktorá začína “Išol Macek do Malacok šošovičku molotiti”, ako aj goralskú verziu “Isel Maček do Malackọf, sosovick´ie mlọćíć”.

Andrej Závodný, konferencia o Mackovi Malacky

Andrej Závodný

Publikum sa dozvedelo množstvo odborných informácií, ako napríklad:  “V piesni je dominantný prízvuk na prvej slabike, badať tu hypertrofiu dvojslabičných slov a v prípade výskytu viacslabičných slov sa tu uplatňuje dôrazová rytmická segmentácia týchto slov na dvojslabičné časti.” Na záver prednášky uvažoval A. Závodný, či je Macek krstné meno alebo priezvisko. Pomohol si štatistikou – priezvisko Macek je na Slovensku zastúpené 735-krát v takmer dvesto lokalitách. Pričom na Záhorí je najčastejšie zastúpené v Borskom Mikuláši – 32-krát.

Karol Horváth, tvorca známych konšpiračných teórií, nadviazal na svojho predrečníka – svoj príspevok nazval: Kto vlastne išiel do Malaciek? Macek alebo Matej? S podtitulom: Skromný pokus o jazykovedný thriller.

Pri zveľaďovaní otcovskej role po vykopaní viniča (dalmacínu) vznikla priehlbeň veľkých rozmerov. V nej bola ďalšia priehlbeň a v nej boli ukryté tri zrnká šošovice, uložené v smere východ-západ. Tento významný nález dostal pracovné pomenovanie Gajarská trojšošovičná doska (podľa nemenej slávnej Rosettskej dosky). Zrnká podrobil analýze a pri 268-tisícnásobnobnom zväčšení objavil na každom zašifrovaný odkaz. Nebudeme viac prezrádzať, celý text bude publikovaný v avizovanom zborníku z konferencie, prípadne si pozrite priložené video.

Karol Horváth, konferencia o Mackovi Malacky

Historik a prezident konferencie Martin Macejka zhrnul doterajší výskum v oblasti mackológie, ktorý priniesol veľa dohadov a málo faktov. “Všetky teórie berieme vážne, ako tzv. vyvrátiteľné domnienky. Majú právo na život do okamihu, keď sa potvrdí ich nepravdivosť,” uviedol. “Sme si vedomí náročnej úlohy – byť aj naďalej motorom výskumu o Mackovi. Vieme, že veda postupuje dopredu a tak sa každoročne objavujú a odhaľujú nové skutočnosti. Preto sme pokorne prijali fakt, že je to práca na celý život. “ Z tohto dôvodu menoval doc. Olšovskú za odborného garanta výskumu a celej konferencie. Načrtol rozpracované témy, ktoré by mali byť prezentované v nasledujúcom ročníku.

Martin Macejka, konferencia o Mackovi Malacky

Na záver vyslovil predpoklad, že Macek prišiel do Malaciek pešo, býval teda v okruhu nie veľmi vzdialenom od Malaciek. Zároveň skonštatoval, že k tejto téme by sa mal vyjadriť “menovec nášho velikána a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. Nie náhodou sa v jednej z miestnych škôl rozbieha akadémia nesúca jeho meno.” Vtedy netušil, že Matej Tóth sa témou Macka naozaj bude zaoberať a už o mesiac sa k nej vyjadrí. Prinášame jeho reakciu.

Záver konferencie patril tradičným odpovediam na otázky divákov. Organizátori poďakovali prednášajúcim a divákom a sľúbili, že v konferencia bude pokračovať.

Foto: Miška Havrilla
Video: Juraj Látečka

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.