Články

Historické potulky Malackami

Historické potulky Malackami v lete 2019

Zaujímavé príbehy ľudí a budov Malaciek, prehliadky najväčších pamiatok mesta, príjemná letná prechádzka. To všetko môžete zažiť v rámci Historických potuliek Malackami, ktoré pripravilo MCK Malacky aj tento rok.

Čítať ďalej

Úspešný Deň múzeí v Malackách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktoré sa organizuje vo svete už od roku 1977, sme návštevníkom Malaciek sprístupnili všetky naše pamiatky. V čase od 10.00 h do 18.00 h si mohli bezplatne pozrieť synagógu, krypty františkánskeho kostola, kaštieľ i hlavnú expozíciu Múzea Michala Tillnera. Vo všetkých pamiatkach čakali na návštevníkov sprievodcovia, ktorí  im okrem plnohodnotného výkladu odpovedali aj na mnohé otázky, či už z histórie alebo súčasnosti nášho mesta.

Čítať ďalej

Malacké pamiatky stále lákajú

Máme za sebou piaty diel zimných historických potuliek Malackami. Potulky sa začali organizovať pôvodne ako letné podujatie, čoskoro však organizátori pripravili zimnú verziu potuliek pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov (21. februára).

Čítať ďalej
Historické potulky Malackami

Chcete vidieť pamiatky Malaciek – zámok, synagógu či pálffyovskú kryptu?

Februárové Historické potulky Malackami sa konávajú tradične pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Cieľom podujatia je previesť návštevníkov podujatia mestom Malacky, poukázať na zaujímavé objekty v meste a sprístupniť najvýznamnejšie malacké pamiatky, vrátane výkladu sprievodcov.

Čítať ďalej

Uontyd, jak sa u nás vyprávjá

Je podivné písať tento text v slovenčine, ale v tejto chvíli to bude jednoduchšie a lepšie. Nerád by som odpútal pozornosť od podstaty. Vontyd – ale čo vlastne hľadáme? Seba. Hľadanie identity je téma, ktorá medzi ľuďmi, pokúšajúcich sa dovidieť na budúcnosť nášho mesta, znie už dlho. Čítať ďalej

Genius loci (17) – Synagóga v Malackách

Malacká synagóga je jedným z najobdivovanejších historických objektov v meste. Snáď každý Malačan vie o histórii tejto budovy povedať dve-tri vety. Pozrieme sa bližšie na okolnosti jej vzniku a na prvé roky jej existencie.
Čítať ďalej

Foto týždňa

Ulica Na brehu 24. decembra 2011. Žiaden sneh a ľad, skôr jesenné počasie. Aj tie najlepšie miesta pred obchodom sú prázdne, hoci je sobota, krátko popoludní. Vianoce. Snáď jediný deň v roku, kedy sú obchody zatvorené. Čítať ďalej

Stroj času – Synagóga

Židovská synagóga na začiatku minulého storočia, v časoch, keď slúžila svojmu účelu. Od jej postavenia uplynulo vtedy 17 rokov. Čítať ďalej

Čerpacia stanica pri synagóge

V Malackách môže hocikto postaviť aj Eiffelovu vežu na hlavnej križovatke alebo na železničnom priecestí. Takýto bonmot, reagujúci na výstavbu v centre mesta v posledných rokoch, som za posledné týždňe počul niekoľkokrát Čítať ďalej

Stroj času – Ulica Na brehu

Dnes už nie každý Malačan vie, že ulica Na brehu sa takto volá kvôli tomu, že tu potok Malina kedysi pretekal mimo potrubia. Autor obrázku zo začiatku 20. storočia stál práve pri Maline Čítať ďalej

Stránky

Synagóga v Malackách

Prvá známa zmienka o židoch v Malackách je z roku 1735. Náboženskú obec vytvorili v roku 1823. Od polovice 19. storočia tu bol rabinát.

Čítať ďalej

Súčasné Malacky

Mesto Malacky sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, na juhu Záhorskej nížiny. Približne 35 kilometrov južne od mesta leží hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú hranice s Rakúskom a s Českou republikou.

Dnes sú Malacky sídlom okresu a hospodárskym, správnym a kultúrnym centrom južného Záhoria. Vzhľadom na výhodnú geografickú polohu, napojenie na infraštruktúru, rozvinutosť služieb a zastúpenie priemyslu býva zaraďované medzi najlepšie slovenské mestá súčasnosti. Mesto sa rozvíja najmä po ekonomickej stránke, nezamestnanosť je hlboko pod celoslovenským priemerom.

Počet obyvateľov je ustálený, už viac ako dve desaťročia sa pohybuje okolo 18 000. Podstatná časť obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu.

V rámci zahraničných vzťahov sú partnerskými mestami Malaciek Albertirsa (Maďarsko), Veselí nad Moravou (Česká republika), Szarvas (Maďarsko) a Žnin (Poľsko).

V posledných dvoch desaťročiach zažili Malacky pomerne výrazný rozvoj priemyselnej výroby. Po období krátkeho útlmu, kedy v Malackách zanikli, resp. utlmili svoju výrobu dovtedy významné podniky ako Závody ťažkého strojárstva, Západoslovenské nábytkárske závody alebo Liečivé rastliny, nový impulz pre malacký priemysel predstavuje automobilová výroba. Priemysel v Malackách a ich blízkom okolí je primárne orientovaný na automobilovú výrobu, resp. výrobu komponentov pre jednu z najväčších slovenských automobiliek – Volkswagen v Devínskej Novej Vsi.

Významný podiel má i drevospracujúci priemysel – v tejto oblasti treba spomenúť spoločnosť Swedwood a príbuzné spoločnosti v rámci skupiny, ktorá vyrába nábytkové komponenty pre švédsku spoločnosť IKEA. Rovnako treba spomenúť spoločnosť Pepsi ako predstaviteľa potravinárskeho priemyslu v Malackách a spoločnosť Fytopharma (bývalé Liečivé rastliny), zastupujúcu farmaceutický priemysel. Aj napriek rozvinutej priemyselnej výrobe veľká časť obyvateľov mesta pravidelne dochádza za prácou do Bratislavy.

V oblasti služieb pribudli v posledných rokoch v Malackách mnohé prevádzky, ktoré rozšírili predovšetkým ich rozsah, v menšej miere i kvalitu. Svoju pobočku v Malackách otvorila spoločnosť Tesco, svoju prevádzku tu taktiež má Billa, Lidl a Kaufland. Pri Tescu je nákupný komplex Malavia a v okolí sú situované ďalšie nákupné centrá. Sprievodným javom tohto rozvoja je úbytok ľudí v prirodzenom centre mesta a ich presun do nákupných centier na periférii – avšak toto je skutočnosť, s ktorou sa potýkajú nielen Malacky, ale i mnoho miest ako na Slovensku, tak v zahraničí.

Rovnako si treba povšimnúť aj výrazný stavebný rozvoj, nielen v centre mesta, ale i na jeho okrajoch. Pozitívnymi príkladmi sú budova podnikateľského inkubátora alebo novej základnej školy na Štúrovej ulici, tými negatívnymi pomerne veľké množstvo stavieb s diskutabilnou architektonickou a estetickou hodnotou a nerešpektujúcich priestor, v ktorom sa nachádzajú. Z rekonštrukcií treba upriamiť pozornosť na veľmi vydarenú komplexnú opravu exteriéru farského kostola a rekonštrukčné práce na Svätých schodoch vo františkánskom kostole. Rovnako bola výborne zvládnutá rekonštrukcia synagógy a čiastkové opravy v pálffyovskom zámku, ktorý je momentálne vo vlastníctve mesta. Po niekoľkých desaťročiach je opäť funkčná aj fontána v zámockom parku.

Malacky ležia v tesnej blízkosti diaľnice D2, ktorá spája Prahu a Brno s Bratislavou a v posledných rokov aj s Viedňou. O čo lepšie majú Malacky spojenie s okolitým svetom, o to komplikovanejšia je samotná dopravná situácia v Malackách, ktorej hlavným problémom je chýbajúci obchvat mesta, vyústenie diaľničného privádzača priamo v centre mesta a komplikované parkovanie.

Odvrátenou stránkou rozvoja Malaciek zostáva ekológia. Zóna C a D priemysleného parku Eurovalley, kvôli ktorému bolo odlesnené pomerne rozsiahle okolie Malaciek, je z dôvodu hospodárskej krízy v útlme a zapĺňa sa len pomalým tempom. Rovnako badateľná je i ťažba v hospodárskych lesoch v okolí Malaciek. Na druhej strane je potrebné spomenúť i aktivity, ktoré sa uskutočnili v prospech životného prostredia – rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a práve prebiehajúce budovanie a rekonštrukcia kanalizácie v Malackách.

Po období útlmu sú posledné roky v znamení rozvoja kultúrneho života v meste. Za zmienku nepochybne stojí amatérske Divadlo na hambálku, ktoré pravidelne v septembri už niekoľko rokov organizuje divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. V nedávnej minulosti prešla rozsiahlou rekonštrukciu budova malackého kina, ktoré v súčasnosti premieta i trojrozmerný obraz. Netreba zabudnúť ani na Mestské centrum kultúry v Malackách, ktoré okrem prevádzky kina a múzea organizuje i niekoľko obľúbených aktivít ako Prvomájové Malacky, Adventné Malacky alebo Kultúrne leto. Lokálni výrobcovia sa prezentujú na jarmoku Malacká šošovica.