Akadémia Gymnázia sv. Františka Assiského

Rok 2017 sa pre Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách rokom významným, jubilujúcim. Práve v tomto roku si pripomína 90. výročie založenia.

„Deväťdesiat rokov života nášho františkánskeho gymnázia nás privádza k začiatku. K tým, ktorí sú jeho noblesnou pulzujúcou históriou. Ona aj dnes nemlčí, ale kričí. Ozýva sa hlasnými príbehmi generácie múdrych starcov. Oni sú presvedčivým bohatstvom tejto školy.“

Slová Mgr. Daniela Masaroviča otvárajú publikáciu prác študentov Hľadanie svetla – venovanú významným absolventom. Práve zbierka Svetloslava Veigla Hľadanie svetla sa stala našou inšpiráciou a s myšlienkou vyjadrenia úcty k týmto osobnostiam sme spoločne opäť začali pripravovať slávnostnú akadémiu.

„So Spojenou školou sv. Františka Assiského spolupracujem veľmi rada. S láskou si spomínam na našu prvú akadémiu, ktorú sme pripravovali s Vierkou Zaíčkovou, sestričkou Martou a s Martinom Macejkom. Prvýkrát som vtedy prechádzala s Martinom historické pramene, zborníky a fotografie. Pripravili sme akadémiu pod názvom Facere et docere (správne sebe žiť a účinne aj iným osožiť). A to už je tuším sedem rokov…

Odvtedy sa pri spolupráci stretávame pravidelne. Tento rok sme pripravili akadémiu, ktorá bola zostavená z básní Svetloslava Veigla, absolventa františkánskeho gymnázia v Malackách. Dramaturgicky sme nadviazali jednak na významných absolventov školy, na kvalitu ich ďalšieho osobného i profesionálneho života, ale brali sme do úvahy pohľad a hodnoty súčasných študentov.

Verím, že sa akadémia stala priestorom pre vzájomné medzigeneračné zblíženie. K spolupráci som prizvala Lucku Nemčekovú Knéblovú , s ktorou sa mi veľmi dobre spolupracuje na javiskových choreografiách, Lenku Ballekovú, ktorej sme zverili výtvarnú stránku akadémie a s Elenkou Grmanovou, ktorá ma podržala obsahovo a ľudsky. Mimoriadne dojemnou chvíľou počas akadémie bola osobná účasť pána Ivana Budinského v predstavení, dnes 93-ročného absolventa prvého gymnázia nielen pre mňa, ale i pre decká na javisku. Práve študenti mi napísali:

Mária Húšková – Som rada, že som mohla byť súčasťou tejto akadémie. Hranie, tanec, spev.. to sú veci, ktoré milujem a napĺňajú ma. Teší ma, že sme nimi mohli ľuďom sprostredkovať, čo pokladáme za dôležité a cenné v našom živote. Z rôznych básní pána Vejgla, ktoré sme recitovali, mi najviac utkveli v pamäti verše: „Cez bôle rastu rastie vzácny kalich Pre najvzácnejší nápoj, pre ktorý vyplatí sa žiť.“

Vanesa Olexová – Som veľmi rada že som sa mohla podieľať na našej akadémii. Nielen že sme oslávili ňou 90. výročie založenia našej školy s pánom Budinským, ale stala sa z nás super partia a to je na nezaplatenie. Chcela by som sa všetkým ešte raz poďakovať za krásnu akadémiu a super zážitky.

Michal Trenčanský – Počuli sme od našich učiteľov, že ich to chytilo za srdce… myslím si, že naša akadémia naozaj to svetlo našla,  tú pridanú hodnotu nášho predstavenia…

Alžbetka Kurinová – Bolo mi veľkým potešením zúčastniť sa tejto akadémie na počesť 90. výročia nášho gymnázia. Počas nacvičovania programu sme sa nielen veľmi zblížili a vytvorili skvelú skupinu, ale osobne som si aj uvedomila ako by som mala byť hrdá na to, že môžem študovať na tomto gymnáziu, z ktorého vyšli takí neobyčajní a veľmi vážení ľudia.

Michal Kuklovský – Akadémia bola pre mňa nezabudnuteľným zážitkom najmä vďaka ľuďom, ktorí ju spolu so mnou pripravovali a aj vďaka obdivuhodnej mladíckej energii pána Budinského. Som šťastný, že som sa mohol na akadémii podieľať a už sa fakt nemôžem dočkať reprízy pre priateľov a rodičov.

Andrej Štora (technik) – Na 90. výročie založenia nášho gymnázia tak skoro nezabudnem. Najmä kvôli akadémií. Som rád že som mohol pri tom spoznať veľmi energického pána Budinského. Síce som sa moc na tom nepodieľal, ale ďakujem za tie KRÁSNE CHVÍLE S VAMI.

Barborka Pompošová – Krásny pocit byť po boku pána Budinského.. akadémia z nás spravila aj dobrú partiu… veľmi dobré zážitky máme, hlášky… veľmi dobrý pocit z potlesku a z nadšenia učiteľov… bolo to aj celkom dojímavé, ale zároveň veľmi pekne a citlivé

Dušan Daniel – Oslavy 90. výročia založenia našej školy boli výnimočné nielen pre školu, ale aj pre mňa a verím, že pre všetkých, ktorí sa na nich zúčastnili. Stála pred nami veľká výzva. Ukázať, že naša generácia je výnimočná, no podstatou rovnaká, ako bola generácia prvých študentov na františkánskom gymnáziu v Malackách. Živým svedkom je toho aj pán Budinský, ktorý sa stal pre nás veľkým vzorom a inšpiráciou. Ďakujem všetkým, s ktorými som sa mohol podieľať na spestrení programu a prípravách tejto slávnosti. Je mi cťou chodiť do školy, kde sú takí úžasní ľudia. Škola nie je budova. Je to spoločenstvo!

Lucia Valentová – Myslím, že toto 90. výročie gymnázia utkvie v pamäti všetkým zúčastnením, či už nám účinkujúcim v tohtoročnej akadémii, pretože namiesto trémy sme si vystúpenie krásne užili a utužili kolektív, ktorý sme počas poctivého nacvičovania vytvorili, ale aj divákom, od ktorých sme dostali veľmi milé spätné reakcie. Pán Dr. Ivan Budinský nám všetkým vyčaril úsmev na tvári a teraz už všetci hľadíme na našich absolventov františkánskeho gymnázia a aj na miesto, kde môžeme študovať, s oveľa väčšou úctou a hrdosťou.

Som vďačná za dôveru, ktorú mi Daniel Masarovič dal a gymnazistom za skvelý prístup počas celej prípravy.“

Beina Reifová
Foto: Miška Havrilla

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.