V tejto rubrike publikujeme články týkajúce sa osobností Záhoria, väčšinou s väzbou na Malacky a blízke okolie. Išlo o významných rodákov z Malaciek, Pálffyovcov či františkánov alebo iné osobnosti, ktoré pôsobili v regióne.

Malacký rodák Ivan Dérer

Pred 130 rokmi sa v Malackách v dome neďaleko miesta, kde zakrátko postavili synagógu, narodil jeden z najslávnejších malackých rodákov Ivan Dérer. Čítať ďalej

Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne. Čítať ďalej

Odišiel Peter Farkas-Žiška

V pondelok 9. decembra 2013 zomrel Peter Farkas-Žiška. Na začiatku milénia strávil jeden rok v Malackách. Hoci mal krátko pred tridsiatkou, bol osobnosťou. No zároveň bol (alebo stal sa) nepohodlnou osobou, ako som zistil pred chvíľou. Čítať ďalej

Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III. Čítať ďalej

Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi. Čítať ďalej

Malacký farár v polovici 19. storočia – Imrich Ostrovský

Pred 230 rokmi sa narodil niekdajší malacký farár Imrich Ostrovský, ktorý v našom meste zažil okrem všedných dní aj morovú epidémiu, návštevu kráľovského páru či veľkú revolúciu spojenú so zrušením poddanstva. Čítať ďalej

Neznámy malacký rodák František Szilányi

Pred 180 rokmi sa v malackej učiteľskej rodine narodil neskorší kňaz František Szilányi. Radí sa medzi najvýznamnejšie osobnosti Malaciek, hoci dnes je takmer neznámy. Čítať ďalej

Štefan Friedrich – maďarský minister z Malaciek

Pred 130 rokmi sa v Malackách narodil Štefan Friedrich, známy z encyklopédií ako uhorský politik a továrnik, ale aj športovec. Čítať ďalej

Páter Emanuel Cubínek

Pred sto rokmi sa na Orave narodil františkán Emanuel Cubínek, ktorý zanechal stopu v slovenskej literatúre, ale aj medzi ľuďmi na Záhorí – v Skalici a v Malackách. Jeho život ukončila ruka vraha. Čítať ďalej

Páter Vendelín Kučera

Pred 120 rokmi sa v Malackách narodil františkán Vendelín Kučera, jeden z najvýznamnejších františkánov pochádzajúcich z nášho mesta. Istý čas pôsobil aj ako malacký farár. Čítať ďalej