V tejto rubrike publikujeme články týkajúce sa osobností Záhoria, väčšinou s väzbou na Malacky a blízke okolie. Išlo o významných rodákov z Malaciek, Pálffyovcov či františkánov alebo iné osobnosti, ktoré pôsobili v regióne.

Páter Kalist Orgoň

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil jeden zo zaujímavejších františkánov svojej doby Kalist Orgoň, po ktorom je v našom meste pomenovaná ulica. Čítať ďalej

Alfréd Bollardt – Posledný z prvých

Začiatkom februára zomrel takmer 98-ročný Alfréd Bollardt – niekdajší malacký gymnazista, učiteľ a športovec, ktorý to v hokeji dotiahol až na majstra a reprezentanta Slovenska. Čítať ďalej

Výročie úmrtia Mikuláša XIII. Pálffyho

Posledný malacký Pálffy knieža Mikuláš XIII., ktorý sa v našom meste narodil v roku 1861, zomrel vo veku 74 rokov v rakúskom Marcheggu 6. marca 1935. Čítať ďalej

Príbeh Emílie Jakubcovej

Ochotnícke divadlo v Malackách má mnohých protagonistov, žiaľ, mnohí z tých, ktorých som poznal a spolupracoval s nimi, už nežijú (Gabriel Vach, Milan Drobný), dokumenty sa s odchádzajúcimi zanietencami strácajú. Keď som začal spolupracovať s MCK v oblasti histórie športu i kultúry, rozhodol som sa vyhľadať a porozprávať sa s tými, ktorí sú ešte medzi nami Čítať ďalej

Páter Hyacint Haverla

Pred 120 rokmi sa narodil neskorší františkán Hyacint Haverla, ktorý sa zapísal do malackých dejín najmä ako učiteľ a hudobník. Pôsobil tu s prestávkami viac ako štvrťstoročie. Nedeľné „hrubé“ omše, kde vystupoval spevokol a orchester pod jeho vedením, si pamätá si najstaršia generácia Malačanov. Čítať ďalej

Zberateľ a archeológ Móric Spitzer

Tento rok uplynulo 165 rokov od narodenia amatérskeho archeológa Mórica Spitzera, pochádzajúceho z Malaciek. Bol na svoju dobu výnimočným zberateľom a archeológom. Vybudoval unikátne múzeum, dodnes nezachované. Čítať ďalej

Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka. Čítať ďalej

Malacký rodák Ivan Dérer

Pred 130 rokmi sa v Malackách v dome neďaleko miesta, kde zakrátko postavili synagógu, narodil jeden z najslávnejších malackých rodákov Ivan Dérer. Čítať ďalej

Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne. Čítať ďalej

Odišiel Peter Farkas-Žiška

V pondelok 9. decembra 2013 zomrel Peter Farkas-Žiška. Na začiatku milénia strávil jeden rok v Malackách. Hoci mal krátko pred tridsiatkou, bol osobnosťou. No zároveň bol (alebo stal sa) nepohodlnou osobou, ako som zistil pred chvíľou. Čítať ďalej