Malacké kasíno

V Malackách fungovalo už v 19. storočí kasíno. Nešlo však o herňu v dnešnom význame slova, ale o klub, ktorého členmi boli muži z vyššej spoločnosti.

Náplňou činnosti klubu bola kultúra, vzdelávanie, zábava. Vzorom spolku boli zrejme podobné kluby vo väčších mestách, v našom prípade mohla byť najväčšou inšpiráciou Bratislava.

Spolok mal vlastné stanovy, schválené štátom. Július Trebišovský uvádza, že stanovy boli vydané, resp. schválené 3. januára 1892. Predsedom v čase schválenia stanov v roku 1892 bol Ľudovít Eremit a dr. Emil Révész. Mená v Malackách dnes neznáme. Malackú honoráciu z tej doby ešte nemáme zmapovanú, ale zdá sa, že prvý mal niečo do činenia so stavebníctvom, druhý s právom.

MP-kasino03

Pečiatka malackého kasína

Prvé valné zhromaždenie spolku bolo podľa Trebišovského už v marci 1881, predsedom sa vtedy stal hlavný slúžny Augustín Nagy, tajomníkom advokát dr. Samuel Lichtenstein a správcom Eduard Szladits. V štátnom archíve vo fonde hlavného slúžneho z roku 1881 sa zachovala pozvánka na valné zhromaždenie spolku, ktoré sa malo konať 11. decembra. Pozvánku podpísal práve Nagy, uvedený ako podpredseda.

Kasíno malo prenajaté priestory v zájazdnom hostinci Christena (neskorší Bersón) oproti kláštoru. Spolok mal vlastnú knižnicu a čitáreň. Odoberal viaceré maďarské a nemecké časopisy. Niektoré z nich sa zviazané zachovali a sú uložené v archíve MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera.

MP-kasino02

Hostinec, ktorý bol sídlom spolku

Rovnako sú v archíve zapísané listy a zápisnice zo zasadnutí výboru spolku. Sú písané v maďarčine, zatiaľ nie sú preložené a spracované. Posledný dátum, ktorý je v uvedených materiáloch spomenutý, je rok 1906. Či pokračovala činnosť spolku aj po tomto roku, nevieme.

MP-kasino05

Štítok označujúci obálku knihy zápisníc malackého kasína

Spolok si každoročne spomedzi členov volil predsedu, podpredsedu, tajomníka, knihovníka, právneho zástupcu a správcu domu. Medzi členmi spolku sa vyskytovali najmä maďarskí úradníci, ale aj slovenské mená Karol Kučera a Michal Kučera, farári Štefan Čulen a Jozef Kováč, advokáti Karol Boor, Jozef Dérer, Dionýz Feja. Členmi boli aj staviteľ Ján Terebessy, lekárnik Ján Friedrich, pálffyovský správca Ivan Prenoszil, židovskí obchodníci Pisskovci, Spitzerovci a mnohí ďalší. V roku 1886 bol ako čestný predseda uvedený knieža Mikuláš XIII. Pálffy.

MP-kasino06

Výynamní predstavitelia spolku – zľava Augustín Nagy, Emil Révész a Pavol Bacsák

Archívne materiály poskytujú niekoľko desiatok strán informácií. Po preložení budú významným zdrojom, prispievajúcim k poznaniu našej lokality na prelome 19. a 20. storočia.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.