Rok 2008 v Malackách (1)

mival.jpg

 

Urobiť krátku rekapituláciu na konci roku patrí k zažitým tradíciám a urobil som ju na mojom pracovisku, v kolektíve ktorý už roky vediem, urobil som ju na stretnutí horolezcov nášho klubu (aj na stránkach MP) a zajtra ma ešte čaká rozlúčka s divadelníkmi z Hambálku. Naše posledné zastupiteľstvo ukončila každoročná prezentácia primátora. Takže tie oficiálne bilancie mám za sebou. Ale aký bol rok 2008 vo vzťahu k Malackám pre mňa osobne?

Ako najdôležitejšie ma napadá zhodnotiť to, čo sa udialo v meste v oblasti životného prostredia. Už počiatkom roka som sa vzdal predsedníctva v komisii životného prostredia a územného rozvoja, nakoľko sa mi opakovane stávalo, že názory, ktoré som prezentoval v mestskej rade boli prijímané síce pozitívne, ale výsledné hlasovania v zastupiteľstve, alebo praktické kroky mestského úradu boli úplne opačné. Nemohol som sa zbaviť pocitu z dvojakej hry a tichej podpory Mesta smerom k investorom a uprednostňovaniu ich individuálnych zámerov pred ochranou životného prostredia a záujmu väčšiny občanov. Tak tomu bolo v prípade súhlasu, aby sa priemyselná činnosť rozšírila mimo už vyčlenené zóny a aby napriek masívnemu odlesneniu v zóne C stále hrozili ďalšie a ďalšie výruby. Pritom doterajším výsledkom boomu v „Zlatom trojuholníku“ je prázdne „céčko“ a pomalý postup v budovaní golfového ihriská v zóne D. V zóne E pred Pl. Štvrtkom sa zatiaľ tiež darí iba agátom. Je to len dôsledok finančnej krízy, alebo aj nekritického optimizmu manažérov a projektantov?

V meste sa dokončila druhá strana Záhoráckej ulice a ul. Kostku smerom ku kinu. Rekonštrukcia chodníkov, osvetlenia, zelene a celková filozofia kopíruje prvú etapu, čo je viac-menej logické. Ale pár nezmyslov, ktoré sa neosvedčili v prvej fáze sme si mohli odpustiť. Napr. nemožné stojany na bicykle, predimenzovaný počet lavičiek a pod. Zasadené stromy bez opôr sú permanentne ohrozené zo strany vandalov, kryty na smetné koše budú aj tu čoskoro poprehýbané a osvetlenie v chodníkoch čaká osud toho, ktoré už ledva funguje na strane oproti Daňovému úradu. Nové budovy, ktoré na Záhoráckej vyrástli nerešpektujú výškové regulatívy ani okolitú architektúru a len dokresľujú nekoncepčnosť vo výstavbe Malaciek a silu investorov presadiť si svoje.

Kláštorný parčík stále nemá oku lahodiaci trávnik a boj s burinou musí pokračovať aj v nasledujúcom roku. Plány na ďalšiu rekonštrukciu boli verejne prezentované a pripomienkované a snáď raz povedú k lepšiemu vzhľadu parčíka, s fontánou a doplnenou zeleňou.

Na druhej strane sa podarilo aj pár pozitívnych vecí, napr. že mestské lesy Vampil majú hospodára a v novom LHP sa bude menej preferovať produkčná funkcia lesa a väčšou mierou sa bude zohľadňovať ekologické hľadisko najmä vo vzťahu k starým dubovým porastom, k nezalesneným čistinám, k živočíchom a rastlinám. Snáď sa postupne podarí Vampil vyčistiť a transformovať na prímestský lesopark. Esteticky sa upravilo aj okolie OD Jednota, teda mám na mysli zeleň a zábradlia, ktoré regulujú pohyb občanov. V žiadnom prípade to neplatí na budovu nalepenú na „červený obchoďák“. Vysadilo sa mnoho stromov po meste aj v krajových častiach, ktoré ale následky marcovej víchrice Ema tak skoro nenahradia. Vtedy popadali na večnú škodu tie najväčšie stromy v meste aj v Zámockom parku. V minulom roku sa zrekonštruovala Továrenská ulica a urobil sa aj pokus o prvý cyklochodník. O skúsenostiach s ním som písal na stránkach MP podrobnejšie nedávno.

Pozitívom je určite snaha viac zapojiť občanov do tvorby koncepcií a plánov Mesta – okrem spomenutej debaty okolo Kláštorného parčíka to platí aj pre vnútroblok na Partizánskej, besedu o budúcnosti kaštieľa, riešenie sídliska Juh a v neposlednom rade aj nedávne stretnutie občanov k výstavbe domov pri diaľnici (Olšiny). Dúfam, že spätná väzba a vyslané signály sú pre pracovníkov MsÚ dôležité a nadchádzajúci rok 2009 bude v tomto smere lepší ako tento starý. Všetkým spoluobčanom to zo srdca želám!

RNDr. Milan Valachovič, CSc., poslanec mestského zastupiteľstva

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.