Pred 90 rokmi začalo líčidlo americké obsadzovať Záhorie. Zamyslenie nad jedným jubileom

Úvod

V auguste 2016 sme si v botanických kruhoch pomyselne pripomenuli 90. výročie od prvého zaznamenaného splanievania líčidla amerického na Záhorí. Nie je však čo oslavovať. Ako mnohé iné, aj toto výročie by malo byť pre nás mementom, že aj dobre mienené veci sa ľuďom môžu vymknúť spod kontroly, a že veci vyzerajúce spočiatku neškodne a lákavo sa môžu zvrtnúť na kalamitu, ktorú už nie je možné zastaviť a jej škody odčiniť.

Líčidlo americké (vedeckým menom Phytolacca americana L.) je rastlina pôvodná v Severnej Amerike. V priebehu novoveku bola vplyvom ľudských aktivít zavlečená do desiatok štátov na piatich kontinentoch. Jedným z jej náhradných domovov sa stalo aj Slovensko a v rámci neho predovšetkým Záhorie, kde sa táto statná bylina hojne rozšírila v priebehu necelého storočia. Z lesov vytlačila viaceré naše pôvodné druhy a zmenila vzhľad krajiny. Za jej rozšírením na Záhorí sa však neskrývajú ani Američania (ktorí sa tu občas ukážu na vojenských manévroch), ani utečenci (využívajúci záhorský úsek diaľnice D2 ako jednu z migračných trás Európou). Za jej rozšírením a nenávratnými škodami na našej prírode si môžeme my sami, Slováci.

mp-licidlo-americke01

Dospelý jedinec líčidla amerického 

Opis rastliny

Líčidlo americké je trváca bylina, vysoká 50 až 250 cm. Má mohutný drevnatý a repovito zhrubnutý podzemok, z ktorého vyrastá jedna až 15 dutých býľ. Na byli vyrastajú stopkaté, 6 až 18 cm dlhé, celistvookrajové listy.

mp-licidlo-americke02

Mladé jedince líčidla amerického. O niekoľko týždňov po vyklíčení prerastú okolité byliny.

mp-licidlo-americke03

Zhrubnutý koreň majú už mladé rastliny.

Charakteristickým znakom druhu sú kvety rozkvitajúce koncom leta (v júli až septembri) a plody zoskupené v 7 až 19 cm dlhých strapcoch. Kvety sú biele až ružovkasté a v ich strede sa vyvíjajú plody, ktorých vzhľad sa postupne mení. Pred dozretím sú zelené a rozčlenené na 10 častí (plodolistov obsahujúcich zárodky semien). Neskôr tieto časti plodu splynú do celistvej čiernej bobule s priemerom 7 až 8 mm. Po vyschnutí dužiny sa pôvodne celistvá bobuľa opäť zmení na 10 jednosemenných, priečne oddelených, častí.

mp-licidlo-americke04

Strapec kvetov s postupne sa vyvíjajúcimi plodmi (hore) a strapec dozrievajúcich plodov (dole). (Smer vývinu a dozrievania plodov je v rámci súkvetia z vrcholu k báze, resp. na uvedených obrázkoch sprava doľava).

Pôvod

Líčidlo americké pochádza z východnej časti USA. Zámerným pestovaním sa druh postupne aklimatizoval v strednej a západnej časti Severnej Ameriky, v Južnej Amerike, Afrike, Európe, Ázii, Austrálii a na Novom Zélande. Do Európy sa dostal okolo roku 1650 a dnes je zdomácnený na väčšine kontinentu.

Využitie

V Európe sa druh pestoval hlavne pre zrelé bobule, ktorých šťava sa používala na prifarbovanie vína nižšej kvality a cukroviniek. Ako farbivo využívali bobule líčidla už pôvodní obyvatelia Ameriky a neskôr sa fermentáciou jeho šťavy vyrábal aj atrament na písanie. O farbiacich schopnostiach plodov sa môžeme nedobrovoľne presvedčiť aj sami, keď v čase ich zrelosti prejdeme porastom líčidla: na oblečení nám zostanú škvrny, ktoré je ťažké odstrániť.

mp-licidlo-americke05

Zrelé bobule

Líčidlo americké je taktiež zaujímavou ozdobnou rastlinou a dodnes ho ľudia pestujú v záhradkách pred domami a panelákmi. Krása líčidla má však aj svoju odvrátenú tvár. Rastliny obsahujú viacero toxických látok a požitie koreňov, byle, starších listov alebo semien môže spôsobiť otravu zvierat aj človeka. Príznakmi otravy sú okrem iného potenie, pálenie v ústach a krku, zvracanie, krvavá hnačka, rozmazané videnie. Vzácne môže nastať bezvedomie až smrť. Na druhej strane mladé alebo opakovane prevarené listy a výhonky rastlín sa využívali ako šalátová zelenina a výťažky z rastlín v malých množstvách slúžili na liečivé účinky. Druh je i dnes objektom farmaceutického výskumu, a to kvôli perspektíve liečby viacerých chorôb, vrátane rakoviny.

Rozšírenie na Slovensku

U nás sa líčidlo americké pôvodne pestovalo len v záhradách na farbiarske a okrasné účely. Postupne sa však jeho semená začali spontánne rozširovať do okolia a splanievať vo voľnej prírode. K rozširovaniu druhu významne prispel človek aj tým, že časti rastlín vyhadzoval na skládky odpadu za intravilány obcí, kde druh (z podzemkov alebo semien) vyrástol a postupne kolonizoval okolité porasty.

mp-licidlo-americke06

Nelegálne skládky odpadu a navážok záhradného odpadu bývajú jednou zo vstupných brán v šírení nepôvodných rastlín do voľnej prírody (príklad z Plaveckého Štvrtka).

Druh najlepšie prosperuje v teplých oblastiach na polozatienených biotopoch s piesočnatými a nevápenatými pôdami. Optimálne podmienky v rámci Slovenska našiel najmä na Záhorí a tu sa aj najmasovejšie rozšíril. Nájsť ho môžeme v riedkych lesoch a na ich okrajoch, na rúbaniskách, v opustených viniciach, na zboreniskách a na rôznych iných poloprirodzených stanovištiach.

mp-licidlo-americke07

Rozšírenie líčidla amerického na Slovensku podľa práce Letza z roku 2012

mp-licidlo-americke08

Jesenný vzhľad rastlín pri Šaštíne. Vplyvom prvých mrazov sú nadzemné časti zaschnuté a listy a konce býľ ovisnuté nadol. Rastliny tak pripomínajú strašiaky. V nasledujúcom roku z podzemkov vyrastú nové rastliny.

Rozšírenie na Záhorí

Prvý údaj o splanievaní líčidla amerického na Záhorí pochádza z roku 1926. V oblasti medzi Záhorskou Vsou a Jakubovom ho zbieral Klement Ptačovský a doklad o tomto náleze je uložený v herbári Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Miest splanievania druhu bolo určite niekoľko a uvedená jakubovská lokalita bola len jednou z viacerých.

mp-licidlo-americke09

Ptačovského herbárová položka z roku 1926 zo Záhoria uložená v herbári SAV.

Postupne sa druh rozšíril takmer na celé územie Borskej nížiny, ako aj do lesov bratislavského lesoparku. Na Záhorí rastie najmä v borovicových lesoch na pieskoch, na jednotlivých lokalitách často v tisícových porastoch.

mp-licidlo10

Porovnanie rozšírenia líčidla amerického na Borskej nížine a v Bratislavskom lesoparku pred 90 rokmi (vľavo) a dnes (vpravo). (Prítomnosť výskytu je zaznamenaná v sieti štvorcov používaných pri európskom mapovaní druhov.)

Negatívne vplyvy

Druh svojou bohatou podzemnou, ale aj nadzemnou biomasou zaberá priestor našim pôvodným a konkurenčne zväčša slabším rastlinám, oberá ich o živiny a svetlo. Ochudobňovaním spoločenstiev o pôvodné druhy vplýva nepriamo líčidlo americké negatívne aj na živočíchy a rôzne mikroorganizmy, ktorých život je spojený s našimi rastlinami: opeľovače prichádzajú o nektár, hmyz vyvíjajúci sa v listoch stráca priestor na vývoj, bylinožravce a všežravce majú menej potravy a pod. Invázne rastliny takto narúšajú rovnováhu a funkcie celých ekosystémov. Ich negatívne vplyvy sú aj estetické, nakoľko často menia vzhľad lesov, resp. prírody všeobecne.

Desaťtisíce jedincov líčidla amerického roztrúsených v súčasnosti na Záhorí vytvárajú každoročne stovky tisíc semien, ktorými postupne posilňujú svoje populácie. Takéto masové invázie nie je už žiaľ, možné zastaviť reálnymi finančnými prostriedkami ani ľudskými kapacitami. Nezostáva nám nič iné, len sa s nimi zmieriť a tam, kde náprava ešte možná je, vziať si poučenie do budúcnosti.

mp-licidlo-americke11

Mnohopočetná populácia líčidla, ktorá každoročne posilňuje svoje stavy.

Záver

Uvedený príbeh líčidla amerického na Záhorí je len jeden z mnohých, ktoré zdokumentovali botanici, mykológovia a zoológovia študujúci biologické invázie na Slovensku. Podobne sa u nás správajú desiatky ďalších nepôvodných druhov rastlín, húb a živočíchov. Mnohé z nich spôsobujú alergie ľuďom, otravy dobytka, znižujú hospodárske výnosy a pod. Výsledkom je, že našim deťom už nevieme zanechať krajinu, aká tu bola v minulosti. Môžeme im zanechať len spomienky a fotky, ako to kedysi v našich — vrátane tých záhorských —lesoch vyzeralo…

mp-licidlo-americke12

mp-licidlo-americke13

Záhorské lesy kedysi a dnes

Použitá literatúra

Letz D. R. (2012): Phytolaccaceae R. Br. Líčidlovité. In: Goliašová K., Michalková E. (eds): Flóra Slovenska VI/3. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, p. 28-37.

3 komentárov
 1. alena
  alena hovorí:

  Konečne niečo o líčidle am. na nete! O jeho výskyte na Slovensku atď. Chodievam do lesa nad Krasňanmi a sú tam už celé „pasienky“. Iba občas rastie pri značenom chodníku, takže je stále pre bežných rekreujúcich sa bratislavčanov neznáme.

 2. alena
  alena hovorí:

  Dobrý deň,
  hľadám informácie o prípadných škodcoch líčidla. Mám nejaké pozorovania a možných „predátorov“ vrátane ucholakov a niektorých asi bežných húseníc (nie som entomológ). Pozorovali ste a určili pôvodcu nejakých deformácií na listoch, požeru atď.? Budem vďačná za akúkoľvek info. Venujem sa amatérsky klčovaniu líčidla v okolí Bratislavy. Ďakujem.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.