Pálffyovské tehly v Malackách

Prinášame prehľad značiek používaných na pálffyovských tehlách v Malackách. Zároveň článok ukázuje príklady objektov, kde sa dané tehly našli. Využili sme aj informácie z galérie tehál Laterárius a stránky Tehlárium, obrázky sú z našich zdrojov. Keďže archívny výskum nedospel do takého štádia, aby sme mohli značky jednoznačne zaradiť, zostáva nám interpretácia podľa iniciálok – a teda ide väčšinou len o dohady. Čas ukáže, či a nakoľko sme predpokladali správne.

V každej z uvedených tehál značka (skratka) pozostáva z dvoch až štyroch písmen, pričom vždy je súčasťou písmeno P (Pálffy). Ak začína písmenom C, považuje sa to za skratku grófskeho titulu (comes = gróf). Tento titul používali od 17. storočia všetci členovia rodu. V malackej línii by používanie, ak rátame s hlavou (línie) rodu, malo končiť v prvých rokoch 19. storočia.

Tehly
Pálffyovské tehly so značkami sa ukazujú pri mnohých zbúraných stavbách v meste
(Foto Martin Macejka)

Ak začína písmenom F, predpokladáme kniežací titul (po nemecky Fürst znamená knieža). V tom prípade by išlo o malackú líniu Pálffyovcov, zahŕňajúcu panstvá Plavecké (resp. veľkostatok Malacky), Devínske panstvo a panstvo Bátorove Kosihy. Maďarskou alternatívou by bolo začiatočné písmeno H (herczeg = knieža). V tom prípade by tehly pochádzali z obdobia od začiatku 19. do začiatku 20. storočia. 

Niektorí uvažujú aj o nemeckom pôvode písmena H (Herrschaft = panstvo). Tretie písmeno by malo označovať hlavu (línie) rodu, teda vlastníka tehelne. Prípadne miesto, kde sa tehelňa nachádzala. Ukážeme si to na konkrétnych príkladoch tehál, ktoré sa našli v Malackách.

Tehelniam v Malackách sme sa venovali v samostatnom článku, priradiť ich ku značkám (aspoň niektorým) však nie je v tejto chvíli možné.

Grófske pálffyovské tehly

CIP

Zrejme odvodená od grófa Jána Pálffyho (Comes Ioannes Pálffy). Keďže nositeľov tohto mena bolo viac, rôzne verzie sa vyskytujú na viacerých pálffyovských panstvách. Ak predpokladáme, že tehly nevozili spoza Karpát, mohli by sme predpokladať 17. storočie a éru Jána III.Antona Pálffyho, ktorý zomrel v roku 1694 a ktorého srdce je v Malackách uložené dodnes.  Tehlu sme našli v objekte pálffyovského zámku v Malackách.

Pálffyovské tehly
Pálffyovské tehly so značkami FIP a CIP
(Foto Martin Macejka)

CNP

Tehlu so značkou CNP sme našli v Malackách na starom cintoríne. Mohlo by ísť o obdobie grófa Mikuláša V. (1706-1732) alebo Mikuláša VIII. (1732-1773). Skratka zrejme vychádza z latinského Comes Nicolaus Pálffy

Tehla CNP, Malacky
Tehla so značkou CNP
(Foto Martin Macejka)

CPK

Našli sme ju v malackom Čiernom kláštore. Inú verziu tejto tehly s totožnou podobou značky, ktoré sa našli v Bratislave, nájdeme v Tehláriu. Ak predpokladáme pôvod v Malackách, mohlo by ísť o “grófsku éru” neskoršieho kniežaťa Karola IV. Hieronyma Pálffyho, teda prelom 18. a 19. storočia. Ale s veľkým otáznikom, pretože Karolovi sa prisudzuje tehla CCP. 

Tehla CPK
Pálffyovská tehla so značkou CPK
(Foto Martin Macejka)

CCP

Malo by ísť o skratku comes Carolus Pálffy (gróf Karol Pálffy). V rôznych verziách sa vyskytuje na pálffyovských panstvách na území Bratislavy a v Dunajskej Strede

Tehla CCP, Malacky
Pálffyovská tehla so značkou CCP zabudovaná v stene
(Foto Katarína Buffová)

Kniežacie pálffyovské tehly

FIP

Knieža Jozef III. Pálffy (Fürst Iosef Pálffy). Išlo o syna kniežaťa Karola Pálffyho, ktorý bol hlavou malackej línie v období 1816-1827. Tehla sa našla aj v Plaveckom Podhradí.V zrkadlovo obrátenej podobe sa vyskytuje aj na inom pálffyovskom panstve – v Bátorových Kosihách.

Obrázok tehly je vyššie alebo na stránke Tehlárium.

FAP

Mohlo by ísť o obdobie kniežaťa Antona Pálffyho (Fürst Anton Pálffy), teda roky 1827-1879. V tom prípade by písmená FAP znamenali nemeckú skratku Fürst Anton Pálffy (knieža Anton Pálffy). V Malackách sa našla napríklad v jávorovskom dome a v zámku. Okrem Malaciek sa našla aj v Suchohrade

Zaujímavosťou je, že sa zachovali aj alternatívne tehly – písmená FAP sú v jednom riadku a pod tým v strede menšie písmeno R, v inom prípade H. Predpokladáme, že doplnené písmeno označovalo lokalitu (napríklad R – Rohrbach/Rohožník, H – Hausbrunn/Hasprunka-Studienka). 

Tehla FAP
Pálffyovské tehly so značkou FAP
(Foto Martin Marek)

Mladšie pálffyovské tehly

HP

Išlo o všeobecné označenie knieža Pálffy (herczeg Pálffy) alebo panstvo Pálffy(ho) (Herschaft Pálffy). Tehla je pravdepodobne z 19. storočia, rovnako ako tie, ktoré nasledujú nižšie.

Vyskytujú sa aj alternatívy s totožnou verziou značky – doplnené jedným alebo dvoma krížikmi, prípadne srdcom po stranách značky. Všetky sa našli v Malackách, prípadne okolo Malaciek. Zaujímavá je napríklad Vysoká pri Morave – bola súčasťou pálffyovského stupavského panstva, kým neprešlo do rúk Károlyiovcov. Ak pochádza z nasledujúceho obdobia, mohla byť do obce dovezená.

Pálffyovská tehla HP, Malacky
HP – pálffyovská tehla
(Foto Katarína Buffová)

HPM

Najčastejšia tehla, ktorú sme našli v Malackách. Predpokladáme, že skratka skrýva slová herczeg Pálffy Miklós alebo herczeg Pálffy Malaczka. Teda knieža Mikuláš Pálffy alebo knieža Pálffy Malacky. Tehla z nášho regiónu má viaceré alternatívy, rozloženie písmen je rovnaké – v jednom rade sú písmená H a P, medzi tým je nižšie položené tretie písmeno – v tomto prípade M. Tehla sa našla vo viacerých domoch v centre Malaciek, ale napríklad aj na bývalej píle pri železnici.

Tehla HPM
Tehla so značkou HPM
(Foto Martin Marek)
Pálffyovské tehly so značkou HPM
(Foto Martin Macejka)

HPR

Obmena variantu uvedeného vyššie. Ak by písmeno H označovalo knieža (herczeg), v tom prípade písmeno R nebude Rudolf ani iné krstné meno. Kniežatá z pálffyovského rodu mali totiž len tieto mená: Karol, Jozef, Anton, Mikuláš a Ladislav. V tom prípade sa javí ako pravdepodobné, že bude označovať lokalitu – buď obec (napríklad Rohožník, v nemčine Rohrbach v maďarčine však Nádasfö) alebo iné miesto (napríklad Rakárňa). 

Našla sa aj v Ludaniciach v topoľčianskom okrese, zrejme dovezená.

Tehla HPR
Tehla HPR
(Foto Martin Marek)
Tehla HPR
Iná verzia tehly HPR
(Foto Katarína Buffová)

HPK

Písmeno K môže označovať lokalitu, napríklad Kuchyňa (Konyha). Tehla s rovnakou značkou sa vyskytuje aj v obmenách. Obdobie vzniku bude rovnaké.

Tehla HPK
Tehla so značkou HPK
(Foto Martin Marek)

HPH

Ak písmeno H označuje miesto tehelne, mohlo by ísť o Studienku (Hausbrunn/Hasprunka). 

Tehla HPH
Tehla HPH (Foto Martin Macejka)

HPG

Písmeno G môže označovať napríklad obec Gajary. Tehlu sme na šli v Malackách v jednom zo starších domov na Záhoráckej ulici. Aktuálne v fotoarchíve nemáme fotku takejto tehly, rovnako sme ju nenašli na internete. 

VP

Tehla sa vyskytuje v Malackách, našli sme ju aj v rámci jedného Pálffyovského objektu na Rádku. Ale interpretovať ju si netrúfame.

Tehla so značkou VP
(Foto Martin Macejka)

Iné pálffyovské tehly súvisiace s Malackami

V tejto časti uvedieme ešte niekoľko ďalších tehál, ktoré podľa skratiek môžu mať súvislosť s Pálffyovcami v Malackách. Poznáme ich však len z literatúry, resp. internetových katalógov.

HPA

Tehla s vyrazenými písmenami, pravdepodobne z polovice 19. storočia – Herczeg Pálffy Antal (knieža Anton Pálffy). 

AHP

Takúto tehlu poznáme len podľa značky. Ak sa aj líši od predchádzajúcej, mala by skratka ukrývať rovnaké údaje.

HPP

Písmo rovnako rozložené ako pri variantoch HPM a podobne. Je otázne, či išlo v strede cielene o písmeno P alebo o písmeno R, ktoré sa “nepodarilo”.

MP

Tehla sa spomína v jednej zo štúdií. Mala by označovať Mikuláša Pálffyho. 

Tehly so značkou HP v iných lokalitách

Na doplnenie uvedieme, že podľa citovanej galérie tehál sa značky HP (v inej podobe) vyskytujú aj na tehlách mimo malackého regiónu. V Pezinku, Senici, Moravskom Sv. Jáne, Trenčíne, Šamoríne, pri Leviciach atď. Spravidla nejde o pálffyovské tehly a skratka označuje iných vlastníkov alebo lokality.

Zdroje:

  • http://www.laterarius.sk/stranky/register-tehliarskych-znaciek/galeria-tehal.php
  • http://www.tehlarium.eu/
  • Čurný, Marián. Staré názvy tehelní. In Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku, Supplementum 3, Zborník SNM-Archeológia. Bratislava, s. 105- 136 (https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/supplenenta/3/13_Curny_Stare_nazvy_tehelni.pdf?5936ac8f09258)
  • Čurný, Marián – Jelínek, Pavol. Tehliarstvo na Záhorí. In Archeologia technica: zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 20, Brno 2009, s. 81-128. (http://archeologiatechnica.cz/sites/default/files/2019-01/at_20_10.pdf)
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.