Genius loci (33) – Vila doktora Rosináka

Jedným zo starších domov v Malackách je niekdajšia prvorepubliková vila, ktorá pôvodne patrila lekárovi dr. Alexandrovi Rosinákovi. Slúžila ako ambulancia a byt. Neskôr v nej sídlili detské jasle, knižnica a naposledy predajňa elektroniky. Dnes už budova nepripomína svoj pôvodný vzhľad a účel. Pozrieme sa na ňu bližšie.

Vývoj do začiatku 20. storočia

Kedysi boli Malacky sústredené okolo hlavnej cesty, pri ktorej boli z oboch strán domy, za nimi dvory a záhrady – na severnej strane siahali záhrady bežne po dnešnú ulicu 1. mája. Zahusťovanie výstavby a zmenšovanie záhrad sa začalo v druhej polovici 20. storočia a pokračovalo dvoma etapami výstavby bytoviek Malého námestia. 

Dom, ktorému sa venujeme v tomto článku, bol postavený v záhrade patriacej k domu na Záhoráckej ulici. Išlo o krajný dom na hlavnej ceste a tak sa postupne v priebehu desaťročí celá parcela premenila na stavebné pozemky. 

Dom Rosenákovcov a Bersón
Pohľad z veže Čierneho kláštora okolo roku 1900. Rohový dom Žigmunda Rosenáka je druhý zľava. Časť parcely, ktorá bola vtedy nezastavaná, je vidieť vpravo v strede. Práve tam neskôr postavil vilu jeho zať MUDr. Alexander Rosinák
(Foto archív M. Macejku)

Tento rohový dom vlastnil v roku 1858 židovský občan Samuel Leopold Spitzer. Dom bol veľký a z katolíckych matrík vyplýva, že v tej dobe – až do konca 19. storočia – bývalo v dome viac obyvateľov, nájomcov, vrátane úradníka Karola Szuppera. Okolo roku 1900 kúpil dom židovský obchodník Žigmund Rosenák s manželkou Jozefou Bergerovou. Mali minimálne tri dcéry. Staršia z nich Terézia sa vydala za Emila Graba a v medzivojnovom období bývala v rodičovskom dome. Mladšia dcéra Cecília sa vydala za lekára Alexandra Rosináka (išlo o podobné mená, nie úplnú zhodu). Práve oni si v záhrade rodičovského domu postavili vilu, ktorá je predmetom tohto článku. Tretia dcéra Helena zrejme v Malackách nebývala.

Grabovci neskôr odišli do USA a rodičovský dom na rohu Záhoráckej ulice mal iné využitie. Zbúrali ho v súvislosti s rozširovaním dnešnej križovatky.

Vila doktora Rosináka v Malackách
Letecký záber z 30. rokov 20. storočia. Vila Rosenákovcov už stála.
(Foto: archív M. Macejku)

Vila doktora Rosináka

V medzivojnovom období sa parcely vo vlastníctve Rosenákovcov stali stavebnými pozemkami. Na jednej z nich si postavil dom miestny lekár a zať Rosenákovcov MUDr. Alexander Rosinák. Išlo o modernú dvojpodlažnú vilu, obsahujúcu ambulanciu s príslušenstvom a priestory na bývanie.

Pôdorys domu mal rozmery 16×12 metrov. Pozostával z ordinácie, čakárne a štyroch izieb a ďalších priestorov. Budovu projektovala miestna firma Stern a Blaško, ktorá vzápätí stavbu realizovala. Stavba prebiehala v priebehu jari a leta 1932. Kolaudácia bola v septembri toho istého roka. Ulica niesla názov Tyršova, neskôr Sokolovská (oba názvy odkazovali na telovýchovnú jednotu Sokol), dnes Sasinkova.

Manželia Rosinákovci bývali vo vile do druhej svetovej vojny. Vojnu prežili, po jej skončení odišli do USA. 

Vila doktora Rosináka, okolo 1990
Vila z dvora počas návštevy príbuzných Rosinákovcov z USA okolo roku 1990
(Foto: Mike Garet)

Ďalší vývoj

Podrobné informácie o zmene vlastníkov nemáme, ale pravdepodobne v 50. rokoch bola budova poštátnená. Istý čas sa využívala ako detské jasle, neskôr v nej sídlila mestská knižnica. Kultúrnym účelom slúžila ešte začiatkom 90. rokov. Potom sa budova v rámci reštitúcie dostala do súkromných rúk. Okolo roku 2000 sa stala na niekoľko rokov sídlom obchodu s elektronikou. V posledných rokoch bola budova opustená a aktuálne prebiehajú úpravy na nové využitie.

Dom doktora Rosináka
Opustená budova v uplynulých rokoch
(Foto Martin Macejka)
2 komentárov
  1. Anonym
    Anonym hovorí:

    Dobrý deň, teší ma ako rodáčku z Malaciek, že sa venujete ich histórii. Do tejto vily som chodila ako malá do jaslí, bolo to cca v roku 1955 a boli tam aj týždenné jasle. Keďže sme v tom čase bývali na už zbúranej hájovni Červený kríž medzi Malackami a Studienkou, chodila som práve do týždenných jaslí, lebo ma rodičia nemohli každý deň nosiť do jaslí. Autobusy vtedy premávali ta 2 x za deň. Niekde mám aj foto ako sedíme na schodoch. Je to milá spomienka.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.