Regio pompa

Čaká nás divadelná paráda REGIO POMPA

Niektoré nápady ostávajú v polohe túžob, prianí, možností a niektoré sú s chuťou uchopené a stanú sa skutočnosťou. Myšlienka je zrazu dielom, vynálezom, či podujatím – ako v našom prípade.

Divadelníčky Beina Reifová a Zuzana Pucherová sa stretli na Zúbkových prameňoch 2022 u bývalej divadelníčky Katky Habovej a unisono sa zhodli: urobíme detskú divadelnú  prehliadku! Hneď oslovili okoloidúcu divadelníčku Adrianu Vallovú, ktorá pridáva do zostavy Simonu Dermekovú. Práve prichádzajúca Betka Šurinová bola ideálnou do pätice. A tak to začalo.

Vzácnosť chvíle ale nastala, keď úmysel dostal meno, vtedy sa všetko stalo prvýkrát skutočnosťou. REGIO POMPA, regionálna paráda… Stano Bellan, Rozália Habová, Peter Holenka stoja za vizuálom a Rasťo Král je stvoriteľom hymny prehliadky.

Organizátormi sú CVČ Malacky, OZ Čisté srdce z Veľkých Levár, OZ FALANGÍR z Kostolišta a ZUŠ Malacky. Partnermi festivalu sú mesto Malacky, obce Veľké Leváre a Kostolište, MCK Malacky, Malacké pohľady oz, Mattoni 1873. Generálnym partnerom je MAS Dolné Záhorie. Ďakujeme.

Ku spolupráci boli prizvaní odborní garanti festivalu – profesionálni herci, tanečníci, speváci, bábkoherci aj dramaturg. Boli oslovené inštitúcie, organizácie, médiá… Prípravy na festival vrcholia, všetko je na sociálnych sieťach, plagáty visia po celom Dolnom Záhorí.

Program prehliadky je bohatý. Okrem predstavení aj tvorivé dielne, diskusie, hodnotiace semináre, či podvečerná DIV KA – divadelná kaviareň so živou hudbou  zuškárov a cvečkárov na terase. Slávnostné otvorenie festivalu bude 24. júna 2022 o 17 h. v kine v Malackách, a po ňom už na divákov čaká hlavný program.

Svoje predstavenia odohrajú detskí a mládežnícki herci z divadelného štúdia CVČ Malacky, herci LDO ZUŠ Malacky, z Divadla FALANGÍR z Kostolišťa a z Divadla z domčeka z Veľkých Levár.


Prečo divadelná prehliadka a aké sú motivácie organizátorov nám prezradili členky organizačného tímu: Beina Reifová, Zuzana Pucherová, Alžbeta Šurinová, Adriana Vallová a Simona Dermeková.

Alžbeta Šurinová
Alžbeta Šurinová

Alžbeta Šurinová, Centrum voľného času Malacky

Prečo festival? Myšlienka divadelného festivalu ma oslovila  práve preto, že po pandémii bolo nutné aktivizovať detí a vytvoriť im priestor pre sebarealizáciu.

Takýto typ podujatia v Malackách  ešte nebol. Chceme vytvoriť priestor pre zapojenie širokej skupiny detí z regiónu Dolné Záhorie.

Spojili sme sa štyri organizácie a pripravili sme nultý ročník ako základ pre budúci festival. Dúfame, že sa myšlienka ujme, bude sa páčiť a festival sa vydarí.


Simona Dermeková
Simona Dermeková

Simona Dermeková a Adriana Vallová, ZUŠ Malacky

Naša divadelná prehliadka vznikla spontánne. Prvé slová, nápady, predstavy sme si medzi sebou pošepkali na recitačnej súťaži Zúbkové pramene. 

Každá z nás mala so svojimi žiakmi naskúšané rôzne druhy divadelných foriem a chceli sme, aby deti konečne zase stáli na javisku. Chceli sme, aby opäť pocítili to napätie, radosť, očakávanie, aby sa znova ponorili do divadelnej atmosféry a užili si ju.

Adriana Vallová
Adriana Vallová

Začalo sa črtať stretnutie, kde doslova a do písmena oslávime a spojíme naše súbory v jeden celok. A tak vznikol projekt REGIO POMPA – regionálna paráda. Oslava divadla –  detských a mládežníckych súborov zo Záhoria.

Aby sme sa viac spoznali, inšpirovali sa navzájom, vôbec, aby sme čo najviac podporili divadelnú mládež, ktorá má chuť tvoriť a hrať (sa).

Aby sme o sebe jednoducho vedeli, fandili si, navštevovali predstavenia, cestovali za divadlom aj do susedných obcí. A tak to celé vypukne v zázračnú svätojánsku noc, 24.6. 2022. Shakespeare by mal radosť z tohto dátumu 🙂


Zuzana Pucherová, režisérka Divadla z domčeka a štatutárka OZ Čisté srdce

Základom je túžba a vízia. Je skvelé, keď nájdete partnerov a spolupracovníkov, ktorí to vidia a cítia rovnako. Pretože bez spolupráce to nejde.

Zuzana Pucherová
Zuzana Pucherová

Ponúkame priestor pre vzájomné sa spoznanie detských a mládežníckych divadelníkov z regiónu Dolné Záhorie, ich sieťovanie. Priestor, ktorý deti nabije radosťou z divadla a tvorby, inšpiruje a obohatí, posmelí, ukáže im nové obzory a potenciality… Pretože až v stretaní sa s niečím, čo je iné ako my sami, máme možnosť porozumieť svojim vlastným perspektívam, nájsť nové významy, niečo nové „sa naučiť“, rásť.

Princíp, na ktorom je vystavaná koncepcia prehliadky je jednoduchý: radosť z divadla a tvorby, vzájomné obohatenie a inšpirovanie sa. Ale aj čas pre (seba)poznávanie a rast. Skrátka, taký radostný spolu-rast. Človek predsa nie je statickým a osamoteným ostrovom samým pre seba. V divadle to platí obzvlášť. Hýbeme sa a dýchame vo vzťahoch. Sme stále na ceste. Nie sme dokonalí. Rastieme a vyvíjame sa. Je to prirodzený pohyb. A rast je možný len tam, kde existuje nedokonalosť a pohyb. Je to krása, keď rastie jeden, a v stretaní sa s ním, rastie aj ten druhý. A ak sa toto deje vo vzájomnej úcte a radosti, je to jedna nádhera. A preto REGIO POMPA nie je prehliadkou dokonalosti, či dokonalých hereckých výkonov, ale priestorom rastu a radosti. Bude to pompa! Bude to nádhera!


Beina Reifová
Beina Reifová

Beina Reifová, FALANGÍR

Preto, lebo tvorba a tvorivosť ducha vychádza z našej bytostnej podstaty a treba jej vytvárať priestor, pretože Záhorie má dobrý potenciál, ktorý vychádza z divadelnej tvorby mnohých pred nami a tiež z potenciálu najmenších divadelných fanfarónov, ktorých máme požehnane. Pretože mať možnosť niečo tvoriť je síce často „mordovačka“, ale v prvom rade je to príležitosť pre všetkých zúčastnených.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.