Entries by Andrej Wsól

Malačan v indiánskej rezervácii

Po pátraní v internetových databázach sa podarilo zrekonštruovať základné body príbehu súrodencov Jakuba, Štefana, Márie a Pavla Polákovcov. Pochádzali z Malaciek, ale v mladosti odišli do Ameriky. Najmladší Jakub sa oženil s indiánkou a žil v rezervácii Čiernonožcov.

Vyhýbanie sa vojenskej povinnosti

V rakúskej monarchii bola v roku 1857 uzákonená všeobecná branná povinnosť. Väčšina mužov ale rukovala, keď dosiahla dvadsiaty rok života. Noviny “Innsbrucker Nachrichten“ písali o mužoch z prešporskej župy, ktorí sa vyhýbali vojenskej povinnosti a ich pobyt bol neznámy. Zo zoznamu spomínaného denníka sme vybrali ľudia zo Záhoria.

Svadby v zámockej kaplnke

V zámockej kaplnke v Malackách sa konali svadby sestier posledného malackého kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho. Zo života malackej línie Pálffyovcov sa čo-to dozvedáme aj vďaka viedenským novinám, ktoré prinášali správy o vtedajšej aristokracii. Noviny informovali o narodeniach, sobášoch, úmrtiach, podujatiach alebo hoci len o aktuálnych pobytoch šľachticov.

Zo života ruskej vojačky

Od apríla 1945 sa v Malackách a v okolí nachádzalo prechodne niekoľko sovietskych vojenských špitálov. V meste bola dislokovaná chirurgická poľná mobilná nemocnica i infekčná vojenská nemocnica. Spolu s infekčnou nemocnicou sa do Malaciek dostala aj rodáčka z Leningradu Iskra Arnoľdovna Gidrovičová (vydatá Fokinová).

Policajný vestník z roku 1858

Policajný vestník vydávaný vo Viedni mapoval kriminálnu činnosť v monarchii. Tu sa zhromažďovali zatykače na hľadané osoby od policajných riaditeľstiev, súdnych úradov a podobných inštitúcií. Okrem zatykačov sa tu oznamovali prípadné odvolania zatykačov

Manévre pri Malackách

Rakúsky maliar Myrbach namaľoval obrázok, zachytávajúci manévre pri Malackách za účasti významných Habsburgovcov. Nešlo o verné zachytenie situácie, ale o ilustráciu do knihy, vytvorenú s odstupom niekoľkých desaťročí.