Rubrika príroda obsahuje články týkajúce sa prírody južného Záhoria v najširšom zmysle. V článkoch je zahrnuté okolie Malaciek, ale aj rieky Moravy či oblasť Malých Karpát. Niektoré články dokonca prekračujú hranice Záhoria. Súčasťou sú aj tipy na výlety v regióne.

3D a zdravé mesto

V predvolebných materiáloch občianskej iniciatívy Ľudia pre Malacky (LPM) sa v časti Zdravé mesto objavil aj bod venovaný lokalite Tri duby Čítať ďalej

Na „hore“ v Zohore….

Problém komunálneho odpadu narastá geometrickým radom a je reakciou na konzumný spôsob života diktovaný reklamou a stratégiou obchodných reťazcov. Tak je tomu v celom tzv. vyspelom svete a preto neobišiel ani nás. Čítať ďalej

Pripomienky BROZ k textu záverečnej správy zámeru firmy Swedspan a verejnému prerokovaniu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) sa ako mimovládna organizácia snaží systematicky pristupovať k otázkam ochrany životného prostredia ako takého. Medzi významné záujmové oblasti našej organizácie prirodzene patrí aj oblasť borovicových lesov v okolí Malaciek. Čítať ďalej

Hľadanie miest, ktorých názvy sa časom vytratili

Motiváciou na napísanie článku do Malackých pohľadov môže byť v podstate čokoľvek. Pre mňa je to hlavne termín, desiateho v mesiaci. A dnes ešte aj ten Martinov kostlivec, čo sa na mňa vyškiera z obrazovky vždy, keď si otvorím webovú stránku. Bŕŕŕŕ. Čítať ďalej

Tip na výlet – Vápenná

Vápenná, alebo starší názov Roštún vysoká 752 metrov je tretím najvyšším vrchom Malých Karpát. Je súčasťou Plaveckého krasu zahŕňajúceho hrebeň Veľkej Vápennej, bralá Malej Vápennej a Čertovu dolinu. Geologický podklad tvoria súvrstvia vápencov a dolomitov. Oblasť je bohatá na škrapy, skalné veže, je tu tiež vytvorený podzemný kras s puklinovými priepasťami a jaskyňami. Čítať ďalej

Ešte k Trom dubom – veselší foto-report

Výborná jarná akcia, užitočne strávený čas a pomoc prírode, kam zopár nezodpovedných jedincov navláčilo neskutočný odpad, od televízorov až po čerstvú zdochlinu vlčiaka. Popri zbieraní ma inšpirovali niektoré situácie k pár záberom, o ktoré sa chcem s vami podeliť… Čítať ďalej

Odpad nepatrí do lesa, alebo brigáda na Troch duboch

O neriadených skládkach v okolí nášho mesta sa toho už popísalo veľa, niekedy to vyzerá ako keby sme si na ne aj zvykli a brali ich ako súčasť koloritu prírody. Čítať ďalej

Čistenie neriadených skládok v okolí Troch dubov

Priestor nazývaný Tri Duby je situovaný pri potoku Malina neďaleko Včelnice. Toto miesto sa už v minulosti využívalo na oddychové aktivity, v minulosti sa tu konali poľovnícke majálesy. Čítať ďalej

Dr. Eduard Krippel – znalec prírody Záhoria

V jednom zo svojich prvých príspevkov som prisľúbil čitateľom pohľadov pripomenutie osoby Dr. Krippela, určite jedného z najvýznamnejších vedcov, akí sa v Malackách narodili (* 26.11.1929). Čítať ďalej

Certifikácia lesov FSC na Záhorí

Lesy plnia množstvo funkcií, základnou je produkcia drevnej hmoty, nie menej dôležitými sú mimo iné i pôdotvorná funkcia (les kladne pôsobí na chemizmus, fyzikálne vlastnosti, vodný režim a na zvyšovanie úrodnosti pôdy), pôdoochranná funkcia Čítať ďalej