Budeme triediť i komunálny odpad

Mesto Malacky dosiahlo významný úspech na pôde životného prostredia a najmä jeho ochrany v oblasti odpadového hospodárstva.

28. 11. tohto roku potvrdili vedúcemu Oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Malackách – Františkovi Klímovi, že v blízkosti Malaciek vyrastie „Závod na mechanicko-biologické spracovanie zvyškového, tuhého, komunálneho odpadu“. Čo to znamená?

Foto: J. Valachovič (archív Malackých pohľadov)

sklo.JPG

V prvom rade ide o jedinečný projekt v rámci našej republiky. Závod na dotriedenie odpadu bude historicky prvým projektom na Slovensku. V blízkej obci Zohor sídli firma ASA, ktorá sa v rámci okresu Malacky špecializuje na vývoz a triedenie druhotného odpadu. Pod druhotným odpadom rozumieme odpad, ktorý sa dá recyklovať a opätovne využiť – plastové fľaše, tetrapaky, sklo, papier, rôzne iné druhy plastov…

Mesto Malacky v spolupráci s firmou ASA Slovensko vypracovalo v rokoch 2007 – 2008 projekt na vybudovanie závodu na dotrieďovanie komunálneho odpadu. Ten by slúžil na dodatočné pretriedenie komunálnych odpadov, ktoré vynášame do bežných kontajnerov. „Je to veľmi dôležité. Mali by sme si v čo najvyššej miere chrániť životné prostredie a na oficiálne skládky umiestňovať ozaj len taký odpad, ktorý nemožno následne využiť,“ vraví F. Klíma. Preto je prvoradé čo najmenej odpadu „vyprodukovať“ a až potom sa oň starať. „Žiaľ, tak to dnes v mnohých prípadoch neplatí. Už len tak môžeme pomôcť, že si v obchode nekúpime igelitovú tašku, ale vezmeme ju so sebou z domu,“ vysvetľuje F. Klíma. Keď už sa nepredíde produkcii odpadu, tak treba odpad v čo najvyššej  miere triediť, aby sa mohol opätovne spracovať a nekončil nevyužitý na skládke. Podľa Františka Klímu to je ekologické i ekonomické. „Čím viac odpadu vyseparujeme, tým menej musíme platiť za likvidáciu odpadu. Pre občanov mesta by to mala byť motivácia, prečo separovať. Lebo občania za odvoz odpadu platia! Minulý rok, tým, že sme odpredali druhotné suroviny a ešte nám dali peniaze z recyklačného fondu – sme získali milión korún. O túto čiastku sú občania ušetrení, nemusia ju platiť!“

pict0007.JPG

F. Klíma

Závod, ktorý vyrastie v Zohore by mal byť po možnostiach minimalizácie vytvárania  odpadu a separácie odpadu, treťou možnosťou k zlepšeniu situácie s nakladaním odpadov. Kontajnery na komunálny odpad sú totiž stále „prepchaté“ druhotnými odpadmi. Napriek možnosti separovania! František Klíma nám vysvetlil, ako bude závod fungovať: „Odpad najprv príde do závodu, kde bude podrvený. Magneticky sa potom vyselektujú kovové časti. Sústavou sít a fúkacích zariadení proces speje k tomu, že z veľkej hromady sa vytvoria jednotlivé kopy, ktoré sa už následne spracúvajú samostatne, podľa toho, o aký druh odpadu ide.“

papier.JPG

Jednou z vyselektovaných „prvkov“ by mal byť i biologický odpad. „Ide o ťažší odpad, ktorý prepadne cez sitá a následne sa spracúva v ďalšom zariadení. Finálne ho môžeme využiť na kompost alebo výrobu bioplynu. Ďalšia zložka bioodpadu sa môže využiť, ako alternatívne palivo na spaľovanie v peciach niektorých väčších fabrík.  Zvyšok, ktorý sa nedá využiť, bude putovať na skládku, avšak, v omnoho menšej miere, ako dosiaľ.“

Kedy sa začne s realizáciou závodu? „Po dotiahnutí niektorých vecí a následných rokovaní by sa stavba závodu mohla zrealizovať ešte v roku 2009.“

pneumatiky.JPG

Niekedy môže odpad končiť i vo voľnej prírode. To je ten najhorší variant…

Nebude však existencia závodu na dotrieďovanie odpadu na ľudí pôsobiť negatívne? Bežný človek by si povedal, že triediť je vlastne zbytočné, keď komunálny odpad aj tak napokon dotriedia v Zohore. František Klíma si to nemyslí. „Opäť by mali byť motivujúcim faktorom peniaze. Odpad na dotriedenie sa nebude vyvážať zadarmo, ak budú ľudia separovať, zaplatia jednoducho menej. Navyše v platnom Všeobecne záväznom nariadení sa uvádza, že občania sú povinní separovať a pokiaľ sa príde na to, kto konkrétne neseparuje, môže byť braný na zodpovednosť.“

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.