Čo vieme o najstarších malackých krčmách

Pozrieme sa v krátkosti na históriu malackých hostincov. Ako v každom správnom meste aj v Malackách sa v centre od nepamäti nachádzal kostol, obecný dom – a hostinec.

Hostinec sa v Malackách spomína už v portálnych súpisoch zo 16. storočia. Hoci nemáme písomné dôkazy o nepretržitej existencii hostinca či krčmy v meste, nepochybujeme, že tu boli stále. V najstarších mapách nie sú zaznačené, preto ich umiestnenie v prvých storočiach novoveku môžeme len predpokladať.

V 18. storočí sa v písomných prameňoch uvádzajú tri – horný hostinec, dolný hostinec a hostinec na Rádku. Horný hostinec mohol byť vo veľkej budove oproti kláštoru, nazývanej v 20. storočí Bersón. Usudzujeme tak podľa pomenovania tohto obdobia z neskoršieho obdobia.

Horný a dolný hostinec v Malackách

Dolný hostinec sa mohol nachádzať na Dolnom konci alebo v jeho okolí. Rádecký hostinec bol v lokalite nazývanej neskôr Starý rádek, teda od dnešného Parnasu východným smerom. Keďže poznáme využitie budov na západnej hranici Starého rádku, predpokladáme, že lokalizáciu tamojšieho hostinca môžeme mierne upresniť – nachádzal sa medzi dnešným vjazdom na Tichú ulicu a koncom Malaciek v smere na Rohožník.

Poznáme aj mená hostinských z tých čias. Napríklad v roku 1723 Ferdinand Wiczinger, o tri roky neskôr Krištof Weber, zakrátko Krištof Schlegl, potom Urban Pölth. Koncom 30. rokov 18. storočia a v nasledujúcom storočí sa už objavuje aj “malacké” meno krčmára – Jozef Šelc. Na Rádku pôsobil v polovici 18. storočia hostincký Ján Heger.

V polovici 19. storočí nachádzame v pozemkovej knihe dve budovy označené ako hostinec – horný hostinec (už spomenutý Bersón) a dolný hostinec (dnes neexistujúca rohová budova na hlavnej ulici, približne na úrovni dnešného okresného úradu.

Mapy ukazujú stav približne pred sto rokmi. Hostincov bolo na začiatku 20. storočia viac, na mape sú označené vlajkou. Na Rádku boli dva – na Starom rádku tesne vedľa zámockého parku a na Novom rádku neďaleko dnešného Parnasu. Na túto druhú si ešte spomínajú pamätníci. Vlastníkom prvého (domu) bol Gabriel Taglicht, druhý patril Jakubovi Konečnému.

Hostinec v Malackách na Rádku.

Hostinec v Malackách na Rádku.

Na hlavnej ulici boli tri hostince. Jeden (na mieste dnešného obchodu AFK), známy naposledy ako Stará športka, patril rodine Reiszovcov. Druhý (hotel Tatra) vlastnil Jozef Pölzmann. Tretí bol spomenutý hostinec oproti kláštoru. V čase katastrálneho mapovania patril Pálffyovcom. Približne v tej dobe ho mali v nájme Christenovci.

Hostinec Reissovcov v Malackách

Hostince v Malackách

Posledný hostinec dodnes stojí, známy je pod označením Nádražná. Pred sto rokmi ho vlastnil Samuel Heller. Vznik tohto hostinca zrejme naozaj súvisel s vybudovaním železnice. Zahŕňal aj klubové priestory, ktoré využívali viaceré športové kluby.

Hostinec v Malackách oproti železničnej stanici

V nasledujúcom období počet hostincov narastal. Dnes je v Malackách dosť podnikov podobného charakteru, delia sa na krčmy, kaviarne, reštaurácie, príp. penzióny a hotely. Tejto téme sa možno budeme venovať niekedy inokedy.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.