Výskum osobnosti, diela a odkazu Macka pokračuje

„Konferencia, kerá si v predešlích ročňíkoch visúžila svoje pevné místo v záhoráckém vjedeckém svjece, privítá zas vjehlasné osobnosci a donese nové pohledi do starích tém. Jak porádňe chodzit s cepama? Vedlajší produkty tráveňá šošovice a čemer. Vztah Macka k džezu. Nové konšpiračňí teórie. Jak to bilo s paňi Mackovú? Vitíčeňí novích bádatelskích úloh. Meditím šanzónová úprava pjesňički o Mackovi v podáňí Aleni Čermákovej, džezová verzija a možná ešťe ňeco. Neopakovatelní zážitek, velikí úspjech už fčíl.“

Vedecká konferencia o Mackovi, legendárnej postavičke z ľudovej piesne, si kladie za cieľ skúmať a prezentovať poznatky o živote, pôsobení a odkaze Macka pre ľudstvo. Na konferencii vystúpia odborníci z rôznych oblastí a budú sa vo svojich príspevkoch zaoberať problematikou vyplývajúcou z uvedenej piesne, zo svojich profesijných pohľadov.

Konferencia bude prebiehať v malackom Kultúrňím domečku v sobotu 20. októbra 2018 od 10. hodiny.

Program konferencie:

1. Otevrící konferencije, alebo abi sme hned na začátku nezapomjeli (Stano Bellan)
2. Nové poznatky k vývoju záhoráčtiny (Ing. Marek Hlaváč, PhD., Bc. Dorota Balúchová, Ing. Juraj Červienka)
3. Macek a jeho pedagogický odkaz (Mgr. Martin Macejka)
4. Macek a jazz (Doc. RNDr. Miloš Khun, CSc.)
5. Čemer – endemická rarita alebo genetický populačný marker? (MUDr. Peter Hegyi)
6. Macek jak prototip mítického hrdinu (Mgr. Karol Horváth)
7. Pomalý chodec Macek (lentologický príspevok) (Mgr. Viktor Suchý)
8. Macek a súčasná TV seriálová tvorba (Mgr. Gabriela Alexová)
9. Technika chúdze s cepama na veliké vzdálenosci (olympijský víťaz Matej Tóth)
10. Mackov prínos pre vedu (Doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.)

3. medzinárodňí konferencia o Mackovi, Malacky

Organizátorom tohto ročníka konferencie je občianske združenie Malacké pohľady v spolupráci s Mestským centrom kultúry Malacky.

Videozáznam z 1. ročníka konferencie

Videozáznam z 2. ročníka konferencie

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.