V kryptách Čierneho kláštora je obnovená expozícia

Krypty pod františkánskym kostolom sú po kaštieli druhou najnavštevovanejšou pamiatkou v Malackách. S obľubou ich navštevujú všetky generácie návštevníkov, od najmenších škôlkárov až  po seniorov. Inak tomu nebolo  ani tento rok.

Krypty sú vyhľadávanou pamiatkou i medzi zahraničnými návštevníkmi. Túto sezónu ich navštívili turisti nielen z európskych krajín, ale aj z ďalekej Kanady, Nového Zélandu a Taiwanu.

Krypty nie sú len palffyovským pohrebiskom, ale sú tu pochovaní aj členovia františkánskeho rádu a niektorí významní občania mesta.  

Hrobky boli zrekonštruované v rokoch 1993 a 1994 a teraz sú vysunutou expozíciou Múzea Michala Tillnera. V súčasnosti slúžia ako lapidárium historických sôch z mesta.

Nakoľko pracovníci múzea nazhromaždili množstvo nových poznatkov o histórii krýpt a kláštora a každý rok sa početnosť návštevníkov zvyšuje, bolo potrebné zmodernizovať zastaranú expozíciu a doplniť ju o nový a pútavý materiál pre náročných návštevníkov pamiatok v 21. storočí.

Expozícia v kryptách, Malacky
Foto archív MCK Malacky

Bol zakúpený nový mobiliár a expozíciu doplnili nové vlhkuodolné  infopanely. Prehliadka krýpt býva spestrená projekciou starých fotografií, ktoré obohacujú a spestrujú výklad sprievodcu.

Prehliadka Malackami
V rámci prehliadok sa využíva aj nový mobilný projektor (foto archív MCK Malacky)

V rámci propagácie vydali pracovníci múzea novú brožúru o kryptách, v ktorej nájdu záujemcovia komplexné a ucelené informácie o tejto pamiatke.

Rekonštrukcia expozície v kryptách bola financovaná z prostriedkov dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.

MCK Malacky

Prehliadka v kryptách, Malacky
Prehliadka v kryptách počas Historických potuliek Malackami (foto archív MCK Malacky)

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.