Záverečné skúšky malackých karatistov

Text a foto: Ivan Sivák
Koncom júna sa v Malackách uskutočnili pravidelné ročné skúšky karatistov, nazvané páskovanie. Deti sa celý rok na túto udalosť usilovne pripravovali. Na záverečných skúškach sú testované techniky úderov a kopov, ale aj kondícia, keďže páskovanie niekedy trvá aj tri hodiny. Motivácia je však vysoká, veď po úspešnom zvládnutí môžu žiaci získať nový pás!

Naľavo čerství držitelia 1. Danu, Pullmann a Dzúrová

Skúšobný komisár
Páskovanie vedie odborný komisár, nazývaný skúšobný komisár. Pre malackých karatistov je skúšobným komisárom už mnoho rokov významná osobnosť slovenského karate – Dr. Rastislav Mráz, držiteľ 7. Danu. Dr. Mráz je zakladateľom úspešného karate klubu Ippon Bratislava. Získal mnoho ocenení, a pod jeho vedením získali ocenenia aj malackí karatisti. Vo svojej zbierke má niekoľko medailí z Majstrovstiev ČSSR, SSR, medzinárodných Veľkých cien a zahraničných turnajov, je prezidentom Slovenskej asociácie Goju ryu Karate-do Goju Kai a asociácie Seiwa Kai JKF Slovensko, je trénerom majstrov sveta, majstrov Európy a víťazov Svetových pohárov.

Skúšobný komisár, Kyoshi Dr. Rastislav Mráz

Významným úspechom Dr. Mráza bol zisk čestného titulu Kyoshi – „učiteľ Samuraj“. Tento titul získalo len päť ľudí na svete, mimo Japonska.

Dr. Mráz trénuje u špičkových japonských majstrov. Pravidelne sa zúčastňuje a aj sám vedie semináre karate doma aj v zahraničí. Nedávno usporiadal takýto seminár v Malackách, v telocvični klubu TJ Strojár Malacky. Seminár bol zameraný na majstrovské kata Sanchin a Tensho, najmä na pracovanie s vnútornou energiou pri cvičení.

Priebeh páskovania
Záverečné skúšky karatistov TJ Strojár Malacky sa konali v telocvični Gymnázia ul. 1. mája v Malackách. Niektoré deti sa zúčastnili tohtoročných skúšok po prvýkrát. Tréma bola na ich očiach vidieť, ale po uvedení Dr. Mrázom opadla a už sa sústredili iba na cvičenie.

Najnáročnejšou časťou páskovania sú kata. Kata sú zostavy techník určené na obranu v boji. Majstri vyčítajú z kata silu, výdrž aj bojového ducha karatistu. Kata majú rôznu podobu podľa technickej vyspelosti, ale aj podľa štýlu karate. Rozdiely medzi školami karate sú však len v spôsobe boja (boj so zbraňou alebo bez nej), význam kata je stále rovnaký.

Niektorí karatisti boli obdarovaní pochvalou od skúšobného komisára. Spokojnosť s karatistami prejavil Dr. Mráz na konci páskovania, kedy udelil nový technický stupeň postupne každému žiakovi. Tento rok udelil komisár Dr. Mráz aj dva učiteľské stupne, 1. Dan. Získali ich Vladimíra Dzúrová a Michal Pullmann.

Technické stupne
Technické stupne v karate sú rozdelené na dve úrovne – žiacke stupne kyu a učiteľské stupne Dan. Žiacke stupne začínajú pri 8. kyu, ktorý charakterizuje úplného nováčika v karate, teda biely pás. Najvyšší stupeň je 1. kyu označený hnedým pásom. Stupne Dan získa karatista s veľkými znalosťami a schopnosťami učiť. Goju-ryu karate má 10 učiteľských stupňov Dan, od prvého po desiaty, všetky čiernej farby. Karatista si svoj čierny pás (obi) môže zvýrazniť japonskými znakmi.

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.