Mierové námestie po druhej svetovej vojne

Polovica 20. storočia. Pohľad z budovy niekdajšieho okresného úradu, resp. vtedy už asi okresného národného výboru, na námestie. Viac takých v archíve nemáme. Takýto záber by dnes kvôli stromom zrejme nebol možný. Pozrieme sa naň podrobnejšie. Read more

Čierna brána zámockého parku

Bráne do zámockého parku, označovanej v minulosti ako Čierna brána, sme sa venovali už mnohokrát. Pozrieme sa na ňu detailnejšie v rubrike Fotky pod lupou, konkrétne na jej podobu okolo roku 1930. Read more

Presbytérium františkánskeho kostola

6. júla 1925 v Marcheggu po dlhej chorobe zomrela manželka posledného malackého Pálffyho Margita, rodená Zichy. Hoci Pálffyovci už v tom čase v Malackách nebývali, stále boli vlastníkmi veľkých majetkov a patrónmi Čierneho kláštora. Read more

Prvé motocykle v Malackách

Pred pár rokmi sme sa venovali prvým automobilom v Malackách. Teraz prejdeme na motocykle, v rámci rubriky Fotky pod lupou. Využijeme fotku, ktorá sa už na Malackých pohľadoch v minulosti objavila. Pozrieme sa na ňu detailne. Read more

Refektár v Čiernom kláštore

Pozrieme sa bližšie na fotografiu, zachytávajúcu refektár – jedáleň františkánskeho kláštora v Malackách v prvých rokoch existencie gymnázia, okolo roku 1930. Read more

Ručné práce v Malom kaštieli

V rubrike Fotky pod lupou pokračujeme už v minulosti publikovanou fotografiou z vyučovania z kláštora vincentiek, sídliaceho v minulosti v Malom kaštieli. Pozrieme sa na túto fotku bližšie. Read more

Pálffyovské izby ako gymnaziálny internát

Pokračujeme v detailnom prezeraní kvalitných starých fotiek. Z 30. rokov 20. storočia sa zachovala fotografia zachytávajúca až tri izby pálffyovského zámku. V tom čase slúžiaceho ako internát františkánskeho gymnázia. Read more

Bicykelclub Františka Hanuša

Prichádzame s novou rubrikou Fotky pod lupou. Budú v nej postupne uverejňované veľmi staré fotky, odfotené tak kvalitne, že sa po zdigitalizovaní dajú zväčšovať bez straty kvality niekoľkonásobne viac ako bežné fotografie. Read more