Súčasťou rubriky Pálffyovci sú články venované histórii šľachtického pálffyovského rodu vo vzťahu k Malackám a Plaveckému panstvu. Pálffyovci boli zemepánmi tohto regiónu od začiatku 17. storočia do 20. storočia.

Krátke stretnutie Mikuláša XIII. Pálffyho s Františkom Ferdinandom v roku 1914

Pred sto rokmi bol spáchaný atentát, na ktorý bezprostredne nadviazala svetová vojna. Zistili sme, že necelé dva mesiace pred svojou smrťou navštívil následník uhorského trónu František Ferdinand d’Este Budapešť. Stretol sa aj s malackým kniežaťom Mikulášom XIII. Pálffym. Čítať ďalej

Mikulovský týždenník spomína na Pálffyho

V nemecky písanom týždenníku Nikolsburger Wochenschrift (Mikulovský týždenník) vyšiel 29.11. 1879 nasledovný článok o kniežati Antonovi Karlovi Pálffym: Čítať ďalej

Významné pálffyovské výročie

Pred 380 rokmi vydal panovník Ferdinand II. Pavlovi IV. Pálffymu donačnú listinu na Plavecké panstvo. Zároveň mu udelil grófsky titul. Zmenilo sa tým pre Malačanov veľa? Čítať ďalej

Brémsky denník o nepokojoch v Malackách

Pred takmer 200 rokmi boli v Malackách nepokoje, o ktorých písali aj na nemeckom území. Prinášame úryvok z článku, týkajúceho sa Malaciek. Čítať ďalej

Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III. Čítať ďalej

Čierny kláštor bol založený pred 360 rokmi

Počas predchádzajúceho víkendu uplynulo 360. rokov od založenia františkánskeho kláštora v Malackách. Zakladateľom bol vtedajší malacký zemepán a uhorský palatín Pavol IV. Pálffy. Cieľom založenia kláštora bola najmä rekatolizácia panstva, ktoré bolo v období predchádzajúcich zemepánov Balašovcov evanjelické. Čítať ďalej

Pálffyovská hrobka v Plaveckom Podhradí

V Malackách sa nachádza rodová pálffyovská krypta, odpočíva tu niekoľko generácií rodu. Na spodnom okraji cintorína v Plaveckom Podhradí však nachádzame hrobku, označovanú ako pálffyovskú. Čítať ďalej

Vertikálna zeleň na pálffyovskom zámku v Malackách

Pred časom sme sa na Malackých pohľadoch venovali problematike vertikálnej zelene. Staré fotky nás inšpirovali k návratu k tejto téme. Popínavé rastliny na stenách budov nie sú totiž novým javom Čítať ďalej

Prednáška o Štrečke

Pred týždňom sa v galérii Mestského centra kultúry stretlo približne 50 návštevníkov, ktorí si prišli vypočuť prednášku mgr. art. Tomáša Haviara o niekdajšej pálffyovskej lesnej železničke, nazývanej Štrečka. Čítať ďalej

Srdcia dvoch Pálffyovcov

Pálffyho srdce je pojem, ktorý má v Malackách dva významy. Jednak srdce, presnejšie srdcia dvoch Pálffyovcov, ktoré sú spojené s naším mestom, jednak ocenenie, ktoré primátor udeľuje osobnostiam mesta. 24. februára odznela prednáška, venovaná srdciam Pavla IV. Pálffyho a jeho syna Jána III. Antona. Čítať ďalej