Prví fotografi v Malackách

Vôbec prvá fotografia na svete je datovaná do roku 1826. Prvý fotograf sa v Malackách objavil o polstoročie neskôr. Najstaršie fotky od malackých fotografov sú z prelomu 19. a 20. storočia. Pozrieme sa, kto v našom meste v uvedenom období fotil.

Fotografia sa rýchlo stala populárnou. Najskôr vo vyšších vrstvách spoločnosti, neskôr sa dostala aj medzi bežných ľudí. Fotili sa významné udalosti doby, politici a iné osobnosti, v rodinách svadby a iné významné rodinné príležitosti. Dnes fotografiu môžeme zaradiť medzi historické pramene.

Najvýznamnejším fotografom, ktorý súvisí s Malackami, je bezpochyby Ludwig Angerer, rovnako aj jeho brat Viktor. Obaja dosiahli s fotografovaním veľké úspechy vo Viedni, fotografovali aj cisársku rodinu. Obaja sa narodili v Malackách, ale samotné fotenie tu neprebiehalo.

Prvý fotograf, ktorý sa v Malackách dokázateľne objavil, bol Karol Prakenhoff. V malackej katolíckej matrike krstov z roku 1875 je záznam o narodení jeho dcéry. Kým väčšina otcov v tom čase má uvedené povolanie roľník, Karol Prakenhoff bol fotograf (phothographus). Bol manželom Márie Štulfovej. Ona bola katolíčka, on evanjelik. Tým sa jeho stopa v Malackách končí, ani v matrikách ani na internete sa o ňom nič viac nedozvieme. Podľa indícií môžeme usudzovať, že pochádzal z Holandska alebo z Nemecka a v Malackách strávil len krátky čas.

Poznáme mená dvoch fotografov, ktorí túto činnosť vykonávali ako povolanie na prelome 19. a 20. storočia – Jozef Knotek a Imrich Rössler.

O Jozefovi Knotkovi máme len útržkovité informácie. Bol to slovenský učiteľ, národovec. O Knotkovej učiteľskej činnosti písal Peter Straka v Sborníku kultúrnej práce v roku 1930: „Maďarom bolo Knotkovo pôsobenie tŕňom v oku a kde len mohli, prenasledovali ho a snažili sa strpčiť mu službu. Knotek však nepodľahol, ale vyučoval až do svojej smrti malacké deti v ich rodnom jazyku.“

Kronikárka Brantalová píše aj o jeho činnosti fotografa: „Knotek bol učiteľom, ale bolo to jeho vedľajšie zamestnanie. V tom čase bol jediný fotografista v Malackách. Býval na terajšej Záhoráckej ulici.“

V malackých rodinných archívoch sa zachovali desiatky fotiek s jeho značkou. Všetky zachované fotografie vznikli v ateliéri. Jednu z fotografií vieme s istotou datovať – vznikla v roku 1895. Knotek mal vtedy 49 rokov. Ďalšia datovaná fotografia vznikla v roku 1909.

O Rösslerovi okrem výsledkov jeho práce nevieme takmer nič. Fotografoval ešte počas prvej svetovej vojny. Zachované fotky vznikli tiež v ateliéri, ale jeho meno je uvedené aj na niektorých najstarších malackých pohľadniciach. Je možné, že fotil pre niektorých vydavateľov pohľadníc.

Meno Imrich Rössler sa nachádza aj na jednom z náhrobkov na starom cintoríne v Malackách. Narodil sa v roku 1884, nie v Malackách. Je možné, že to bol práve fotograf, prípadne jeho príbuzný.

Pohľadnice vydávala aj kníhtlačiareň Alfréda Wiesnera. Podľa informácie Petra Brezinu na historickom seminári v roku 2011 fotografoval sám Alfréd Wiesner, ako aj jeho otec Lazar, ktorý prišiel do Malaciek z Moravy. Faktom je, že Wiesner od konca 19. storočia pôsobil v Brne, čo uvedenej informácii skôr odporuje. Každopádne fotografie, z ktorých vznikli Wiesnerove pohľadnice, boli veľmi kvalitné.

Okrem uvedených fotografov sem chodili podľa P. Brezinu fotiť tiež Emil Holub zo Stupavy, Krakovský z Viedne, Körper z Bratislavy a ďalší. Pálffyovcov podľa P. Brezinu fotografovala bratislavská fotografka Felicie Leslauerová.

V tých časoch amatérske fotografovanie nebolo bežné ako dnes. Ale tí zámožnejší si to mohli dovoliť. Podľa P. Brezinu fotografovali aj Pálffyovci. Zachované fotografie naznačujú, že fotografovali aj ľudia z pálffyovského okruhu úradníkov Hanuš a Prenoszil.

V období prvej československej republiky (po roku 1918) sa otvorila nová kapitola v dejinách malackej fotografie. Monopol na fotenie v Malackách mali Maryniakovci. Budeme sa im venovať niekedy nabudúce.

2 komentárov
  1. Martin Macejka
    Martin Macejka hovorí:

    Zaujímavá informácia. Ak poznáte zdroj, alebo viete niečo viac, podeľte sa s ostatnými. Exituje kresba pruského tábora pri malackom kláštore, ale o fotke som ešte nepočul.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.