Komíny pálffyovského zámku v Malackách

Pred pár dňami sa na budove zámku začalo stavať lešenie, čo signalizuje začiatok prác na reškonštrukcii strechy a komínov.

Budova zámku je štvorkrídlová a v súčasnosti má 23 komínov. V čelnom (západnom) krídle je päť komínov, v ďalších krídlach po šesť. Líšia sa svojím tvarom, veľkosťou, polohou. Pamiatkári ich datovali do obdobia klasicistickej prestavby zámku na začiatku 19. storočia.

Bývalý pálffyovský zámok v Malackách. Stav v roku 2014.

Podľa dostupných materiálov sa zdá, že zámok mal v minulosti o jeden komín viac. Františkáni, ktorí prevádzkovali v zámku internát, koncom roka 1934 žiadali pamiatkový úrad o zbúranie jedného komína nad kaplnkou v severnej časti zámku.

Žiadosť odôvodnili: “…spomenutý komín vykazuje silné trhliny, je šikmo stavaný, takže jednou stranou opiera sa na staré, vyprahlé trámy drevenej konštrukcie krovu. Tým je životu nebezpečný, zvlášť už preto, že z jednej jeho strany je spálňachovancov a z druhej kaplnka…” V tzv. obecnom svedectve sa vedenie mesta vyjadrilo v tom istom duchu, komín bol údajne prehnutý.

Bývalý pálffyovský zámok v Malackách. Stav okolo roku 1930.

Príslušný referát pamiatkového úradu odpovedal, že nemá námietky proti búraniu toho komína, podmienkou búrania bolo fotografické zdokumentovanie stavu spred búrania a archivovanie v pamiatkovom úrade. Odpoveď bola ukončená vetou: ”Ďalší komíny neslobodno búrať.” Uvedená korešpondencia sa nachádza v archíve pamiatkového úradu, bez fotografického materiálu.

Išlo o severné krídlo (smer na Rádek), ktoré je málo fotografované. Pri porovnávaní súčasných fotografií so stavom v minulosti prichádzame k záveru, že okrem uvedeného komína sa žiadne nebúrali.

Komín pálffyovského zámku v Malackách.

Komíny neboli v posledných desaťročiach opravované a chátrajú, niektoré sú v havarijnom stave. K téme komínov sa ešte na Malackých pohľadoch vrátime.

Komín pálffyovského zámku v Malackách.

Foto: Martin Macejka a Pavol Vrablec

1 odpovedať
  1. j.jezek
    j.jezek hovorí:

    Práce na rekonštrukcii strechy a komínov nenapredujú /pohľad z vonku kaštieľa/.
    Vrabci čvirikajú, že nebola naplánovaná rekonštrukcia krovov, a to sa teraz v plnej miere ukázalo ako chyba. Čvirikajú vrabce správne? Odišiel dočasne realizátor prác z kaštieľa?

    Jozef Ježek

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.