Farebné Malacky v priebehu 20 rokov

Dnes je 20 rokov od prvého prvomájového podujatia pre deti nazvaného Farebné Malacky. Organizátorom programu pred vtedajšou budovou CVČ vedľa synagógy bolo vtedy nové občianske združenie M.L.O.K. Odvtedy sa výtvarné aktivity v prvý májový deň veľakrát zopakovali.

Farebné Malacky pred synagógou

Podujatie zorganizovali zakladajúci členovia združenia, na pódiu sa objavili Tomáš Dobrovodský a Juraj Haramia. Zrejme tam boli aj Julka Slaninková a Peťo Novota a ďalší, už si presne nepamätám. Ja, Miro Konečný a Maťo Marek sme sa zo združením v tom čase zoznamovali a neskôr sme ho (pod názvom MLOK a neskôr Malacké pohľady) prevzali. V tom čase sme sa pripravovali na maturitu a prijímačky, napriek tomu sme sa zúčastnili. Netušiac, že v nasledujúcich rokoch sa budeme venovať výtvarným aktivitám pravidelne.

Farebné Malacky 2000
Farebné Malacky v roku 2000, foto archív Malackých pohľadov

Na mieste dnešného parkoviska neďaleko synagógy vtedy prebiehali nielen tvorivé dielne, ale aj športové súťaže a hudobné vystúpenia. M.L.O.K. sa vtedy do určitej miery prekrýval s farským spoločenstvom, aj z fotiek je zrejmé, že sa do programu zapojilo veľa ľudí.

Ak si dobre pamätám, na tom istom mieste sme maľovanie na kartóny zopakovali v nasledujúcom roku a tiež o rok neskôr, ale v inom termíne – na začiatku jesene v rámci Malackých dní. A súčasťou boli tiež vystúpenia, snáď v spolupráci s CVČ. Z toho fotky nemám, možno Julka alebo Gabika Peťková ich niekedy nájdu.

Od roku 2001 sa začali organizovať v zámockom parku celomestské Prvomájové Malacky, ktoré zastrešovalo mesto a MCK s novou riaditeľkou Janou Zetkovou. My s výtvarnými workshopmi sme sa stali neoddeliteľnou súčasťou podujatia.

Farebné Malacky v zámockom parku

Z roku 2001 a 2002 som fotky nenašiel, ale od roku 2003 ich máme v archíve dosť. Myslím si, že stojí za to krátka rekapitulácia.

Farebné Malacky 2003, občianske združenie MLOK
Členovia občianskeho združenia M.L.O.K. (mloci) v roku 2003

Naše miesto bolo na lúke južne od budovy zámku. Vojenský stan bol premenovaný na Stan detskej radosti. Za naše združenie sa okrem nás troch v prvých rokoch zúčastňovali Anička a Maroš Trnkovci, Katka Krasňanská, Veronika Kaszycká, neskôr aj Magda Sršňová, Ondro Mecháček a ďalší, najmä študenti a študentky. Niektorí raz, iní opakovane. Nevymenujem všetkých – nájdu sa na fotkách.

Lúka pri kaštieli bola tradičné miesto, kde mali deti možnosť prejaviť svoje umelecké vlohy v mnohých smeroch. Či už maľovaním na kartóny, modelovaním z plastelíny, vytváraním vlastných cestovinových náhrdelníkov alebo papierových skladačiek – tvorivosti a fantázii sa medze nekládli.

Farebné Malacky 2005, organizátori
Farebné Malacky 2005, organizátori (foto archív Malackých pohľadov)

V roku 2006 nastala drobná zmena – 1. mája pršalo, preto sa celé Prvomájové Malacky presunuli na 8. mája, keď bol tiež štátny sviatok.

A v roku 2007 sme opäť pokračovali 1. mája.

Fotky z roku 2008:

Fotky z roku 2009:

Fotky z roku 2010:

V roku 2011 sme sa presunuli na lúku pred kaštieľom, vľavo od hlavnej prístupovej cestičky. To bolo naše stanovište aj v nasledujúcich rokoch.

Fotky z roku 2012:

Fotky z roku 2013:

Farebné Malacky 2013
Farebné Malacky 2013, organizátori (Foto archív Malackých pohľadov)

Fotky z roku 2014 :

Pod hlavičkou Malackých pohľadov

Na konci roka 2014 sa združenie premenovalo na Malacké pohľady. Nasledujúci rok boli poslednýkrát Prvomájové Malacky v réžii mesta a MCK, tým sa skončila naša pravidelná účasť na tomto podujatí.

V roku 2018 sme sa na Prvomájové Malacky vrátili. Tento raz sme boli na nádvorí zámku.

Tým sa samozrejme naše výtvarné aktivity nekončia. V roku 2019 sme zabezpečili maľovanie na kartóny v rámci Malackej šošovice a sme pripravení podieľať sa na programe aj naďalej.


Na záver ešte krátke poohliadnutie za 20-ročnou činnosťou nášho združenia. Julka nám k tomu vlani na jeseň napísala:

„Združenie sme zakladali s myšlienkou mať možnosť pracovať s mladými Malačanmi a zastrešiť pre nich organizáciu voľnočasových i vzdelávacích aktivít. Jedným z prvých projektov boli cestopisné prednášky a projekt Farebné Malacky. Prvýkrát sa FM konali ako sprievodná akcia v rámci prvomájových osláv pred starou budovou Centra voľného času. Teší ma, že tento projekt si Malačania obľúbili a je z neho už tradičná akcia, ktorá neodmysliteľne patrí k prvomájovým akciám. M.L.O.K. prešiel svojím vlastným vývojom a prvotnú myšlienku spájania pre „dobrú vec“ plní stále. Je potešujúce sledovať, že táto myšlienka, pri zrode ktorej som mala možnosť stáť aj ja, žije i naďalej.“

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.