Stroj času – Radlinského ulica

Radlinského ulicu nepoznáme ako miesto sprievodov. Napriek tomu sme v archíve našli obrázok sprievodu prechádzajúceho práve touto ulicou. Bolo to pred začiatkom komunistickej totality. Read more

Stroj času – Záhorácka ulica

Túto časť ulice sme v našej rubrike nemali už niekoľko rokov. Čas plynie rýchlo, všetko naokolo sa mení. Od odfotenia súčasného záberu hotela Tatra a okolia neubehol ani rok a už nastali zmeny. Železiarstvo už tam nie je, na hoteli visí plachta s nápisom „Na prenájom“. Read more

Stroj času – Hlavná križovatka a okolie

Pohľad z práve budovaného nadjazdu na križovatku pri kláštore. Až následne z nej vznikla svetelná križovatka v rozsahu, v akom ju poznáme dnes. Read more

Stroj času – Kablo Malacky

Keďže Kablo Malacky má v tomto roku 50. výročie založenia, venujeme mu ešte jeden príspevok v našej rubrike. Na prvej fotografii je požiarna zbrojnica Kablovky, odfotená v roku 1967. Read more

Stroj času – Zámocká ulica

Zámocká ulica s poslednou lipou ako pozostatkom pálffyovskej aleje v polovici 20. storočia. Ulicu vtedy lemovali domčeky z prelomu 19. a 20. storočia. Read more

Stroj času – Na brehu

Niekdajšie sídlo pálffyovskej, resp. štátnej administratívy. Vsadené pôvodne na romantické miesto blízko potoka Malina. Postupne pustlo a meniace sa požiadavky doby tlačili na jeho premenu. Tá prišla v roku 2005. Read more

Stroj času – Dolní konec

Dolňané, ako sa v minulosti označovali obyvatelia Dolního konca, chodili do Mjestečka po tejto ulici. V minulosti bola cesta krivoľaká, vedľa nej tiekla Malina, lemovaná stromami. Read more

Stroj času – Záhorácka ulica

Porovnávanie Záhoráckej ulice pred 80 rokmi a dnes by trvalo veľmi dlho. Pred pár dňami sa nám podarilo zachytiť časť ulice z veže farského kostola a spolu s historickou fotkou vám ju ponúkame. Read more

Stroj času – Kablo Malacky

Po dlhom čase sa vraciame k rubrike Stroj času. Pri príležitosti 50. výročia podniku Kablo Malacky sa príspevok v rubrike týka tohto podniku. Na prvej fotke je filtračná stanica v kablovke v roku 1967. Read more

Stroj času – Námestie

Priestoru okolo kláštora sa kedysi hovorilo námestie. Neskôr dostalo názov – Námestie republiky. Po zmene režimu sa rozdelilo na dve časti, s novými menami: Gottwaldovo námestie a Námestie Červenej armády. Po zmene režimu vzniklo Kláštorné námestie a Mierové námestie. Read more