Entries by Vlado Handl

Blíži sa Beh oslobodenia

V utorok 8. mája sa v Zámockom parku v Malackách koná jubilejný 40. ročník behu oslobodenia Malaciek a 6. ročník pohára Centra voľného času. Preteky sa konajú v peknom prostredí a kto má chuť si zabehať a zistiť, ako na tom kondične je, nech neváha a príde.

Pekárne u Gschilla a Studeníka

Pred rokom 1948 bolo v Malackách viacero súkromných pekární. Po znárodnení niektoré zanikli, ale dve sa zachovali dlhú dobu, aj keď v nich už nepiekli pôvodní majitelia ale my, ľud. Boli zrušené, až keď sa postavila pekáreň, ktorá existuje v nezmenenej podobe

Obchodíky minulosti

Foto: Vlado Handl a archív Počas normalizácie v sedemdesiatych rokoch dostali Malacky riadne zabrať. Dalo by sa povedať, že neostal kameň na kameni. Staré sa búralo, nové sa stavalo.

Lucia

Malacky v čase mojej mladosti mali neopakovateľnú atmosféru, hlavne v čase Vianoc. Skoro sa zotmelo, takmer každý rok napadlo množstvo snehu a my deti sme cítili, že toto nie sú obyčajné dni